Features of Educational Motivation and Emotional Attitude to Learning of 4-grade Students (on the Example of Traditional and Developmental Education)

690

Abstract

The article presents the results of a study of educational motivation and emotional experiences of junior schoolchildren studying in different didactic systems (N=54). It was revealed what motives are leading among students of the 4th grade and whether there are differences in the emotional attitude to learning between children studying in different educational programs. The research used the following methods: observation of the teacher and students in the classroom, conversation with students, M.V. Matyukhina "Diagnostics of the structure of educational motivation of a schoolchild", Methodology for diagnosing motivation for learning and emotional attitude to learning (A.D. Andreeva). It was revealed that for fourth-graders, regardless of the educational program, one of the leading motives is the motive of self-improvement and self-education. For students according to the Elkonin–Davydov system, educational and cognitive motives are also leading, and for schoolchildren of the traditional system, the motives of duty and responsibility and avoiding trouble. Younger schoolchildren studying according to the Elkonin–Davydov educational system demonstrate a more positive emotional attitude to learning.

General Information

Keywords: learning motivation, emotional attitude to learning, type of teacher-student interaction

Journal rubric: Psychology of Education

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu.2022140103

Received: 06.08.2021

Accepted:

For citation: Voronkova I.V., Lagutina E.N., Adaskina A.A. Features of Educational Motivation and Emotional Attitude to Learning of 4-grade Students (on the Example of Traditional and Developmental Education) [Elektronnyi resurs]. Psychological-Educational Studies, 2022. Vol. 14, no. 1, pp. 32–48. DOI: 10.17759/psyedu.2022140103. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Andreeva A.D. Diagnostika emotsional'nogo otnosheniya k ucheniyu v srednem i starshem shkol'nom vozraste [Diagnostics of the emotional attitude to learning in middle and senior school age]. [Scientific and methodological foundations of the use of specific psychological and diagnostic techniques in the school psychological service: collection of articles]. Moscow, 1988, pp. 129–147.
 2. Arkhireeva T.V. Dinamika uchebnoy motivatsii detey mladshego shkol'nogo vozrasta [Dynamics of educational motivation of children of primary school age]. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2015. Vol. 11, no. 2, pp. 38–47. DOI:10.17759/chp.2015110204 (In Russ.).
 3. Bozovic L.I. Lichnost' i yeye formirovaniye v detskom vozraste [Personality and its formation in childhood]. Moscow: Pedagogika, 2012. 512 p.
 4. Borisova I.V. Vzaimosvyaz' shkol'noy trevozhnosti i motivatsii uchebnoy deyatel'nosti na etape adaptatsii k obucheniyu v 5-kh klassakh [The relationship between school anxiety and motivation of educational activity at the stage of adaptation to learning in 5th grade]. Psikhologicheskaya nauka I obrazovanie = Psychological science and education, 2018. Vol. 23, no. 5, pp. 22–28. 512 p. DOI:10.17759/pse.2018230503 (In Russ.).
 5. Voronkova I.V. Vzaimosvyaz' uchebno-poznavatel'noy motivatsii s emotsional'nym otnosheniyem k ucheniyu i intellektual'nym razvitiyem starshikh podrostkov. Dis. kand. psikhol. nauk [The relationship of educational and cognitive motivation with an emotional attitude to learning and intellectual development of older adolescents PhD (Psychology)]. Kazan, 2005.
 6. Vygotskii L.S. Sobranie sochinenii: V 6 t. T. 4. Detskaya psikhologiya [Collected works: In 6 volumes Vol. 4. Child psychology]. In D.B. Elkonin (ed.). Moscow: Pedagogy, 1984. 360 p.
 7. Gordeeva T.O., Sychev O.A., Lunkina M.V. Shkol'noye blagopoluchiye mladshikh shkol'nikov: motivatsionnyye i obrazovatel'nyye prediktory [School well-being of primary schoolchildren: motivational and educational predictors]. Psikhologicheskaya nauka I obrazovanie = Psychological Science and Education, 2019. Vol. 24, no. 3, pp. 32–42. DOI:10.17759/pse.2019240303 (In Russ.).
 8. Gutkina N.I. Razvitiye uchebnoy motivatsii uchashchikhsya v pervykh dvukh klassakh sovremennoy nachal'noy shkoly (longityudnoye issledovaniye) [Development of educational motivation of students in the first two grades of a modern elementary school (longitudinal study)]. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2007, no. 2, рр. 62–74. (In Russ.).
 9. Davydov V.V. Psikhologicheskaya teoriya uchebnoy deyatel'nosti i metodov nachal'nogo obucheniya, osnovannykh na soderzhatel'nom obobshchenii [Psychological theory of learning activities and methods of primary education based on meaningful generalization]. Tomsk, 1992. 114 p.
 10. Denisenkova N.S. Issledovanie uchebnoi motivatsii pervoklassnikov v razlichnykh obrazovatel'nykh sredakh [Research of educational motivation of first-graders in various educational environments].  Psikhologicheskaya nauka I obrazovanie = Psychological science and education, 2020. Vol. 25, no. 1, pp. 5–15. DOI:10.17759/pse.2020250101 (In Russ.).
 11. Kulagina I.Yu., Gani S.V. Razvitiye motivatsii v mladshem shkol'nom vozraste [Development of motivation in primary school age]. Psikhologicheskaya nauka I obrazovanie = Psychological science and education, 2011. Vol. 16, no. 2, pp. 102–109. (In Russ.).
 12. Markova A.K. Motivatsiya ucheniya i yeye vospitaniye u shkol'nikov [Motivation of learning and its education among schoolchildren]. A.K. Markova, A.B. Orlov, L.M. Friedman. Moscow: Pedagogika, 2013. 63 p.
 13. Matyukhina M.V., Spiridonova S.B. Razvitiye lichnosti i poznavatel'nykh protsessov v mladshem shkol'nom vozraste: ucheb. Posobiye [Development of personality and cognitive processes in primary school age: textbook. manual]. Volgograd: Peremena, 2005. 214 p.
 14. Nikitskaya M.G., Tolstykh N.N. Zarubezhnyye issledovaniya uchebnoy motivatsii: XXI vek [Foreign studies of educational motivation: XXI century [Electronic resource]. Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya = Modern foreign psychology, 2018. Vol. 7, no. 2, pp. 100–113. DOI:10.17759/jmfp.2018070210 (In Russ.).
 15. Prikhozhan A.M. Trevozhnost' u detey i podrostkov: psikhologicheskaya priroda i vozrastnaya dinamika [Anxiety in children and adolescents: psychological nature and age dynamics]. Moscow: Moscow Psychological and Social Institute; Voronezh: Publishing house of NPO MODEK, 2000. 304 p.
 16. Rubinstein S.L. Problemy obshchey psikhologii [Problems of general psychology]. Moscow, 1973. 424 p.
 17. Rudomazina V.M. Sovremennaya kartina proyavleniya trevozhnosti u detey mladshego shkol'nogo vozrasta [The modern picture of the manifestation of anxiety in children of primary school age]. Psikhologicheskaya nauka I obrazovanie = Psychological science and education, 2016. Vol. 8, no. 1, pp. 76–85. DOI:10.17759/psyedu.2016080107
 18. Tekhnologiya otsenki obrazovatel'noy sredy shkoly: Uchebno-metodicheskoye posobiye dlya shkol'nykh psikhologov. In V.V. Rubtsova, I.M. Ulanovskaya (ed.). [Technology for assessing the educational environment of a school: Teaching aid for school psychologists]. Moscow; Obninsk: IG-SOCIN, 2010. 256 p.
 19. Elkonin D.B. Psikhologiya obucheniya mladshego shkol'nika [Psychology of teaching a younger student]. Psikhicheskoe razvitie v detskikh vozrastakh [Psychic development in childhood]. Moscow; Voronezh, 1997. 416 p.

Information About the Authors

Inna V. Voronkova, PhD in Psychology, Associate Professor, Department of Pedagogical Psychology named after Professor V.A. Guruzhapov, Faculty of Psychology of Education, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2867-2354, e-mail: ivvoronkova@gmail.com

Ekaterina N. Lagutina, Master's student of the UNESCO Chair "Cultural-Historical Psychology of Childhood", Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3497-7285, e-mail: katushka.lag@yandex.ru

Anna A. Adaskina, PhD in Psychology, Associate Professor, Chair of Educational Psychology named after prof. V.A. Guruzhapov, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8802-0975, e-mail: adaskinaaa@mgppu.ru

Metrics

Views

Total: 2202
Previous month: 148
Current month: 76

Downloads

Total: 690
Previous month: 27
Current month: 24