Educational and methodical essence of bilingual studyıng in condıtıons of functioning of the innovative educational sites in Crimea

285

Abstract

This article examines the modern stage of the education’s development which is characterizing with a broad research of innovative solutions. Bilingual education in a multilingual environment is regarded as an innovation at the regional level. İt’s very important for the teachers working in innovative educational sites to understand the essence of the educational and methodological content of bilingual education. Awareness of the methods, techniques, tools, principles and models is the key to successful teaching on a bilingual basis.

General Information

Keywords: bilingual education, the teachers of a primary school, innovative educational sites, innovation in education, teaching on a bilingual basis

Journal rubric: Linguodidactics and Innovations.Psychological Basis of Learning Languages and Cultures.

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/langt.2019060115

For citation: Devletov R.R. Educational and methodical essence of bilingual studyıng in condıtıons of functioning of the innovative educational sites in Crimea [Elektronnyi resurs]. Âzyk i tekst = Language and Text, 2019. Vol. 6, no. 1, pp. 85–88. DOI: 10.17759/langt.2019060115. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

  1. Ganaeva E. A. Printsipi y metody obucheniya, realizuemiye po obrazovatelʹnym programmam vysshego obrazovanya // Obrazovaniye y vospitaniye – 2015. – вып.5. – P. 63-65. – URL https://moluch.ru/th/4/archive/18/446/ (data obrascheniya: 10.12.2018).
  2. Devletov R. R. Trilingvalʹnoye obucheniye v pedagogicheskyh uchebnyh zavedeniyah Ukrayini. Simferopol: Ojak, 2011. – 340 p.
  3. Podlasiy I. P. Pedagogika: uchebnik dlya bakalavrov. 2 izd pererabotannoye i dopolnennoye. – M.: Izdatelʹstvo Yurayt, 2012. – 574 p.
  4. Safonova V. V. Izucheniye yazykov meshdunarodnogo obscheniya v kontekste dialoga kulʹtur y tsivilizatsiy. Voronesh: Istoki, 1996. – 145 p.
  5. Sheremet O. V. Podgotovka buduschih uchiteley nachalʹnyh klassov v orfoepicheskoy rabote v usloviyah trilingvalʹnoy uchebnoy sredy:  Dis k. ped. n –  Simferopol. – 2015. – 233 p.

Information About the Authors

R. R. Devletov, Doctor of Education, Professor, V.I.Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia, e-mail: remzidevletov@mail.ru

Metrics

Views

Total: 1112
Previous month: 9
Current month: 2

Downloads

Total: 285
Previous month: 0
Current month: 0