Professional Standard as a Basis for Competency Development in Teachers: The Experience

1843

Abstract

Thepaperanalysesthe ‘Teaching’ function defined in the professional standard for preschool and school teachers. This analysis aims to identify basic directions in teachers’ professional development in the process of advanced training or self-education. The authors review the relationship between the teacher’s work actions, knowledge and skills necessary for efficient teaching. As they are only defined in general in the professional standard, the authors suggest how they can be decomposed into elements underlying the directions of the teacher’s professional development, helping to meet the requirements of the professional standard.

General Information

Keywords: advanced training, professional competencies, teacher’s professional growth, functions of teaching

Journal rubric: Methodology and Technology of Education

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu.2016080205

For citation: Mozgaryov L.V., Dubovitskaya T.V. Professional Standard as a Basis for Competency Development in Teachers: The Experience [Elektronnyi resurs]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie psyedu.ru [Psychological Science and Education psyedu.ru], 2016. Vol. 8, no. 2, pp. 40–55. DOI: 10.17759/psyedu.2016080205. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Asmolov A.G. Sistemno-deyatel'nostnyipodkhod k razrabotkestandartovnovogopokoleniya [System-activity approach to the development of a new generation of standards].Pedagogika [Pedagogy], 2009, no. 4, pp. 18-22.
 2. 2.ZabrodinYu.M., Leonova O.I. Otchet o provedeniiprezidiumaSoveta UMO vuzovRossiiskoiFederatsiipopsikhologo -pedagogicheskomuobrazovaniyu 28 iyunya 2013 goda[Report on carrying out presidium of Council of UMO of higher education institutions of the Russian Federation on psychology and pedagogical education on June 28, 2013].Byulleten' Uchebno-metodicheskogoob"edineniyavuzov RF popsikhologo-pedagogicheskomuobrazovaniyu [The bulletin of Educational and methodical association of higher education institutions of the Russian Federation by psychology and pedagogical education], 2013, no.2, pp. 48 –56.
 3. Zimnyaya I.A. Klyuchevyekompetentsii - novayaparadigmarezul'tataobrazovaniya [Key competencies - the result of a new paradigm of education]. Aspirantura i doktorantura RGGU [Postgraduate and Doctorate RSUH]. URL: http://aspirant.rggu.ru/article.html?id=50758 (Accessed: 15.02.16).
 4. Skatkina M.N. (eds.)Kachestvoznaniiuchashchikhsya i puti ego sovershenstvovaniya [The quality of students' knowledge and ways of its improvement].Moscow: Pedagogika, 1978, pp. 19 –34.
 5. Verbitskii A.A. Kompetentnostnyipodkhodkaknovayaobrazovatel'nayaparadigma [Competence approach as a new educational paradigm]. Sborniknauchno-metodicheskikhmaterialovObrazovatel'nogoforuma «Education, forward!»“Professional'nyistandart.Formirovanietrudovykhresursovvysokoikvalifikatsii” (g. Yakutsk, 24-30 iyunya2013 g.) [Collection of scientific teaching materials educational forum «Education, forward!»“Professional standards.Formation of highly skilled workforce”]. Yakutsk: Publ. North-Eastern Federal
 6. University in Yakutsk, 2013. Ch. 2, pp. 182-192.
 7. Kuzovleva N.V., Kuzovlev V.P., Kosheleva A.O. Psikhologiyapedagogicheskoideyatel'nosti: uchebno-naglyadnoeposobie. Pedagogicheskayadeyatel'nost' [Psychology teaching activities: training aids. Educational activity].Elets: Publ. YSU them. Bunin, 2011. Ch. 2. 74 p.
 8. PrikazMintrudaRossiiot 18.10 2013 № 544n "Ob utverzhdeniiprofessional'nogostandarta "Pedagog (pedagogicheskayadeyatel'nost' v sferedoshkol'nogo, nachal'nogoobshchego, osnovnogoobshchego, srednegoobshchegoobrazovaniya) (vospitatel', uchitel')" [Elektronnyiresurs]. [On approval of the professional standard "The teacher (educational activities in the field of preschool, primary general, basic general, secondary education) (tutor, teacher)].URL: http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html (Accessed 01.02.2016).
 9. Professional'nyistandart «Pedagog (pedagogicheskayadeyatel'nost' v doshkol'nom, nachal'nomobshchem, osnovnomobshchem, srednemobshchemobrazovanii) (vospitatel', uchitel')»kakosnovaformirovaniyasoderzhaniyapovysheniyakvalifikatsiirabotnikovobrazovaniya. Obshchepedagogicheskayafunktsiya.Obuchenie.Trudovoedeistvie «Razrabotka i realizatsiyaprogrammuchebnykhdistsiplin v ramkakhosnovnoiobshcheobrazovatel'noiprogrammy» (Chast' 1.Razrabotka).[Professional standard "teacher (teaching activities in preschool, primary general, basic general, secondary general education) (tutor, teacher)" as a basis for shaping the content of training educators.Obshchepedagogichesky function.Training.Labour action "Development and implementation of programs of academic disciplines within the basic educational program"]. Mozgarev L.V. (eds.). Voronezh:  Publ. VIRO, 2015. 169 p.
 10. Rubtsov V.V. Psikhologo-pedagogicheskayapodgotovkauchitelyadlya «Novoishkoly» [Psycho-pedagogical preparation of the teacher for the "New School"].Psikhologicheskayanauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2010, no. 1, pp. 5–12.(In Russ., abstr. in Engl.).
 11. SavinkovYu.A., Mozgarev L.V., Dubovitskaya T.V., Lukina E.A. Organizatsionno-soderzhatel'nyetekhnologiipovysheniyakvalifikatsiirabotnikovobrazovaniya [Organizational -substantial technology professional development of educators]. Voronezh: VOIPKiPRO, 2010. 78 р.
 12. SavinkovYu.A., Mozgarev L.V., Dubovitskaya T.V., Lukina E.A. O modul'noiorganizatsiipovysheniyakvalifikatsiirabotnikovobrazovaniya (opytVoronezhskogo IPKIPRO)[Organizational -substantial technology professional development of educators (Voronezh experience IPKIPRO)]. Chelovek i obrazovanie [Man and Education], 2011, no. 1,pp. 39-45.
 13. Khutorskoi A.V. Klyuchevyekompetentsii i obrazovatel'nyestandarty  [Elektronnyiresurs] [Key competencies and education standardsn]. Internet-zhurnal "Eidos" [Eidos], 2002.23 aprelya. Available at: URL: http://eidos.ru/journal/2002/0423.html (Accessed 15.02.2016).
 14. Leonard S. Professional conversations: mentor teachers' theories-in-use using the australian National professional standards for teachers. AustralianJournalofTeacher Education [serial online], 2012, no. 37(12).

Information About the Authors

Lev V. Mozgaryov, PhD in Education, Associate Professor, First Vice-Rector, Voronezh Institute for Education Development, Voronezh, Russia, e-mail: lmozgarev@mail.ru

Tatiana V. Dubovitskaya, PhD in Education, Leading Research Fellow, Voronezh Institute for Education Development, Voronezh, Russia, e-mail: d.t.v.n.a@mail.ru

Metrics

Views

Total: 2099
Previous month: 12
Current month: 4

Downloads

Total: 1843
Previous month: 2
Current month: 1