Mechanisms and Regularities of Influence of Educational Virtual Reality on Human Thinking

636

Abstract

The article presents the results of experimental researches of influence of educational virtual reality biological subjects in human thinking. The experimental data show significant positive shifts in the general level of thinking of the subject when answering questions on a specific academic subject, which requires a manifestation of mental activity, and also in characteristics of thinking in solving complicated subject tasks (the predicted level of the sought solution, the character of the analysis through synthesis, the character of the “acceptance-rejection” and other tips). The article also explains some of the mechanisms and regularities of influence of virtual reality on the human thinking. It is noted the complexity of the influence of three-dimensional images of virtual reality, a wide of animation and interactivity. Programs in virtual reality ensure the development of formal-logical thinking due to the establishment by the subject of a high degree of connection between the super-images of VR and the corresponding concepts presented in the text-sound accompaniment. As a result of experimental studies and substantiate the conclusion about the possibilities and prospects of application of virtual reality technology in education are presented in the article.

General Information

Keywords: virtual reality, thinking, education

Journal rubric: Psychology of Digital Reality

DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2021000003

Funding. The study was carried out within the framework of the state assignment of the Ministry of Education of the Russian Federation, project No. 730000Ф.99.1.БВ09АА00006 “The impact of highlevel virtual reality technologies on mental development in adolescence.”

For citation: Selivanov V.V., Sorochinsky P.V. Mechanisms and Regularities of Influence of Educational Virtual Reality on Human Thinking. Eksperimental'naâ psihologiâ = Experimental Psychology (Russia), 2021. Vol. 14, no. 1, pp. 29–39. DOI: 10.17759/exppsy.2021000003. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Ananeva K.I., Barabanshikov V.A., Demidov A.A., Haritonov A.N. Problemy razvitiya experimentalnoy psihologii [Development problems of experimental psychology]. Experimentalnaya psihologiya [Experimental psychology], 2011. Vol. 4, no. 3, pp. 5—27. (In Russ.).
 2. Barzhanova M.V., Docenko K.P. Sovershenstvovanie sistemy rossijskogo obrazovaniya s uchetom sovremennyh mirovyh tendtnciy [Improving the Russian education system, taking into account modern global trends]. Nauka I shkola [Science and school], 2018. No. 5. P. 9—22. (In Russ.).
 3. Bogdanova I.V., Galanichev P.A., Diveev D.A, Nosulenko V.N., Samoylrnko E.S., Hoze E.G. Onlayn podderzhka issledovaniy poznaniya i obsheniya [Оnline support for cognition and communication research]. Experimentalnaya psihologiya [Experimental psychology], 2018. Vol. 11, no. 2, pp. 149—163. DOI:10.17759/ exppsy.2018110220 (In Russ.).
 4. Velichkovskiy B.B. Kognitivniy control i chuvstvo prisutstviya v virtualnih sredah [Cognitive control and a sense of presence in virtual environments]. Experimentalnaya psihologiya [Experimental psychology], 2016. Vol. 9 no. 1, pp. 5—20. (In Russ.).
 5. Voyskunskiy V.P. Psihologia i internet [Philosophy and the Internet]. Moskow: «Akropol» [«Acropolis»], 2010. 439 p. (In Russ.).
 6. Voyskunskiy V.P., Menshikova O.V. O primenenii system virtualnoy realnosyi v psihologii [On the use of virtual reality systems in psychology]. Vestnik Moskovskogo universiteta [Moscow University Bulletin], 2008, Seriya 14: «Psihologiya» [Psychology], no. 1, pp. 22—36. (In Russ.).
 7. Voyskunskiy V.P., Smyslova O.V. Psihologicheskoe promenenir system virtualnoy realnosti [Psychological applications of virtual reality systems]. Trudi IX Vserossiyskoy obyedinennoy konferencii [Proceedings of the IX All-Russian Joint Conference] [Elektronnyy resurs] [Electronic resource], 2006. http:/www.conf. infocos/ru/2006/thes/Voisk&Smyslova.pdf (In Russ.).
 8. Grigorev A.A., Lapteva E.M. Intellectualnaya konkurentnosposobnost strany: problema mediacii deystviya nacionalnogo IQ [Intellectual competitiveness of the country: the problem of mediation of the actions of the national IQ]. Experimentalnaya psihologiya [Experimental psychology], 2018. Vol. 11, no. 3, pp. 152—162. (In Russ.).
 9. Grigorev A.A. Nacionalniy IQ I innovacionnaya activnost strany [National IQ and innovative activity of the country]. Sibirskiy psihologichtskiy zhurnal [Siberian Psychological Journal], 2016. No. 60, pp. 6—21. (In Russ.).
 10. Zinchenko U. P., Menshikova G.Y., Bayakovskiy U.M., Voiskunskiy A.E. Tehnologii virtualnoy realnosti: metodologicheskie aspekty, dostizeniya I perspektivy [Virtual reality technologies: methodological aspects, achievements and prospects]. Nacionalniy psihologicheskiy surnal [National Psychological Journal], 2010. No 2 (4), pp. 64—71. (In Russ.).
 11. Kovel M.I., Glinkina G.V. Osobennosty kriterialnoy sistemy ocenivaniya v teorii I tehnjljgii sposoba dialectichtskogo obucheniya [Features of the criteria-based assessment system in the theory and technology of the method of dialectical teaching]. Nauka I shkola [Science and school], 2018. No 5, pp. 84—95. (In Russ.).
 12. Litvinceva L.V. Nalitoe S.D. Virtualnaya realnost: analis sostoyaniya I podhody k resheniu [Virtual reality: state analysis and solution approaches]. Novosty iskusstvennogo intellekta [Artificial Intelligence News], 1995. No. 3, pp. 24—90. (In Russ.).
 13. Litvinceva L.V. Virtualnaya realnost — novyy shag v tehnologii cheloveko-mashinnogo vzaimodeystviya [Virtual reality is a new step in human-machine interaction technology]. Teoriya I sistemy upravleniya [Control theory and systems], 1995. No. 5, pp. 173—183. (In Russ.).
 14. Margolis A.A. Safronova M.A. Itogi komplexnogo proecta po modernizacii pedagogicheskogo obrazovaniya v Rossiyskoy Federatcii (2014—2017 gg.) [Results of a comprehensive project to modernize teacher education in the Russian Federation (2014—2017)]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovaniye [Psychological Science and Education], 2018. Vol. 23, no. 1, pp. 5—24. (In Russ.).
 15. Nguen Thuk Thu, Chan Thi, Than, Borovskih T.A. Formirovaniye i razvitiye opyta samoobucheniya u shkol’nikov [Formation and development of self-study experience in schoolchildren]. Nauka i shkola [Science and school], 2018. No. 5, pp. 52—57. (In Russ.).
 16. Pobokin P.A. Virtual’noye i vizualnoye myshleniye na urokakh matematiki [Virtual and visual thinking in math lessons]. Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Cherepovets State University], 2014. No. 6, pp. 133—136. (In Russ.).
 17. Pobokin P.A. Vliyaniye sredstv virtualnoy real’nosti na razvitiye myshleniya i znaniy shkol’nikov po matematike v khode obucheniya [Influence of virtual reality tools on the development of thinking and knowledge of schoolchildren in mathematics during training]. Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni kanidata psikhologicheskikh nauk [Abstract of dissertation for the degree of candidate of psychological sciences]. Yroslavl, 2015. (In Russ.).
 18. Pobokin P.A. Razvitiye myslitelnykh protsessov shkolnikov, ikh psikhicheskikh sostoyaniy, kak sledstviye primeneniya virtualnykh matematicheskikh programm [The development of the thought processes of schoolchildren, their mental states, as a result of the use of virtual mathematical programs]. Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Cherepovets State University], 2014. No. 3, pp. 192—196. (In Russ.).
 19. Pobokin P.A. Tselesoobraznost’ ispolzovaniya sredstv virtualnoy realnosti v kurse izucheniya stereometrii [The expediency of using virtual reality tools in the course of studying stereometry]. Psikhologiya kognitivnykh protsessov [Psychology of cognitive processes]. Smolensk: «Universum», 2013, pp. 227—231. (In Russ.).
 20. Rubcova O.V., Panfilova A.S., Artemenkov S.L.. Issledovaniye vzaimosvyazi lichnostnykh osobennostey igrokov podrostkovogo i yunosheskogo vozrasta s ikh povedeniyem v virtual’nom prostranstve (na primere gruppovoy komp’yuternoy igry “Dota 2”) [Investigation of the relationship between the personality traits of adolescent and youth players and their behavior in virtual space (on the example of the group computer game “Dota 2”)]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovaniye [Psychological Science and Education], 2018. Vol. 23, no. 1, pp. 137—148. (In Russ.).
 21. Selivanov V.V., Selivanova L.N. Vozdeystviye virtual’noy real’nosti na lichnostnyye i myslitel’nyye kharakteristiki uchashchikhsya [Impact of virtual reality on the personality and mental characteristics of students]. Materialy vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem 20—21 maya 2016 g. [Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation May 20—21, 2016]. Kaluga, 2016. (In Russ.).
 22. Selivanov V.V. Ispol’zovaniye metodov virtualnoy realnosti v razvitii intellekta i obuchenii [Using virtual reality methods in the development of intelligence and learning]. Obrazovaniye v sovremennom informatsionnom obshchestve: sinergeticheskaya model [Education in the modern information society: a synergistic model]. Saratov: «Nauka» [«Science»], 2009, pp. 135—139. (In Russ.).
 23. Selivanov V.V. Myslitel’nyye protsessy v funktsionalnoy strukture intellekta [Thought processes in the functional structure of intelligence]. Experimentalnaya psihologiya [Experimental psychology] 2017. Vol. 10, no. 2, pp. 67—68. (In Russ.).
 24. Sorochinskiy P.V. Vliyaniye virtualnykh obuchayushchikh programm na myshleniye i psikhicheskiye sostoyaniya cheloveka [Influence of virtual training programs on thinking and mental states of a person]. Sbornik materialov oblastnogo konkursa molodykh uchenykh [Collection of materials of the regional competition of young scientists]. Smolensk, «SOIRO», 2012, pp. 152—155. (In Russ.).
 25. Subyekt i virtualnaya real’nost: psikhicheskoye razvitiye, obucheniye [Subject and virtual reality: mental development, learning]/ pod red. Selivanova V.V. [ed. Selivanov V.V]. (monografiya) [monograph]. Smolensk: «SmolGU», 2016. (In Russ.).
 26. Drachen A., Yancey M., Maguire J., Chu D., Wang I.Y., Mahlmann T., Schubert M. and Klabajan D. Skill-based differences in spatio-temporal team behaviour in defence of the ancients 2 (dota 2). Games Media Entertainment (GEM), 2014 IEEE, pp. 1—8.
 27. Greenfield S.A. Mind change: how digital technologies are leaving their mark on our brain? Random House, 2015.
 28. Vacca J.R. VRML: bringing virtual reality to the internet: CD-ROM included. Boston, 1996.
 29. Huang M.P., Alessi N.E. Presence as an Emotional Experience. Medicine Meets Virtual Reality: The Convergence of Physical and Informational Technologies Options for a New Era in Healthcare. Amsterdam: IOS Press, 1999, pp. 148—153.
 30. Insko B.E. Measuring Presence: Subjective, Behavioral and Physiological Methods. Being There: Concepts, Effects and Measurement of User Presence in Synthetic Environments. IOS Press, Amsterdam, The Netherlands, 2003.
 31. Jacob R.J. The use of eye movements in human-computer interaction techniques: What you look at is what you get . ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 1991, no. 2, pp. 152—169.
 32. Johnson-Glenberg, M.C. Immersive VR and Education: Embodied Design Principles That Include Gesture and Hand Controls. Frontiers in Psychology, Front. Robot, 2018. https://doi.org/10.3389/ frobt.2018.00081.
 33. Kelava A., Brandt H. А general non-linear multilevel structural equation mixture model. Front. Psychol., 2014. Vol. 5:748, pp. 1—16.
 34. McLellan H. Virtual realities. In Handbook of research for educational communications and technology / Ed. Jonassen D.H. 1996. P. 457—487.
 35. Menshikova Galina Ya., Saveleva Olga A., Zinchenko Yury P. The study of ethnic attitudes during interactions with avatars in virtual environments. Psychology in Russia: State of the Art, 2018. Vol. 11, Issue 1: 20—31. DOI: 10.11621/pir.2018.0102.
 36. Riva G. Virtual Reality in Psychotherapy: Review. CyberPsychology & Behavior, 2001. Vol. 8, no 3, pp. 220—230.
 37. Shubert T., Crusius J. Five theses on the book problem: presence in books, film and VR. Fifth Annual International Workshop PRESENCE 2002 Proceedings. Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugal, 2002. P. 53—58.
 38. Wolpow J.R. et al. Brain-computer interface communication and control. Clinical Neurofisiology, 2002. No. 113 (6), pp. 767—791.

Information About the Authors

Vladimir V. Selivanov, Doctor of Psychology, Professor, Head of the Department of General Psychology, Moscow State University of Psychology and Education, Head of the Chair of General Psychology, Smolensk State University, Smolensk, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8386-591X, e-mail: vvsel@list.ru

Pavel V. Sorochinsky, Degree Seeker of the Chair of General Psychology, Smolensk State University, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3726-6518, e-mail: vvsel@list.ru

Metrics

Views

Total: 1120
Previous month: 16
Current month: 2

Downloads

Total: 636
Previous month: 13
Current month: 3