Phraseologisms in the Works of the Avar Writer Musa Magomedov with the Kver "Hand" Component

274

Abstract

The question of the structural types of phraseological units was considered as on the material of the Caucasian languages. As for the Dagestan languages, there are works that raise questions of structural and grammatical analysis and the structural model of phraseological units. Phraseological units of the Avar (Magomedkhanov M.M., Khangereev M.-B.D.-G. and others, information about which will follow below), Lezghian (Gyulmagomedov A.G.; Ramaldanov A.R.), Rutul (Makhmudova S.M.) Agul (Suleimanov N., Hasanova S.N.) languages. The analysis of the structures of phraseological units, with a few exceptions (except for those structures of phraseological units that have undergone deformation), retain the syntactic model of that phrase (less often the syntactic model of a sentence) from which they were formed. A variety of structural types of phraseological units noted by experts.

General Information

Keywords: Avar language, stable phrases, phraseological units

Journal rubric: Psycholinguistics, Sociolinguistics, Ethnolinguistics

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/langt.2020070209

For citation: Sirazhudinov R.M. Phraseologisms in the Works of the Avar Writer Musa Magomedov with the Kver "Hand" Component [Elektronnyi resurs]. Âzyk i tekst = Language and Text, 2020. Vol. 7, no. 2, pp. 81–90. DOI: 10.17759/langt.2020070209. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Abdullaev A.M., Suleimanov Ya.G. Avar mats1 (pedkoledzhaze t1ekh'). 1965. Makhachkala: Daguchpedgiz, 253 p.
 2. Alikhanova S.Z. Russko-avarskii slovar'. 2003. Makhachkala: Publ. DNTs RAN, 700 p. (In Russ.).
 3. Bovshik A.S. Osobennosti polikodovogo postmodernistskogo diskursa (na materiale Romanov D. Kouplenda "Generation X" i "Generation A"). Diss. kand. filol. nauk. Chelyabinsk, 2012. 195 p. (In Russ.).
 4. Gyul'magomedov A.G. Sotsial'naya zhizn' naroda i frazeologicheskii fond yazyka. Sotsial'naya terminalogiya v yazykakh Dagestana: sb. statei, 1989. Makhachkala: Publ. Dag. fil. AN SSSR, In-t istorii, yaz. i lit. im. G. Tsadasy, pp. 146 – 151 (In Russ.).
 5. Iskhakova Z.Z. Semioticheskii vzglyad na krosskul'turnoe prostranstvo [The organizational model of psychosocial support of substitute families]. Yazyk i tekst = Language and Text, 2019. Vol. 6, no. 4, pp. 109–116. DOI:10.17759/langt.2019060416 (In Russ.).
 6. Kirsanov A.I. Globalizatsiya i problema vzaimootnosheniya zapadnoi tsivilizatsii s ostal'nym mirom [Conceptual ex planation of the crises of contem porary civilization and problems of the future]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Filosofskie nauki, 2009, no. 2, pp. 86-89. Available at: https://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/3634 (Accessed: 04.05.2020). (In Russ.).
 7. Kirsanov A.I. Nauchnaya politika v usloviyakh globalizatsii. 2007. Moscow: MGADA, 191 p. (In Russ.).
 8. Kuraeva M.N., Misieva L.A. Semanticheskaya klassifikatsiya frazeologicheskikh edinits, sostavlyayushchikh «obraz muzhchiny» kak gendernogo stereotipa, v avarskom i angliiskom yazykakh [The semantic classification of phraseological units describing a man as a gender stereotype in the avar and english languages]. Fundamental'nye issledovaniya = Fundamental research, 2014, no. 12-5, pp. 1115-1119. Available at: https://fundamental-research.ru/pdf/2014/12-5/36289.pdf (Accessed: 18.05.2020). (In Russ.).
 9. Magomedkhanov M.M. Problemy frazeologii i frazeografii. 1992. Makhachkala: Dag. kn. izd-vo, 226 p. (In Russ.).
 10. Makhmudova S.M. Zakon ekonomii podlezhashchego v narrativnom diskurse [The law of economy of the subject in narrative discourse]. Vestnik Dagestanskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki=Bulletin of the Dagestan State University. Series 2: Humanities, 2012, no. 3, pp. 18-20. Available at: http://www.vestnik.dgu.ru/Stat/18-20.pdf (Accessed: 04.05.2020). (In Russ.).
 11. Makhmudova S.M. O filosofskoi osnove somaticheskikh frazeologizmov v rutul'skom yazyke [On the philosophical basis of somatic phraseological units in the rutul language]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki = Philological Sciences. Issues of Theory and Practice, 2016, no. 1- 1 (55), pp. 154-158. Available at: https://www.gramota.net/articles/issn_1997-2911_2016_1-1_43.pdf (Accessed: 18.05.2020). (In Russ.).
 12. Makhmudova S.M. Obrazy muzhchiny i zhenshchiny v dagestanskoi yazykovoi kartine mira (na materiale rutul'skogo yazyka) [Images of men and women in the Dagestan language picture of the world (based on the Rutul language)]. Yazyk i tekst = Language and Text, 2019. Vol. 6, no. 1, pp. 117–121. DOI:10.17759/langt.2019060119. (In Russ.).
 13. Makhmudova S.M. Frazeologicheskii slovar' rutul'skogo yazyka. 2016. Makhachkala: Epokha, 215 p. (In Russ.).
 14. Makhmudova S.M., Khangereev M.-B.D.-G., Alieva Z.M. Kratkii razgovornik na yazykakh Dagestana. 2016. Makhachkala: Publ. DGU, 71 p. (In Russ.).
 15. Mikhalkin N.V., Averyushkin A.N. Filosofskii vzglyad na yazyk kak sredstvo i sposob realizatsii [Philosophical view of language as a means and way of implementing practiceoriented education in the university]. Yazyk i tekst = Language and Text, 2019. Vol. 6, no. 3, pp. 35–42. DOI:10.17759/langt.2019060304 (In Russ.).
 16. Mokienko V.M. Zagadki russkoi frazeologii. 2007. Sankt-Peterburg: Azbuka-klassika, 254 p. (In Russ.).
 17. Muradyan A.A. Cravnitel'nyi analiz leksicheskikh dominant anglo- i russkoyazychnogo ekonomicheskogo diskursa [Сomparative analysis of lexical dominants in english and Russian economic discourse]. Mnogomernye miry molodoi nauki: sbornik statei mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii. Rossiiskii universitet druzhby narodov, 2015, pp. 61-67. Available at: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_27244301_63791482.pdf (Accessed: 04.05.2020). (In Russ.).
 18. Musaeva L.D. Frazeologicheskie edinitsy, vyrazhayushchie emotsional'noe sostoyanie cheloveka v avarskom i angliiskom yazykakh. Yazyki narodov mira i Rossiiskoi Federatsii, 2007. Makhachkala: Publ. DGU, pp. 81-84. (In Russ.).
 19. Naidenova N.S., Muradyan A.A. K voprosu ob issledovanii pesennogo diskursa: lingvokul'turologicheskii aspekt [To the problem of song discourse: lingvocultural aspect]. Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Lingvistika = Bulletin of the peoples ' friendship University of Russia. Series: Linguistics, 2013, no. 1, pp. 98-103. Available at: http://journals.rudn.ru/linguistics/article/view/9732/9183 (Accessed: 04.05.2020). (In Russ.).
 20. Osmonova N.Y. O nekotorykh problemakh ispol'zovaniya frazeologizmov v kachestve khudozhestvennykh sredstv [On some problems of the use of phraseological units as artistic means]. Yazyk i tekst = Language and Text, 2018. Vol. 5, no. 1, pp. 96–103. DOI:10.17759/langt.2018010108.
 21. Saidov M.S. Avarsko-russkii slovar'. 1967. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya, 807 p. (In Russ.).
 22. Saidov M.-S. D., Mikailov Sh.I. Russko-avarskii slovar'. 1951. Makhachkala: Dag. fil. AN SSSR, In-t istorii, yaz. i lit, 1041 p. (In Russ.).
 23. Sirazhudinov R.M. Produkty pitaniya i napitki sel'skokhozyaistvennogo proiskhozhdeniya v godoberinskom yazyke [Food and drink of agricultural origin in the Godoberian language]. Yazyk i tekst = Language and Text, 2019. Vol. 6, no. 3, pp. 70–75. DOI:10.17759/langt.2019060308.
 24. Teliya V.N. Chto takoe frazeologiya. 1965. Moscow: Nauka, 86 p. (In Russ.).
 25. Khaibulaev M-R., Khaibulaeva M. Avarsko-russkii slovar' somaticheskikh frazeologizmov. 2004. Makhachkala: Yupiter, 447 p. (In Russ.).
 26. Khangereev M.-B.D. Sravnitel'nyi analiz somaticheskikh frazeologicheskikh edinits avaro andiiskikh yazykov. 2013. Makhachkala: Yupiter, 166 p. (In Russ.).

Information About the Authors

Radzhab M. Sirazhudinov, PhD in Philology, Associate Professor of the Department of Dagestan Languages of the Philological Faculty, Dagestan State University, Makhachkala, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9007-4190, e-mail: sirazhudinovrm@mail.ru

Metrics

Views

Total: 279
Previous month: 9
Current month: 4

Downloads

Total: 274
Previous month: 5
Current month: 0