Using projective methods for diagnostic of personality development in preschool children with general speech underdevelopment

2919

Abstract

The authors discuss the possibilities of the use of projective tests as diagnostic tools for features of personality development of preschool children, and modern means of standardization, validation and interpretation of the tests.

General Information

Keywords: preschoolers, personality development, speech impairment, psychodiagnostic test, drawing test, projective method, methods of validation

Journal rubric: Tools

Article type: scientific article

For citation: Valyavko S.M., Knyazev К.Е. Using projective methods for diagnostic of personality development in preschool children with general speech underdevelopment. Eksperimental'naâ psihologiâ = Experimental Psychology (Russia), 2014. Vol. 7, no. 4, pp. 110–122. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Anastazi A., Urbina S. Psikhologicheskoe testirovanie [Psychological testing]. Saint Petersburg, Piter Publ., 2002. (In Russ.).
 2. Ave-Lallemant U. Graficheskii test «Zvezdy i Volny» [Graphical test "Stars and Waves"]. Saint Petersburg, Rech' Publ., 2002. (In Russ.).
 3. Beliauskaite R.F. Risunochnye proby kak sredstvo diagnostiki razvitiia lichnosti rebenka [Picturesque sample as a means of diagnosis of the child's personality]. Detskii prakticheskii psikholog [Practicing Child Psychologist], 1994, no. 1, pp. 30-34. (In Russ.).
 4. Brems K. Polnoe rukovodstvo po detskoi psikhoterapii. [Complete guide to child psychotherapy]. Moscow, Ekspo-Press. 2002. (In Russ.).
 5. Burt S. The structure of the mind. British journal of statistical psychology, 1961, vol. XIV, pp. 142-143.
 6. Cattell R. B. Structured personality learning theory. New York, Praeger Publ., 1983
 7. Dileo D. Detskii risunok: diagnostika i interpretatsiia [Children drawing: diagnosis and interpretation]. Moscow, Aprel' Press Publ., EKSMO-Press Publ., 2001. (In Russ.).
 8. Indenbaum E.L. Ob informativnosti proektivnykh i ideograficheskikh tekhnik v diagnostike lichnosti i psikhosotsial'nogo razvitiia ispytuemykh s legkimi formami intellektual'noi nedostatochnosti [Informativeness of projective and ideographic techniques in the diagnosis of personality and psychosocial development of the subjects with mild intellectual deficiency]. Defektologiia [Defectology (Russia)], 2013, no. 6, pp. 33-42. (In Russ.; abstr. in Engl.).
 9. Jung K.G. Arkhetip i simvol [Archetype and Symbol]. Moscow, Renessans Publ., 1991. (In Russ.).
 10. Kalinenko V.K. Risunochnyi test Vartegga. [Wartegg drawing test]. Moscow, 2011. (In Russ.).
 11. Khomentauskas G.T. Ispol'zovanie detskogo risunka dlia issledovaniia vnutri-semeinykh otnoshenii. [The use of children's drawings for the study of family relationships]. Voprosy psikhologii [Questions of Psychology (Russia)], 1986, no. 1., pp. 165-171. (In Russ.).
 12. Kinget M. The drawing-completion test: a projective technique for the investigation of personality, based on the Wartegg test blank. New York, Grune & Stratton Publ., 1952.
 13. Knyazev K.E. Osobennosti primeneniia proektivnykh metodov v protsesse diagno-stiki detei doshkol'nogo vozrasta s OVZ. [Features of the application of projective techniques in the diagnosis of pre-school children with limited health abilities (LHA)]. Mezhdunarodnyi nauchnyi zhurnal. Vestnik obrazovaniia i nauki. Pedagogika. Psikhologiia. Meditsina. [International Journal. Bulletin of Education and Science. Pedagogy. Psychology. Medicine. (Russia)], 2013, vol. 7, no. 1., pp. 67-73. (In Russ.; abstr. in Engl.).
 14. Knyazev K.E. Risunochnye testy: protsedura provedeniia i interpretatsiia. [Drawing tests, the procedures and interpretation]. Zbiznik naukovikh prats' Kam’ianets'-Podil's'kogo natsional'nogo universitetu imeni Ivana Ogienka. Vipusk 21 [Collection of scientific papers Kamenetz-Podolsk national university John Ohienka. Issue 21], Kam’ianets'-Podil's'kii, 2012, pp. 241-247. (In Russ.; abstr. in Engl.).
 15. Leont'ev D.A. Novye orientiry ponimaniia lichnosti v psikhologii: ot neobkho-dimogo k vozmozhnomu. [New benchmarks in the understanding of personality psychology: from the necessary to the possible]. Voprosy psikhologii [Questions of Psychology (Russia)], 2011, no. 1, pp. 3-27. (In Russ.).
 16. Libin A.V. Psikhograficheskii test: konstruktivnyi risunok cheloveka iz geo-metricheskikh form [Psychographic test: constructive drawing human figure using pattern of geometric shapes]. Moscow, Eksmo, 2008. (In Russ.).
 17. Lossen H., Schott G. Gestaltung und Verlaufsdynamik, Versucheiner prozessuale Analyse des Wartegg-Zeichen-Tests. Biel Publ., 1952.
 18. Lubovskii V.I. Aktual'nye voprosy teorii i praktiki psikhodiagnostiki razvitiia. [Actual questions of theory and practice of psychodiagnostics]. Mezhvuzovskii sbornik nauchnykh statei: «Problemy diagnostiki v sovremennoi sisteme psikhologicheskogo soprovozhdeniia detei s ogranichennymi vozmozhnostiami zdorov'ia» [Interuniversity collection of scientific articles "Problems of diagnosis in the modern system of psychological support for children with disabilities"(Russia)]. Moscow, 2010, pp. 5-10. (In Russ.).
 19. Lubovskii V.I. K istorii spetsial'noi psikhologii. [History of special psychology]. Spetsial'naia pedagogika i spetsial'naia psikhologiia: Sovremennye problemy teorii, istorii, metodologii. Materialy V mezhdunarodnogo teoretiko-metodologicheskogo seminara 8-9 aprelia [Special Education and Special Psychology: Contemporary Problems of theory, history and methodology. Proceedings of the fifth International theoretical and methodological seminar April 8-9], 2013, vol. 1, pp 8-16. (In Russ.; abstr. in Engl.).
 20. Lubovskii V.I. Metodologicheskie voprosy diagnostiki narushenii psikhicheskogo razvitiia. [Methodological issues of diagnosis of mental development]. Mezhvuzovskii sbornik nauchnykh statei: «Aktual'nye problemy psikhodiagnostiki lits s ogranichennymi vozmozhnostiami zdorov'ia» [Interuniversity collection of scientific papers: "Actual problems psychodiagnosis persons with disabilities"(Russia)]. Moscow, 2011, pp. 4-7. (In Russ.).
 21. Mitina O.V. Matematicheskie metody v psikhologii. Praktikum [Mathematical methods in psychology. Practicum.]. Moscow, Aspekt Press Publ., 2008. (In Russ.).
 22. Mukhina V.S. Izobrazitel'naia deiatel'nost' rebenka kak forma usvoeniia sotsial'nogo opyta [Expressive activity of the child as a form of assimilation of social experience]. Moscow, Pedagogika Publ., 1981. (In Russ.).
 23. Nasledov A.D. Matematicheskie metody psikhologicheskogo issledovaniia. Analiz i interpretatsiia dannykh [Mathematical methods of psychological research. Analysis and interpretation of data]. Saint Petersburg, Rech' Publ., 2011. (In Russ.).
 24. Ogdon D.P. Psychodiagnostics and personality assessment: A handbook. Los Angeles, Western Psychological Services Publ., 1975.
 25. Petraitene M.V. Vozmozhnosti ispol'zovaniia proektivnykh metodov v izuchenii lichnosti doshkol'nikov. Avtoref. dis. kand. psikhol. n. [Possibilities of using projective techniques in the study of personality preschoolers. Cand. Sci. (Psychology) thesis]. Kursk, 2003. (In Russ.).
 26. Romanova E.S. Graficheskie metody v prakticheskoi psikhologii [Graphical methods in applied psychology]. Saint Petersburg, Rech' Publ., 2001. (In Russ.).
 27. Semago N.Ia. Detskii risunok. Etapy razvitiia i kachestvennaia otsenka. [Children's drawing. Stages of development and qualitative evaluation]. Shkol'nyi psikholog [The school psychologist (Russia)], 2003, no. 35, pp. 8-9. (In Russ.).
 28. Shmelev A.G. Psikhodiagnostika lichnostnykh chert [Psychodiagnostics of personality traits]. Saint Petersburg, Rech' Publ., 2002. (In Russ.).
 29. Shvaintsara I. et al. Diagnostika psikhicheskogo razvitiia. [Diagnosis of mental development]. Per. s cheshskogo. Praga, Avitsenum Publ., 1978. (In Russ.).
 30. Sidorenko E.V. Metody matematicheskoi obrabotki v psikhologii [Mathematical Methods in Psychology]. Saint Petersburg, Rech' Publ., 2000. (In Russ.).
 31. Sorokina V.V. Risunok sredstvo diagnostiki i korrektsii lichnosti. [Drawing as a diagnostic method and correction of personality]. Psikhologicheskii status lichnosti v razlichnykh sotsial'nykh usloviiakh: razvitie, diagnostika i korrektsiia [Psychological status of the individual in different social conditions: the development, diagnosis and correction (Russia)]. Moscow, 1992, pp. 104-117. (In Russ.).
 32. Temml R., Dorki M., Amen V. Test trevozhnosti [Test of anxiety]. Moscow, Tsentr sotsial'no-psikhologicheskogo vzaimodeistviia «Deis» Publ., 1992. (In Russ.).
 33. Tiurin P.T. Test dvoinogo risunka. Tipy tvorcheskoi individual'nosti khudozhnikov i diagnosticheskie vozmozhnosti Testa dvoinogo risunka. [Double figures test. Types of creative individuality of artists and diagnostic capabilities of the Double figures test]. Moscow, MPSI Publ., 2007. (In Russ.).
 34. Valyavko S.M. Nekotorye teoretiko-metodologicheskie voprosy diagnostiki v logopsikhologii na sovremennom etape [Some theoretical and methodological issues in the logopsyhology diagnosis at the present stage]. Spetsial'naia pedagogika i spetsial'naia psikhologiia. Sbornik nauchnykh statei uchastnikov V mezhdunarodnogo teoretiko-metodologicheskogo seminara 08-09 aprelia 2013 goda, ISOiKR GBOU VPO MGPU. V 2-kh tomakh. Tom 1. Spetsial'naia pedagogika i spetsial'naia psikhologiia: sovremennye problemy teorii, istorii, metodologii. [Special Education and Special Psychology. Collected articles of the international participants of the fifth theoretic methodological seminar 08-09 April 2013, ISOiKR Medical University Moscow State Pedagogical University. In two volumes. Volume 1. Special Education and Special Psychology: modern problems of theory, history, methodology (Russia)]. Moscow, LOGOMAG Publ., 2013, pp. 59-64. (In Russ.; abstr. in Engl.).
 35. Valyavko S.M. Proektsiia kak osnova izucheniia motivatsii detei s narusheniem rechevogo razvitiia. [Projection as the basis of studying motivation sphere of children with impaired speech development]. Materialy mezhdunarodnoi konferentsii, posviashchennoi 150-letiiu so dnia rozhdeniia Z. Freida «Nasledie Zigmunda Freida i sovremennost'» 2-4 noiabria 2006. [Proceedings of the international conference dedicated to the 150th anniversary of Freud's "Legacy of Sigmund Freud and the Present" 2-4 November 2006 (Russia)], pp. 17-19. (In Russ.; abstr. in Engl.).
 36. Valyavko S.M., Knyazev K.E. Risunochnyi test Vartegga kak instrument diagno-stiki osobennostei lichnostnogo razvitiia doshkol'nikov s rechevym dizontogenezom. [Wartegg drawing test as a diagnostic tool of the features personal development of preschool children with speech disontogenesis]. Mezhvuzovskii sbornik nauchnykh statei: «Sovremennye metody psikhologo-pedagogicheskoi diagnostiki detei s ogranichennymi vozmozhnostiami zdorov'ia: problematika, issledovaniia, kvalimetriia» [Interuniversity collection of scientific articles: "Modern methods of psychological and educational assessment of children with disabilities: issues, research, qualimetry"(Russia)], Moscow, Sputnik+ Publ., 2012, pp. 27-34. (In Russ.).
 37. Valyavko S.M., Knyazev K.E., Emelyanova A.A. O vozmozhnosti diagnostiki neko-torykh osobennostei lichnostnogo razvitiia doshkol'nikov s rechevym dizontoge-nezom risunochnymi testami.[Possibility of using projective methods for diagnostic characteristics of personal development of preschool with general speech underdevelopment]. Sistemnaia psikhologiia i sotsiologiia [System Psychology and Sociology (Russia)], 2013, no. 8, pp.72-78. (In Russ.; abstr. in Engl.).
 38. Venger A.L. Psikhologicheskie risunochnye testy [Psychological drawing tests]. Moscow, Vlados-press Publ., 2003. (In Russ.).
 39. Vygotskii L.S. Voobrazhenie i tvorchestvo v detskom vozraste [Imagination and creativity in childhood]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1991. (In Russ.).
 40. Wartegg E. Schichtdiagnostick. Der Zeichentest (WZT). Einfurhrung in die experimentelle Graphoskopie. Munchen Publ., 1953.

Information About the Authors

Svetlana M. Valyavko, PhD in Psychology, Associate Professor, Department of Clinical and Special Psychology, Moscow City University, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7195-6374, e-mail: valyavko@yandex.ru

Кonstantin Е. Knyazev, Post-Doctoral Student, Research Assistant, Chair of Clinical and Special Psychology, Institute of Psychology, Sociology and Social Relations, Moscow, Russia, e-mail: knyazevkos@gmail.com

Metrics

Views

Total: 8082
Previous month: 35
Current month: 38

Downloads

Total: 2919
Previous month: 4
Current month: 2