Conflict management training: contextual approach

839

Abstract

The article analyzed the context aspect of conflict management training of modern professionals. It is noted that the effectiveness of conflict management is largely determined by ability of being aware and take into account many contexts in which conflicts occur. The following examples of contexts where conflicts occur are presented: cross-cultural, spatial-temporal, intrapersonal, developmental, gender, and communicative.

General Information

Keywords: conflict management, conflict, context

Journal rubric: Educational Psychology

For citation: Shcherbakova O.I. Conflict management training: contextual approach. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2009. Vol. 14, no. 1, pp. 48–54. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

  1. Ancupov A. Ya. Profilaktika konfliktov v shkol'nom kollektive. M., 2004.
  2. Ancupov A. Ya., Baklanovskii S. V. Konfliktologiya v shemah i kommentariyah. SPb., 2005.
  3. Ancupov A. Ya., Shipilov A. I. Konfliktologiya. M., 2004.
  4. Bogdanov E. N., Zazykin V. G. Psihologiya lichnosti v konflikte. SPb., 2004.
  5. Verbickii A. A. Novaya obrazovatel'naya paradigma i kontekstnoe obuchenie. M., 1999.
  6. Evtihov O. V. Trening liderstva: Monografiya. SPb., 2007.
  7. Emel'yanov S. M. Praktikum po konfliktologii. SPb., 2001.
  8. Zimmel' G. Sociologiya konflikta. M., 1909. | The sociology of conflict [Free full-text]
  9. Kashapov M. M. Teoriya i praktika resheniya konfliktnyh situacii. M.-Yaroslavl', 2003.
  10. Krol' L. M., Mihailova E. L. Trening trenerov: kak zakalyalas' stal'. M., 2002.
  11. Leonov N. I. Konflikty i konfliktnoe povedenie. SPb., 2005.
  12. Morozova G. B. Psihologicheskoe soprovozhdenie organizacii i personala. SPb., Rech', 2006.
  13. Mudrik A. O. kommunikativnoi kul'ture // Direktor shkoly. 2003. № 6.
  14. May R. Iskusstvo psihologicheskogo konsul'tirovaniya. M.,1994.
  15. Petrovskaya L. A. Obshenie - kompetentnost' - trening. Izbrannye trudy. M., 2007.
  16. Psihologiya lichnosti / Dzh. Karpara, D. Servon. SPb., 2003.
  17. Rogers C., Fraiberg D. Svoboda uchit'sya. M., 2002. | Freedom to learn [Free chapters]
  18. Hasan B. I. Konstruktivnaya psihologiya konflikta / B. I. Hasan. SPb., 2003.
  19. DePree M. Leadership Jazz: The Art of Conducting Business through Leadership, Followship, Teamwork, Touch, Voice. N. Y., 1993.

Information About the Authors

O. I. Shcherbakova, PhD in Education, Associate Professor, Psychology Chair, G. V. Plekhanov Russian Academy of Economics, Moscow, Russia, e-mail: olga716@rambler.ru

Metrics

Views

Total: 5696
Previous month: 40
Current month: 34

Downloads

Total: 839
Previous month: 3
Current month: 10