Relationship between Learning Motivation and Reflection in Undergraduate Students

1109

Abstract

This article aims to study the relationship between personal reflection and the intensity of motivation for learning in a university.In order to achieve this goal, the following techniques were employed: A.V.Karpov and V.V.Ponomaryova’s technique for identifying the individual level of reflectivity, and T.I.Ilyina’s technique for assessing learning motivation in university students.The empirical study involved 143 subjects.The obtained data indicate that for the first-year students the meaning of the ‘mastering the profession’ motive is directly connected with their reflections on the present and future activities, while the meaning of the ‘getting a diploma’ motive is inversely correlated with the reflection of communication.In the second year, the intensity of the ‘gaining knowledge’ motive correlates with the reflection of communication, and the meaning of the ‘mastering the profession’ motive has an inverse relationship with the reflection of future activity.In the third year, the values of the motive for acquiring knowledge correlate with the integral indicator of reflection, whereas in the fourth year none of the reflection components are interconnected with the components of the motivation for learning in the university.

General Information

Keywords: higher education, learning activity, undergraduate programmes, learning motivation, adequacy of motivation, reflection

Journal rubric: Educational Psychology

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2018230609

For citation: Tikhomirova T.S., Kochetkov N.V. Relationship between Learning Motivation and Reflection in Undergraduate Students. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2018. Vol. 23, no. 6, pp. 97–106. DOI: 10.17759/pse.2018230609. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Avanesov B.C., Verbitskii A.A., Itel’son L.B.Osnovy pedagogiki i psikhologii vysshei shkoly [Fundamentals of Pedagogy and Psychology of Higher Education]: Uchebnoe posobie.Moscow: MGU publ., 1986.302 p.
 2. Vartanova I.I.K probleme motivatsii uchebnoi deyatel’nosti [To the problem of learning motivation].Vestnik Moskovskogo universiteta [Moscow University Bulletin].Ser.14.Psikhologiya, 2000, no.4, pp.33—41.
 3. Gavrilova O.V.Vzaimosvyaz’ udovletvorennosti i motivatsii uchebnoi deyatel’nosti studentov v sisteme mnogourovnevogo obrazovaniya.Dis.kand.psikhol.nauk [The relationship of satisfaction and motivation of students learning activities in the system of multi-level education.Ph.D.(Psychology) diss.].Kazan’, 2000.270 p.
 4. Grigor’eva M.V., Shamionov R.M., Golubeva N.M.Rol’ refleksii v adaptacionnom processe studentov k usloviyam obucheniya v vuze [The role of reflexion in the adaptation process of students to the conditions of education in the university].Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [ Psychological science and education], 2017.Vol.22, no.5, pp.23—30.doi:10.17759/ pse.2017220503
 5. Dzhidar’yan I.A.O meste potrebnostej, jemocij i chuvstv v motivacii lichnosti [On the place of needs, emotions and feelings in the motivation of the individual]. In Shorohova E.V.(ed.), Teoreticheskie problemy psihologii lichnosti [Theoretical problems of personality psychology].Moscow: Nauka, 1999, pp.146—169.
 6. Dodonov B.I.Struktura i dinamika motivov dejatel’nosti [Structure and dynamics of motives of activity].Voprosy psikhologii [Questions of psychology], 1984, no.4, pp.126—130.
 7. Drozdov C.B.Dinamika motivatsionno-smyslovykh obrazovanii lichnosti studentov v protsesse adaptatsii k uchebe.Dis....kand.psikhol.nauk [Dynamics of motivational and semantic formations of the personality of students in the process of adaptation to study.Ph.D.(Psychology) diss.].Moscow, 2000.168 p.
 8. D’yachenko M.I., Kandybovich L.A.Psikhologiya vysshey shkoly [Psychology of the higher school].Minsk: Publ.BGU, 1981.383 p.
 9. Zareckii V.K.Stanovlenie i sushhnost’ refleksivno-dejatel’nostnogo podhoda v okazanii konsul’tativnoyi psikhologo-pedagogicheskoi pomoshhi [Formation and essence of the reflexive activity approach in the provision of counseling psychological and pedagogical assistance].Konsul’tativnaya psikhologiya i psihoterapiya [Consultative psychologists and psychotherapy], 2013, no.2, pp.8—37 (In Russ., abstr.in Engl.)
 10. Zotova O.I., Bobneva M.I.Cennostnye orientacii i mehanizmy social’noy regulyacii povedeniya [Value orientations and mechanisms of social regulation of behavior].Metodologicheskie problemy social’noi psikhologii [Methodological problems of social psychology].Moscow: Nauka, 1975, pp.241—254.
 11. Il’in E.P.Motivacija i motivy.[Motivation and motives].Saint-Petersburg: Piter, 2011.512 p.
 12. Karpov A.V.Refleksivnost’ kak psihicheskoe svojstvo i metodika ee diagnostiki [Reflexivity as a psychic property and a technique for its diagnosis].Psihologicheskij zhurnal [ Psychological journal], 2003.Vol.24, no.5, pp.45—57.
 13. Leont’ev V.G.Psihologicheskie mehanizmy motivacii uchebnoj dejatel’nosti: Ucheb.posobie [Psychological mechanisms of motivation of educational activity: Proc.allowance].Novosibirsk: Publ.NGPI, 1987.89 p.
 14. Leont’ev D.A.Ponjatie motiva u A.N.Leont’eva i problema kachestva motivacii [The notion of motive in A.N.Leontief and the problem of the quality of motivation].Vestnik Moskovskogo universiteta [Bulletin of Moscow University] Serija 14 Psihologiya, 2016, no 2, pp 3—18 doi: 10 11621/vsp 2016 02 03
 15. Manukjan V R Psihologicheskoe soderzhanie i faktory vozniknovenija krizisa professional’nogo razvitiya u studentov vuza [Psychological content and factors of the emergence of the crisis of professional development in university students] Psihologicheskaja nauka i obrazovanie [ Psychological science and education], 2011, no 4, pp 109—117
 16. Osipova T P Refleksivno-deyatel’nostnyi podhod v processe professional’noi podgotovki studentov [Reflexive activity approach in the process of professional training of students] Jaroslavskii pedagogicheskii vestnik [ Yaroslavl Pedagogical Bulletin], 2012, no 1 Vol II, pp 163—166.
 17. Smirnov S D Pedagogika i psikhologiya vysshego obrazovaniya: ot deyatel’nosti k lichnosti [Pedagogy and psychology of higher education: from activity to personality] Moscow: Akademiya, 2001 304 p
 18. Sorokina Ju L Preodolenie krizisa uchebnoj adaptacii studentami pedagogicheskogo vuza Diss kand psihol nauk [Overcoming the crisis of educational adaptation by students of a pedagogical university Ph D (Psychology) diss ] Jaroslavl’, 2005 257 p
 19. Tejjar de Sharden P Fenomen cheloveka Vvedenie k objasneniju mira [The phenomenon of man Introduction to explaining the world] Moscow: Nauka, 1987 240 p
 20. Tihomirova T S , Kochetkov N V Motivacija k obucheniju i lichnostnaja refleksija: osobennosti i vzaimosvjaz’ u studentov vuzov [Motivation for Learning and Personal Reflection: Features and Interconnections among University Students] Psihologicheskaja nauka i obrazovanie [ Psychological science and education], 2017 Vol 22, no 3, pp 53—62 doi:10 17759/ pse 2017220306
 21. Uznadze D N Psihologicheskie issledovaniya [Psychological research] Moscow: Nauka, 1966 450 p.
 22. M A , Kostrikina I S Osobennosti kognitivnyh stilej «impul’sivnost’/reflektivnost’» i «rigidnost’/gibkost’ poznavatel’nogo kontrolja» u lic s vysokimi i sverhporogovymi znachenijami IQ [Peculiarities of cognitive styles “impulsivity / reflectivity” and “rigidity / flexibility of cognitive control” in individuals with high and supra-threshold values of IQ].Psihologicheskii zhurnal [ Psychological journal], 2002, no.6, pp.72—82.

Information About the Authors

Tatiana S. Tikhomirova, Education psychologist, State Budgetary Educational Institution School №1321 «Kovcheg», Moscow, Russia, e-mail: t_tatyana_92@list.ru

Nikita V. Kochetkov, PhD in Psychology, Associate Professor, Associate Professor in the Department of Social Psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6346-6113, e-mail: nkochetkov@mail.ru

Metrics

Views

Total: 2846
Previous month: 29
Current month: 5

Downloads

Total: 1109
Previous month: 7
Current month: 0