Learning motivation and personal reflection in students: features and relationship

1940

Abstract

The paper discusses the intensity of learning motivation in university students of various forms, stages and courses of education and its relationship with personal reflection. Large amounts of empirical data obtained in this research allow us to assert that the adequacy of learning motivation is higher in graduate students than in undergraduate students, the latter demonstrating the highest rates in their first year of study and the lowest in the third. Motivation rates in part-time undergraduate students tend to decrease during the first three years at university; however, the rates increase in the fourth year. We also compared learning motivation in respondents with different levels of reflective thinking. Asit was revealed, adequate motivation and motives for acquiring the profession were higher in students with high levels of reflection as compared to those displaying average and low levels. Moreover, the highest rates of reflection were found in students who planned to pursue their profession and knew exactly in which field, whereas the lowest rates were common for students who were not certain as to whether their work would correspond with their major discipline.

General Information

Keywords: higher education, learning activity, new socioeconomic conditions, learning motivation, adequacy of motivation, reflection

Journal rubric: Developmental Psychology

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2017220306

For citation: Tikhomirova T.S., Kochetkov N.V. Learning motivation and personal reflection in students: features and relationship . Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2017. Vol. 22, no. 3, pp. 53–62. DOI: 10.17759/pse.2017220306. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Bakhtina I.A. Motivatsiya uchebnoi deyatel’nosti studentov SSUZ: diss. … kand. psikhol. nauk. [Motivation of educational activity of students of special educational institutions. Ph. D. (Psychology) diss.]. Kazan’, 1997. 180 p.
 2. 2.  Vas’kova O.V., Kochetkov N.V., Solov’ev S.M. Osobennosti professional’nogo samoopredeleniya sovremennoi uchashcheisya molodezhi [Elektronnyi resurs] [Features of professional self-determination of today’s students]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie psyedu.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2013, no. 2. Available at: http://psyedu.ru/journal/2013/2/Vaskova, Kochetkov, Solovyev.phtml (Accessed 01.02.2017). (In Russ., Abstr. in Engl.).
 3. Grigorovich I.E. Osobennosti professional’noi identichnosti raznostatusnykh studentov razlichnykh kursov obucheniya: diss. … kand. psikhol. nauk. [Peculiarities of professional identity of the different statuses of students of different courses of study. Ph. D. (Psychology) diss.]. Moscow, 2009. 189 p.
 4. Drozdova S.A. Vzaimosvyaz’ soderzhatel’nykh kharakteristik refleksii so strukturnymi komponentami identichnosti lichnosti: diss.... kand. psikhol. nauk. [The relationship of content characteristics of reflection with the structural components of identity. Ph. D. (Psychology) diss.]. Khabarovsk, 2011. 207 p.
 5. Zimnyaya I.A. Pedagogicheskaya psikhologiya: Ucheb. dlya VUZov. [Pedagogical psychology: Textbook for Universities]. Izd. 2-e, dop., ispr. i pererab. Moscow: Logos, 2005. 382 p.
 6. Il’in E.P. Motivatsiya i motivy. [Motivation and motives]. Saint Petersburg: Piter, 2011. 512 p.
 7. Karpov A.V. Refleksivnost’ kak psikhicheskoe svoistvo i metodika ee diagnostiki [The reflexivity of mental property and methods of its diagnostics]. Psikhologicheskii zhurnal [Psychological journal], 2003. Vol. 24, no. 5, pp. 45–57.
 8. Kotov S.S. Osobennosti motivatsii uchebnoi deyatel’nosti studentov, obuchayushchikhsya v novykh sotsial’no-ekonomicheskikh usloviyakh: diss.... kand. psikhol. nauk. [Features of motivation of educational activity of students in the new socio-economic conditions. Ph. D. (Psychology) diss.]. Tver’, 2003. 138 p.
 9. Leont’ev A.N. Lektsii po obshchei psikhologii. Uchebnoe posobie [Lectures on General psychology]. Moscow: Smysl, 2000. 509 p.
 10. Leont’ev V.G. Psikhologicheskie mekhanizmy motivatsii uchebnoi deyatel’nosti: Ucheb. posobie [Psychological mechanisms of motivation of educational activity]. Novosibirsk: NGPI, 1987. 89 p.
 11. Markov D.O. Sotsial’no-psikhologicheskie aspekty motivatsii uchebno-professional’noi deyatel’nosti na raznykh etapakh i urovnyakh obucheniya [Elektronnyi resurs] [Socio-psychological aspects of motivation of educational and professional activities at different stages and levels of education]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie psyedu.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2016. Vol. 8, no. 4, pp. 50- 61 Available at: https://psyjournals.ru/psyedu_ru/2016/ n4/markov.shtml (Accessed 01.02.2017). (In Russ., Abstr. in Engl.).
 12. Melamed D.L. Osobennosti motivatsii uchebnoprofessional’noi deyatel’nosti raznostatusnykh studentov vuza: diss. … kand. psikhol. nauk. [Features of motivation of educational and professional activity of the different statuses of high school students. Ph. D. (Psychology) diss.]. Moscow, 2011. 127 p.
 13. Niyazbaeva N.N. Svyaz’ osobennostei refleksivnofenomenologicheskikh suzhdenii s razvitiem refleksivnosti u studentov magistratury [Elektronnyi resurs] [The connection features of reflexive phenomenological judgments with the development of reflexivity in students]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie psyedu.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2016. Vol.. 8, no. 4. Available at: https://psyjournals.ru/psyedu_ru/2016/n4/niyazbaeva. shtml (Accessed 01.02.2017). (In Russ., Abstr. in Engl.).
 14. Stepanov S.Yu., Semenov I.N. Psikhologiya refleksii: problemy i issledovaniya [Psychology of reflection: problems and studies]. Voprosy psikhologii [Psychology questions], 1985, no. 3, pp. 31–40.
 15. Shevkieva N.B. Profilaktika krizisov professional’nogo samoopredeleniya psikhologov na etape vuzovskogo obucheniya: diss. … kand. psikhol. nauk. [Prevention of crises of professional identity of psychologists at the stage of University education. Ph. D. (Psychology) diss.]. Stavropol’, 2006. 282 p.

Information About the Authors

Tatiana S. Tikhomirova, Education psychologist, State Budgetary Educational Institution School №1321 «Kovcheg», Moscow, Russia, e-mail: t_tatyana_92@list.ru

Nikita V. Kochetkov, PhD in Psychology, Associate Professor, Associate Professor in the Department of Social Psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6346-6113, e-mail: nkochetkov@mail.ru

Metrics

Views

Total: 3259
Previous month: 21
Current month: 18

Downloads

Total: 1940
Previous month: 6
Current month: 1