Readiness for Administrative Positions in Preschool, Primary and Secondary School Teachers: Levels and Personality-Based Factors

563

Abstract

The paper focuses on psychological readiness of teachers at different education levels for administrative activities. The study employed a questionnaire “Psychological Readiness for Administrative Position in Workers” and 11 techniques aimed at measuring different personality traits. The sample included 744 teachers and 284 workers of other professions. It was revealed that there is a difference in psychological readiness for administrative position between workers depending on the type of their occupation. Teachers are less prepared to carry out administrative duties than workers of other professions, and their overall level of readiness is average. High levels of psychological readiness are found in teachers with a pronounced desire to succeed, positive perceptions of their abilities to manage their own emotions and those of other people, high risk readiness, low anxiety and a strong attitude towards power.

General Information

Keywords: worker, leader, administrative position, psychological readiness

Journal rubric: Educational Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2019240207

For citation: Filinkova E.B. Readiness for Administrative Positions in Preschool, Primary and Secondary School Teachers: Levels and Personality-Based Factors. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2019. Vol. 24, no. 2, pp. 72–81. DOI: 10.17759/pse.2019240207. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Denisova O.P.Formirovanie psikhologicheskoi gotovnosti studenta — budushchego menedzhera k upravlencheskoi deyatel’nosti.Avtoref.diss.kand.psikhol.nauk [Formation of psychological readiness of the student-the future Manager to management.Ph.D.(Psychology) Thesis].Samara, 2007.24 p.
 2. Ezopova S.A.Formirovanie lichnostno-professional’noi gotovnosti studentov k deyatel’nosti rukovoditelya doshkol’nogo obrazovatel’nogo uchrezhdeniya.Avtoref.diss.kand.ped.nauk.[The formation of student’s personal and professional readiness of to the management of preschool educational organization.Ph.D.(Pedagogy) Thesis].Sankt-Peterburg, 1999.17 p.
 3. Il’in S.S.Psikhologicheskaya gotovnost’ spetsialista k upravlencheskim professiyam: soderzhanie, struktura, diagnostika.Diss.kand.psikhol.nauk.[Psychological readiness specialist to managerial professions: the content, structure, diagnostics.Ph.D.(Psychology) diss.].Moscow, 1999.157 p.
 4. Kazantsev D.I.Professional’no-psikhologicheskaya gotovnost’ sovre-mennogo rukovoditelya obrazovatel’nogo uchrezhdeniya k upravlencheskoi deyatel’nosti (model’ upravlencheskikh kompetentsii) [Professional and psychological readiness of the modern head of the educational institution for management (model of managerial competencies)].Aktual’nye problemy psikhologicheskogo znaniya [Actual problems of psychological knowledge], 2014, no.1, pp.31—37.(In Russ., аbstr.in Engl.).
 5. Kiyutina I.I.Didakticheskie sredstva formirovaniya gotovnosti bu-dushchikh uchitelei k upravlencheskoi deyatel’nosti.Avtoref.diss.kand.ped.nauk.[Didactic means of formation of readiness of future teachers for management activities.Ph.D.(Pedagogy) Thesis].Bryansk, 2004.19 p.
 6. Klimova G.G.Formirovanie professional’no-pedagogicheskoi gotovnosti studentov vuza k upravlencheskoi deyatel’nosti.Avtoref.diss.kand.ped.nauk.[Formation of professional and pedagogical readiness of University students to management activities.Ph.D.(Pedagogy) Thesis].Ekaterinburg, 2002.22 p.
 7. Kotel’nikova L.A. Formirovanie gotovnosti rukovoditelei shkol k innovatsionnoi deyatel’nosti.Avtoref.diss.kand.ped.nauk.[Formation of readiness of school leaders for innovation.Ph.D.(Pedagogy) Thesis].Birsk, 2010.19 p.
 8. Lokshin K.V.Formirovanie upravlencheskoi gotovnosti budushchego menedzhera fizicheskoi kul’tury pri obuchenii spetsial’nym distsiplinam.Avtoref.diss.kand.ped.nauk.[Formation of management readiness of the future Manager of physical culture in the training of special disciplines.Ph.D.(Pedagogy) Thesis].Moscow, 2008.20 p.
 9. Skorikov V.B.Psikhologicheskaya gotovnost’ rabotnika k rukovodstvu nauchno-proizvodstvennym kollektivom.Avtoref.diss.kand.psikhol.nauk [Psychological readiness of the employee to the management of the research team.Ph.D.(Psychology) Thesis].Moscow, 1991.19 p.
 10. Taratukhina M.S. Razvitie potentsial’noi gotovnosti rukovoditelei doshkol’nogo obrazovaniya k innovatsionnoi deyatel’nosti.Avtoref.diss.kand.ped.nauk.[Development of potential readiness of preschool education managers to innovative activity.Ph.D.(Pedagogy) Thesis].Velikij Novgorod, 2004.22 p.
 11. Filinkova E.B.Motivatsiya prinyatiya resheniya uchitelyami o perekhode ot pedagogicheskoy deyatel’nosti k upravlencheskoy [Motivation of decision making about the Transition from Teaching to Management].Sibirskiy psikhologicheskiy zhurnal [Siberian Journal of Psychology], 2012, no.44, pp.89— 100.(In Russ., аbstr.in Engl.).
 12. Filinkova E.B. Oprosnik «Psikhologicheskaya gotovnost’ ispolnitelya k perekhodu na upravlencheskuyu rabotu» [The questionnaire “Executor’s psychological readiness for transition to managerial job”].Sotsial’naia psikhologiia i obshchestvo [ Social Psychology and Society], 2018.Vol.9, no.1, pp.177—196.doi: 10.17759/sps.2018090111.(In Russ., аbstr.in Engl.).
 13. Filinkova E.B.Rol’ udovletvorennosti trudom v formirovanii gotovnosti pedagogov k perekhodu k upravlencheskoi deyatel’nosti [The role of job satisfaction in the formation of teachers ‘ readiness for the transition to management].Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Psikhologicheskie nauki [Bulletin of the Moscow State Regional University. Series Psychology], 2018, no.4, pp.129—140.doi: 10.18384/2310-7235-2018-4-129- 140.(In Russ., аbstr.in Engl.).
 14. Filinkova E.B.Samootsenka gotovnosti uchitelei k upravlencheskoi deyatel’nosti [Self-assessment of teachers’ readiness to management activity].Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Psikhologicheskie nauki [Bulletin of the Moscow State Regional University. Series Psychology], 2015, no.1, pp.25—39.(In Russ., аbstr.in Engl.).
 15. Filinkova E.B.Udovletvorennost’ trudom kak faktor gotovnosti pedagogov k smene raboty [Job satisfaction as a factor of teachers ‘ readiness to change jobs].Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta [The Bryansk State University Herald], 2015, no.2, pp. 122—126.(In Russ., аbstr.in Engl.).
 16. Filinkova E.B., Knyazeva I.A.Predstavleniya uchitelei o deyatel’nosti direktorov shkol [Teachers’ understanding of school directors’ activities].Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Psikhologicheskie nauki [ Bulletin of the Moscow State Regional University. Series Psychology], 2014, no.1, pp.83—92.(In Russ., аbstr.in Engl.).
 17. Filinkova E.B., Shulga T.I.Vospriyatie pedagogami rukovodyashchei deyatel’nosti v obrazovanii kak faktor gotovnosti k perekhodu na upravlencheskuyu dolzhnost’ [Teachers’ Perception of Educational Leadership as a Factor of Readiness for Administrative Positions].Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2018.Vol.23, no.4, pp.21— 31.doi: 10.17759/ pse.2018230402.(In Russ., аbstr.in Engl.).
 18. Shvetsova V.M.Pedagogicheskoe soprovozhdenie razvitiya gotovnosti k upravlencheskoi deyatel’nosti rukovoditelya obrazovatel’nogo uchrezhdeniya: avtoreferat diss....kand.ped.nauk.[Pedagogical support of development of readiness for management activity of the head of educational institution.Ph.D.(Pedagogy) Thesis].Khabarovsk, 2009.26 p.
 19. Shchekoldina A.A.Dolzhnostnoi perekhod v professional’nom stanovlenii spetsialista.Diss.kand.psikhol.nauk.[Job transition in the professional development specialist.Ph.D.(Psychology) diss.].Moscow, 2002.229 p.

Information About the Authors

Evgeniya B. Filinkova, PhD in Psychology, Associate Professor in Department of Social Psychology, Moscow Regional State University, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9802-4497, e-mail: Jane421@yandex.ru

Metrics

Views

Total: 1477
Previous month: 3
Current month: 8

Downloads

Total: 563
Previous month: 1
Current month: 0