Motivation and socio-psychological adaptation of cognitively gifted adolescents studying in general education schools

1278

Abstract

We report a study of achievement motivation and socio-psychological adaptation in cognitively gifted adolescents studying in general education schools, and the relationship of these phenomena in terms of F. Mönks multifactor model of giftedness. We assume differences in motivation and socio-psychological adaptation, as well as in their relationship with cognitively gifted adolescents and those shown no giftedness. The study involved 186 adolescents, studying in graids 8 to 10 in general education schools of St. Petersburg: cognitively gifted adolescents (n=77) and adolescents with average intellectual capacity (n=109). Data obtained showed significantly lower level of achievement motivation, and higher socio-psychological adaptation of cognitively gifted adolescents studying in general education schools, compared to their peers, not shown signs of intellectual giftedness, We found compensatory nature of the relationship of achievement motivation and the parameters of socio-psychological adaptation of gifted adolescents; achievement motivation associated with external control (externality) in all students. One of the main conclusions of the study is the assumption of possible negative effects of educational situation in general education schools on achievement motivation in gifted students.

General Information

Keywords: giftedness, achievement motivation, socio-psychological adaptation, self-esteem, adolescents, school.

Journal rubric: Educational Psychology

Article type: scientific article

For citation: Saulina E.B. Motivation and socio-psychological adaptation of cognitively gifted adolescents studying in general education schools. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2013. Vol. 18, no. 1, pp. 11–19. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Gordeeva T. O. Motivacionnye predposylki odarennosti: ot modeli Dzh. Renzulli k integrativnoj modeli motivacii // Psihologicheskie issledovanija: elektron. nauch. zhurn. 2011. № 1 (15). URL: http:// psystudy.ru . 0421100116/0007].
 2. Ezhov D. I., Saulina E. B. Programma razvitija intellektual'no odarennoj molodezhi: istorija, metody i rezul'taty // Materialy regional'noj nauchno-prakti- cheskoj konferencii. Odarennye deti: problemy, perspektivy, razvitie. SPb., 2009.
 3. Il'in E. P. Motivacija i motivy. SPb., 2000.
 4. Krasil'nikov I. A., Konstantinov V. V. Social'no- psihologicheskaja adaptacija lichnosti i strategii raz- reshenija vnutrennih konfliktov // Izvestija Samar- skogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk.2009. T. 11. № 4 (4).
 5. Lezina S. V. Lichnostnye faktory v stanovlenii oda- rennosti mladshih shkol'nikov i podrostkov. http:// www.psi.lib.ru/detsad/sbor/lfso.htm
 6. Magomed-Еminov M. Sh. Psihodiagnostika moti- vacii. Ob'ekt i metody // Obshhaja psihodiagnostika / Pod red. A. A. Bodaleva, V. V. Stolina. M., 1987.
 7. Nalchadzhjan A. A. Social'no-psihicheskaja adap- tacija lichnosti (formy, mehanizmy i strategii). Ere- van, 1988.
 8. Orlova L. V. Sistemnye faktory razvitija umst- vennyh sposobnostej lichnosti: Diss. ... kand. psihol. nauk: 19.00.01. Novosibirsk, 2005.
 9. Prakticheskaja psihodiagnostika. Metodiki i testy. Uchebn. posobie / Red.-sost. D. Ja. Rajgorodskij. Samara, 1998.
 10. Tadzh D. Vlijanie kommunikacii mezhdu sverst- nikami na ih razvitie // Voprosy psihologii. 1991.№ 1.
 11. Hazova S. A. Sovladajushhee povedenie odaren- nyh starsheklassnikov: Diss. ... kand. psihol. nauk: 19.00.01. Kostroma, 2002.
 12. Heller K. A. Diagnostika i razvitie odarennyh de- tej i podrostkov // Osnovnye sovremennye koncep- cii tvorchestva i odarennosti / Pod red. D. B. Bogo- javlenskoj. M., 1997.
 13. Shheblanova E. I. Psihologicheskaja diagnostika odarennosti shkol'nikov: problemy, metody, rezul'ta- ty issledovanij i praktiki. M.-Voronezh, 2004.

Information About the Authors

E. B. Saulina, Post-graduate Student of the Department of Developmental Psychology and Differential Psychology, St. Petersburg state University, Methodological Consultant, Centre for Testing and Development «Humanitarian technologies», Moscow, Russia, e-mail: saulina.psy@gmail.com

Metrics

Views

Total: 5694
Previous month: 18
Current month: 17

Downloads

Total: 1278
Previous month: 4
Current month: 0