Methodological Features of Pedophilic Disorder Assessment Using an Eyetracker

150

Abstract

The article presents the results of an original pilot study aimed at revealing peculiarities of oculomotor activity in persons with pedophilic disorder under conditions of specific erotic visual stimulation. 36 men were examined at the Laboratory of Forensic Sexology of the V.P. Serbsky National Medical Research Centre for Psychiatry and Narcology of the Ministry of Health of the Russian Federation. The study group consisted of the subjects diagnosed with pedophilia (28%), the control group included those tested without clinical signs of sexual preference disorder (72%). Oculomotor behavior was studied when viewing photographs of women and children in everyday settings. The results of the study revealed that subjects with pedophile disorder had peculiarities of oculomotor activity that differed from those in the normative sample. In particular, persons with pedophilia commit a greater number of fixations on the image of a child, and the total duration of fixations when viewing the image of a child is longer than in the control group. The findings suggest that fixation activity is significant in the evaluation of sexual preferences in the examined subjects.

General Information

Keywords: pedophilia, pedophilic disorder, eyetracking, diagnostic assessment, late attention processes, fixation activity, psychophysiology

Journal rubric: Methodological Problems of Legal Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/psylaw.2022120315

Received: 12.07.2022

Accepted:

For citation: Ilyina V., Kamenskov M., Dvoryanchikov N.V. Methodological Features of Pedophilic Disorder Assessment Using an Eyetracker [Elektronnyi resurs]. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2022. Vol. 12, no. 3, pp. 180–196. DOI: 10.17759/psylaw.2022120315. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Barabanshchikov V.A. Aitreking v psikhologicheskoi nauke i praktike. Moscow: Kogito-Tsentr, 2015. 410 p. (In Russ.).
 2. Barabanshchikov V.A. Okulomotornye struktury vospriyatiya. Moscow: IP RAN Publ., 1997. 384 p. (In Russ.).
 3. Barabanshchikov V.A., Zhegallo A.V. Aitreking. Metody registratsii dvizhenii glaz v psikhologicheskikh issledovaniyakh i praktike. Moscow: Kogito-Tsentr, 2014. 128 p. (In Russ.).
 4. Barabanshchikov V.A., Zhegallo A.V. Registratsiya i analiz napravlennosti vzora cheloveka. Moscow: Institut psikhologii RAN Publ., 2013. 316 p. (In Russ.).
 5. Barabanshchikov V.A., Okutina G.Yu., Okutin O.L. Chuvstvitel’nost’ aitrekera i tochnost’ izmerenii polozheniya glaz [Elektronnyi resurs]. In V.A. Barabanshchikov (ed.). Eksperimental’naya psikhologiya v Rossii: traditsii i perspektivy. Moscow: Izd-vo “Institut psikhologii RAN” 2010, pp. 90–96. URL: https://psyjournals.ru/files/32988/exp_collection_ Barabanschkov_Okutina.pdf (Accessed 21.01.2022). (In Russ.).
 6. Bochkarev V.K. et. al. Neirofiziologicheskie korrelyaty eroticheskoi vizual’noi stimulyatsii pri pedofilii [Neurophysiological correlates of erotic visual stimulation in pedophilia] [Elektronnyj resurs]. Rossiiskii psikhiatricheskii zhurnal = Russian Journal of Psychiatry, 2019, no. 4, pp. 42–49. doi:10.24411/1560-957X-2019-11935 (In Russ.).
 7. Vasilev N.G., Tkachenko A.A. Fiksatsiya reaktsii na eroticheskie stimuly pri pedofilii [The registration of the reactions to the erotic stimuli related to pedophilia] [Elektronnyj resurs]. Rossiiskii psikhiatricheskii zhurnal = Russian Journal of Psychiatry, 2021, no. 1, pp. 53–64. doi:10.47877/1560-957Х-2021-10106 (In Russ.).
 8. Vvedensky G.E., Kamenskov M.Yu., Demidova L.Yu. i dr. Metodologicheskie problemy optimizatsii diagnostiki pedofilii [Methodological problems of pedophilia diagnostics optimization] [Elektronnyj resurs]. Rossiiskii psikhiatricheskii zhurnal = Russian Journal of Psychiatry, 2020, no. 5, pp. 67–73. doi:10.24411/1560-957Kh-2020-10507 (In Russ.).
 9. Gippenreiter Yu.B. Dvizheniya chelovecheskogo glaza. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta, 1978. 256 p. (In Russ.).
 10. Demidova L.Yu. Polovoe samosoznanie pri rasstroistvakh seksual’nogo predpochteniya [Gender self-awareness in disorders of sexual preference] [Elektronnyj resurs]. Psikhologicheskie issledovaniya = Psychological Studies, 2019. Vol. 12, no. 64, pp. 2–14. doi:10.54359/ps.v12i64.227 (In Russ.).
 11. Demidova L.Yu., Kamenskov M.Yu. Diagnosticheskie kriterii pedofilii: klinicheskie, pravovye i sotsiokul’turnye problemy [Diagnostic criteria for pedophilia: clinical, legal and socio-cultural issues] [Elektronnyi resurs]. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2014. Vol. 4, no. 4, pp. 14–22. URL: https://psyjournals.ru/psyandlaw/2014/n4/73010.shtml (Accessed 25.08.2022) (In Russ.).
 12. Zhbankova O.V., Gusev V.B. Primenenie aitrekinga v praktike professional’nogo otbora kadrov [Application of the eye tracker in the practice of professional selection of personnel] [Elektronnyi resurs]. Eksperimental’naya psikhologiya = Experimental Psychology (Russia), 2018. Vol. 11, no. 1, pp. 156–165. doi:10.17759/exppsy.2018110109 (In Russ.).
 13. Kamenskov M.Yu. Diagnosticheskaya tochnost’ binokulyarnogo trekinga glaz v otsenke parafil’nykh rasstroistv [Diagnostic accuracy of binocular eye tracking in the assessment of paraphilic disorders] [Elektronnyi resurs]. Rossiiskii psikhiatricheskii zhurnal = Russian Journal of Psychiatry, 2022, no. 1, pp. 65–72. doi:10.47877/1560-957Х-2022-10108 (In Russ.).
 14. Kamenskov M.Yu. Kliniko-patogeneticheskie aspekty parafilii i ikh sudebno-psikhiatricheskoe znachenie: Diss. dokt. med. nauk. Moscow, 2017. 381 p. (In Russ.).
 15. Kamenskov M.Yu., Vvedensky G.E., Kuptsova D.M., Demidova L.Yu. Diagnosticheskoe znachenie trekinga glaz v seksologii [The diagnostic value of eye-tracking for sexology] [Elektronnyi resurs]. Rossiiskii psikhiatricheskii zhurnal = Russian Journal of Psychiatry, 2018, no. 1, pp. 83–90. doi:10.24411/1560-957X-2018-1%25x (In Russ.).
 16. Kamenskov M.Yu., Korchagin V.V., Yakovchik A.Yu. Osobennosti okulomotornoi aktivnosti lits s pedofil’nym rasstroistvom pri vizual’noi eroticheskoi stimulyatsii [Features of oculomotor activity in persons with pedophilic disorder during visual erotic stimulation] [Elektronnyi resurs]. Rossiiskii psikhiatricheskii zhurnal = Russian Journal of Psychiatry, 2021, no. 1, pp. 65–72. doi:10.47877/1560-957Х-2021-10107 (In Russ.).
 17. Kamenskov M.Yu., Yakovchik A.Yu. Perspektivy primeneniya binokulyarnoi sistemy trekinga glaz dlya diagnostiki pedofil’nogo rasstroistva [Prospects for the use of a binocular eye tracking system for the diagnosis of pedophilic disorder] [Elektronnyi resurs]. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova = S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry, 2020. Vol. 120, no. 9, pp. 72–79. doi:10.17116/jnevro202012009172 (In Russ.).
 18. Kamenskov M.Yu. Ogranicheniya k primeneniyu psikhofiziologicheskogo metoda diagnostiki parafilii u lits s psikhicheskimi rasstroistvami [Constraints to the use of psychophysiological method of diagnosing paraphilias in persons with mental disorders]. Rossiiskii psikhiatricheskii zhurnal = Russian Journal of Psychiatry, 2012, no. 5, pp. 14–22 (In Russ.).
 19. Kirenskaya A.V., Tkachenko A.A., Kamenskov M.Yu., Lazarev I.E., Myamlin V.V. Neirofiziologicheskie mekhanizmy fiksirovannykh form anomal’nogo seksual’nogo povedeniya [Neurophysiological mechanisms of the fixed forms of abnormal sexual behaviour]. Rossiiskii psikhiatricheskii zhurnal = Russian Journal of Psychiatry, 2010, no. 1, pp. 53–62 (In Russ.).
 20. Kuptsova D.M., Kamenskov M.Yu. Vliyanie psikhologicheskikh i psikhoseksual’nykh faktorov na psikhofiziologicheskuyu reaktivnost’ [Influence of psychosexual and psychological factors on psychophysiological reactivity] [Elektronnyi resurs]. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2018. Vol. 8, no. 1, pp. 13–25. doi:10.17759/psylaw.2018080102 (In Russ.).
 21. Pokhoday M.Yu. Aitreking: nauchnyi vzglyad v glaza [Elektronnyi resurs]. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=UvT1dpCXuFM (Accessed 07.07.2022). (In Russ.).
 22. Pokhoday M.Yu. Vospriyatie mira: skachkami i tochkami [Elektronnyj resurs]. Восприятие мира: скачками и точками [Elektronnyi resurs]. Natsional’nyi issledovatel’skii universitet “Vysshaya shkola ekonomiki” = HSE University. URL: https://www.hse.ru/news/communication/181116160.html (Accessed 07.07.2022). (In Russ.).
 23. Gippenreiter Yu.B., Romanov V.Ya (eds.). Psikhologiya vnimaniya: khrestomatiya. Moscow: CheRo. 2001. 858 p. (In Russ.).
 24. Raigorodsky D.Ya. Psikhologiya lichnosti. Tom 1. Khrestomatiya. 2nd ed. Samara: Izdatel’skii Dom “BAKhRAKh”, 1999. 448 p. (In Russ.).
 25. Tkachenko A.A., Vvedensky G.E. Anomal’noe seksual’noe povedenie. Saint Petersburg: Yuridicheskii tsentr Press, 2003. 657 p. (In Russ.).
 26. Tkachenko A.A., Vvedensky G.E., Kamenskov M.Yu., Demidova L.Yu., Vasilev N.G. Stanovlenie i razvitie sudebnoi seksologii v Tsentre im. V.P. Serbskogo [Formation and development of forensic sexology in the Serbsky Centre] [Elektronnyi resurs]. Rossiiskii psikhiatricheskii zhurnal = Russian Journal of Psychiatry, 2020, no. 6, pp. 4–12. doi:10.24411/1560-957Kh-2020-10601 (In Russ.).
 27. Tkachenko A.A., Kamenskov M.Yu., Demidova L.Yu. Sovremennaya diagnostika rasstroistv seksual’nogo predpochteniya (mezhdunarodnyi opyt) [Contemporary diagnosis of sexual preference disorders (international practices)]. Rossiiskii psikhiatricheskii zhurnal = Russian Journal of Psychiatry, 2017, no. 6, pp. 60–69 (In Russ.).
 28. Akerman G., Beech A. R. A Systematic Review of Measures of Deviant Sexual Interest and Arousal. Psychiatry, Psychology and Law, 2012. Vol. 19, no. 1, pp. 118–143. doi:10.1080/13218719.2010.547161
 29. Berlin F. Commentary on pedophilia diagnostic criteria in DSM-5. The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 2011. Vol. 39, no. 2, pp. 242–244.
 30. Fromberger P., Jordan K., Steinkrauss H., von Herder J., Witzel J., Stolpmann G., Kröner‐Herwig B., Müller J.L. Diagnostic accuracy of eye movements in assessing pedophilia. Journal of Sex Medicine, 2012. Vol. 9, no. 7, pp. 1868–1882. doi:10.1111/j.1743-6109.2012.02754.x
 31. Fromberger P., Jordan K., Steinkrauss H., von Herder J., Stolpmann G., Kröner-Herwig B., Müller J.L. Eye movements in pedophiles: Automatic and controlled attentional processes while viewing prepubescent stimuli. Journal of Abnormal Psychology, 2013. Vol. 122, no. 2, pp. 587–599. doi:10.1037/a0030659
 32. Godet T., Niveau G. Eye tracking and child sexual offenders: a systematic review. Forensic Sciences Research, 2021. Vol. 6, no. 2, pp. 133–140. doi:10.1080/20961790.2021.1940737
 33. Hall C.L., Hogue T.E., Guo, K. Gaze patterns to child figures reflect deviant sexual preference in child sex offenders — A first glance. Journal of Sexual Aggression, 2015. Vol. 21, no. 3, pp. 303–317. doi:10.1080/13552600.2014.931475
 34. Janssen E., Everaerd W., Spiering M., Janssen J. Automatic Processes and the Appraisal of Sexual Stimuli: Toward an Information Processing Model of Sexual Arousal. Journal of Sex Research, 2000. Vol. 37, no. 1, pp. 8–23. doi:10.1080/00224490009552016
 35. Janssen E. et al. The psychophysiology of sex. Indiana University Press, 2007. 519 p.
 36. Janssen E., Everaerd W. Determinants of Male Sexual Arousal. Annual Review of Sex Research, 1993, no. 4, pp. 211–245. doi:10.1080/10532528.1993.10559888
 37. de Jong D. The Role of Attention in Sexual Arousal: Implications for Treatment of Sexual Dysfunction. The Journal of Sex Research, 2009. Vol. 46, no. 2-3, pp. 237–248. doi:10.1080/00224490902747230
 38. Jonides J. Voluntary versus automatic control over the mind’s eye’s movement. Attention and performance, 1981. no. 9, pp. 187-203.
 39. Jordan K., Fromberger P., Laubinger H., Dechent P., Müller J.L. Changed processing of visual sexual stimuli under GnRH-therapy-a single case study in pedophilia using eye tracking and fMRI. BMC Psychiatry, 2014. Vol. 14, iIss. 142. doi:10.1186/1471-244X-14-142
 40. Jordan K., Fromberger P., Müller I., Wernicke M., Stolpmann G., Müller J.L. Sexual interest and sexual self-control in men with self-reported sexual interest in children — a first eye tracking study. Journal of Psychiatric Research, 2018. Vol. 96, pp. 138–144. doi:10.1016/j.jpsychires.2017.10.004
 41. Jordan K. et al. Can we measure sexual interest in pedophiles using a sexual distractor task? Journal of Forensic Psychology, 2016. Vol. 21, no. 1, pp. 109–124. doi:10.4172/2475-319X.1000109
 42. Jordan K. et al. Impaired attentional control in pedophiles in a sexual distractor task. Frontiers in Psychiatry, 2016. Vol. 7, no. 6, pp. 193. doi:10.3389/fpsyt.2016.00193
 43. Knott V., Impey D., Fisher D., Delpero E., Fedoroff P. Pedophilic brain potential responses to adult erotic stimuli. Brain Research, 2016. Vol. 1632, pp. 127–140. doi:10.1016/j.brainres.2015.12.004
 44. Mackworth N.H., Morandi A.J. The gaze selects informative details within pictures. Perception & Psychophysics, 1967. Vol. 2, no. 11, pp. 547–552. doi:10.3758/BF03210264
 45. Müller H.J., Rabbitt M.A. Reflexive and voluntary orienting of visual attention: Time course of activation and resistance to interruption. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 1989. Vol. 15, no. 2, pp. 315–330. doi:10.1037//0096-1523.15.2.315
 46. Rieger G., Savin-Williams R.C. The eyes have it: Sex and sexual orientation differences in pupil dilation patterns. PloS one, 2012. Vol. 7, no. 8, pp. 10. doi:10.1371/journal.pone.0040256
 47. Rupp H.A., Wallen K. Sex differences in viewing sexual stimuli: An eye-tracking study in men and women. Hormones and Behavior, 2007. Vol. 51, no. 4, pp. 524–533. doi:10.1016/j.yhbeh.2007.01.008
 48. Shagass C., Roemer R.A., Amadeo M. Eye-tracking performance and engagement of attention. Archives of General Psychiatry, 1976. Vol. 33, no. 1, pp. 121–125. doi:10.1001/archpsyc.1976.01770010077015
 49. Stoleru S, Fonteille V, Cornelis C, Joyal C, Moulier V. Functional neuroimaging studies of sexual arousal and orgasm in healthy men and women: a review and meta-analysis. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2012. Vol. 36, no. 6, pp. 1481–1509. doi:10.1016/j.neubiorev.2012.03.006
 50. Tenbergen G. et al. The Neurobiology and Psychology of Pedophilia: Recent Advances and Challenges. Frontiers in Human Neuroscience, 2015. Vol. 9, pp. 344. doi:10.3389/fnhum.2015.00344
 51. Treisman A.M., Gelade G. A feature integration theory of attention. Cognitive Psychology, 1980. Vol. 12, no. 1, pp. 97–136. doi:10.1016/0010-0285(80)90005-5
 52. Vásquez Amézquita M. et. al. Differences in Visual Attention Patterns to Sexually Mature and Immature Stimuli Between Heterosexual Sexual Offenders, Nonsexual Offenders, and Nonoffending Men. The Journal of Sex Research, 2019. Vol. 56, no. 2, pp. 213–228. doi:10.1080/00224499.2018.1511965
 53. Vásquez-Amézquita M. et al. Visual attention patterns differ in gynephilic and androphilic men and women depending on age and gender of targets. The Journal of Sex Research, 2017. Vol. 56, no. 1, pp. 85–101. doi:10.1080/00224499.2017.1372353

Information About the Authors

Victoria Ilyina, Laboratory Assistant, Laboratory of Forensic Sexology, V.P. Serbsky National Medical Research Centre for Psychiatry and Narcology of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5537-5457, e-mail: feikebernstein@gmail.com

Maxim Kamenskov, Doctor of Medicine, Head, Laboratory of Forensic Sexology, V.P. Serbsky National Medical Research Centre for Psychiatry and Narcology of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6327-9307, e-mail: m-kamenskov@mail.ru

Nikolay V. Dvoryanchikov, PhD in Psychology, Docent, Dean, Faculty of Legal and Forensic Psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1462-5469, e-mail: dvorian@gmail.com

Metrics

Views

Total: 475
Previous month: 19
Current month: 15

Downloads

Total: 150
Previous month: 2
Current month: 7