Involvement in the professional environment and its significance for lifelong learning

1425

Abstract

The analysis of the existing definitions of a phenomenon of the professional environment and various approaches to understanding of her components is presented in article. The attention is paid to consideration of such social and psychological components of the professional environment as professional culture, professional groups and communities. On the basis of the theoretical analysis the author's understanding of functions of the professional environment is offered, also the model of dynamics of an involvement developed by authors on professional environment is provided, its stages are described. The involvement on professional environment is considered as the steady condition of active interaction of the subject with the professional environment which is shown in behavioral activity both in the environment and beyond its limits as the representative of this professional environment. The multidimensionality and relevance of studying of interference of the professional environment and professional education is accented. Arguments for benefit of rapprochement of the educational and professional environment are adduced. In the article the need of studying of interrelation of the involvement in professional environment and the involvement in lifelong education as conditions of successful adaptation and development of the modern professional is proved for the first time.

General Information

Keywords: the professional environment, professional communities, lifelong education, an involvement in professional environmnet, dynamics of an involvement in professional environment, involvement stages in professional environment, interrelation of an involvement on professional environment and lifelong education, polyvariant career.

Journal rubric: Theoretical Research

DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2017080201

For citation: Litvinova E.Y., Kiseleva N.V. Involvement in the professional environment and its significance for lifelong learning. Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2017. Vol. 8, no. 2, pp. 5–20. DOI: 10.17759/sps.2017080201. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Gorbatko E.S. Upravleniye protsessami integratsii osnovnogo vysshego i dopolnitel’nogo obrazovaniya na osnove kompetentnostnogo podkhoda. kandekonom. nauk. [Integration process management of basic higher and further education based on competence approachPh. D. (Economy) diss.]. Moscow, 2014. 161p. (In Russ.).
 2. Derkach A.A. Rol’ organizatsionnoy sredy v stanovlenii lichnosti professionala [The role of the institutional environment in the development of professional identity]. Akmeologiya [Akmeology], 2011, no. 3 (39), pp. 8—18. (In Russ., abstr. in Engl.).
 3. Dolzhenko R.A. Udovletvorennost’, loyal’nost’, vovlechennost’ personala: utochneniye I konkretizatsiya ponyatiy [Satisfaction, loyalty, employee engagement: clarification and specification of concepts].Vestnik AGAU [Herald ASAU], 2014, no. 9 (119), pp. 157—162. (In Russ., abstr. in Engl.).
 4. Druzhilov S.A. Vliyaniye professional’noy gruppy I professional’nogo soobshchestva na stanovleniye I sokhraneniye individual’nogo professionalizma [Elektronnyi resurs] [Influence of professional groups and professional community on the development and preservation of individual professionalism]. Sovremennyye nauchnyye issledovaniya i innovatsii. [Modern scientific research and innovation], 2015, no. 3. URL: http://web. snauka.ru/issues/2015/03/49885 (Accessed 03.02.2017). (In Russ., abstr. in Engl.).
 5. Druzhilov S.A. Psikhologiya professionalizma sub’yekta truda: kontseptual’nyye osnovaniya [Psychology of the labor subject professionalism: conceptual bases]. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I.Gertsena. [News of the Russian State Pedagogical University, named after A.I.Gertsen], 2005, no. 12, pp. 30—43. (In Russ., abstr. in Engl.).
 6. Yermakova L.I. Kontseptual’nyye strategii innovatsiy kak factor razvitiya sistemy nepreryvnogo obrazovaniya [Conceptual innovation strategies as a factor in the continuing education system development]. Nauchnye problemy gumanitarnyh issledovanii [Scientific problems of humanitarian research], 2012, no. 1, pp. 240—246 (In Russ.).
 7. Zeyer E.F. Psikhologiya professional’nogo razvitiya: uchebnoye posobiye dlya vuzov [Professional Development Psychology]. Moscow: Publ. Akademiya, 2009. 240p. (In Russ.).
 8. Klimov Ye.A. Put’ v professionalizm (psikhologicheskiy vzglyad) [Path to the professionalism (the psychological view)] Moscow: Publ. Flinta, 2003. 320 p. (In Russ.).
 9. Kondratyev M.Yu. K portretu otechestvennogo professional’nogo psikhologicheskogo soobshchestva: blestki real’nosti na ofitsial’nom frake [To the portrait of the Russian Professional Psychological Community: Sparkles of Reality on the Official Tailcoat]. Sotsial’naia psikhologiia I obshchestvo [Social Psychology and Society], 2015. Vol 6, no. 3, pp. 174—188 (In Russ., а in Engl.). doi: 10.17759/sps.2015060314.
 10. Lipatov S.M. Vovlechennost’ rabotnika v organizatsiyu» ili «uvlechennost’ rabotoy»: sootnosheniye ponyatiy [Elektronnyi resurs] [“Employees involvement into the organization” or “work passion”:concepts ratio]. Organizatsionnaya psikhologiya [Organizational Psychology], 2015. Vol. 5, no. 1, pp. 104—110. Nauchnaya biblioteka KiberLeninka [Scientific Library KiberLeninka] URL: (Accessed 03.02.2017). (InRuss.,abstr. inEngl.).
 11. Litvinova E.Y., Kiseleva N.V. Structural model of involvement of students into ongoing education. Sotsial’naia psikhologiia I obshchestvo [Social Psychology and Society], Vol. 7, no. 3, pp. 5—17. (In Russ., аbstr. In Engl.). doi:10.17759/sps.2016070301
 12. Litvinova E.Yu. Polivariativnaya kar’yera: perspektivy izucheniya [Protean career: perspectives of study]. Sovremennaia zarubezhnaia psikhologiia [Journal of Modern Foreign Psychology], Vol. 2, no. 2, pp. 118—129. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 13. Manger T.E. Diversifikatsiya sistemy nepreryvnogo obrazovaniya v sotsial’no-kul’turnoy sfere. Avtoreferat doktora ped. nauk. [Diversification of the system of continuous education in the social and cultural spheres: Dr. Sci. (Pedagogy). Thesis]. Tambov, 2008. 34 p. (InRuss.).
 14. Mandrikova Ye.Yu., Gorbunova A.A. Vzaimosvyaz’ uvlechennosti rabotoy, lichnostnykh resursov I udovletvorennosti trudom sotrudnikov [Elektronnyy resurs] [Relationship between work involvement, personal resources and employees job satisfaction]. Organizatsionnaya psikhologiya [Organizational Psychology]. 2012. Vol. 2, no. 4, pp. 2—22. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-uvlechennosti-rabotoy-lichnostnyh-resursov-i-udovletvorennosti-trudom-sotrudnikov(Accessed 03.02.2017). (In Russ., abstr. in Engl.).
 15. Monitoring nepreryvnogo obrazovaniya: instrument upravleniya I sotsiologicheskiye aspekty [Monitoring of continuing education: management tool and sociological aspects]. In. A.Ye. Karpukhinoy (ed.). «Monitoring. Obrazovaniye. Kadry» [Monitoring. Education. Frames]. Moscow: Publ. MAKS Press, 2006. 340 p.(In Russ.).
 16. Muratova Ye.I., Fedorov I.V. Model’ adaptatsii studentov k professional’noy srede [Muratova EI, Fedorov I.V. Model of students’ adaptation to professional environment]. Vyssheye obrazovaniye v Rossii [Higher education in Russia], 2009, no. 6, pp. 91—97. (In Russ.).
 17. Nepreryvnoye obrazovaniye — stimul chelovecheskogo razvitiya I factor sotsial’no-ekonomicheskikh neravenstv [Continuingeducation as a human development stimulusand social and economicinequality factor]. In Yu. V. Latova (ed). Moscow: Publ.TSSPiM, 2014. 433p. (In Russ.).
 18. Nepreryvnoye obrazovaniye I potrebnost’ v nem [Continuing education and the need of it]. In. G.A. Klyuchareva (ed). Moscow: Publ.Nauka, 2005. 153p. (In Russ.).
 19. Nepreryvnoye obrazovaniye: aktual’noye sostoyaniye, problem I perspektivy [Continuing education: current status, problems and perspectives]. In Yu. V. Bratchikovoy (ed.). Yekaterinburg: Publ. UGPU, 2013. 132p. (In Russ.).
 20. Pecheranskiy I.P. Otchet «Future work skills 2020»: zadachi dlya nepreryvnogo obrazovaniya (filosofsko-pedagogicheskiye zametki) [Report of “Future work skills 2020”: challenges for continuing education (philosophicaland pedagogical notes)]. Nepreryvnoye obrazovaniye: XXI vek [Continuingeducation: XXI century], 2016, no. 1(13), pp. 14—22. doi: 10.15393/j5.art.2016. (In Russ.).
 21. Pryazhnikov N.S. Tsennost’ truda I uvlechennost’ rabotoy [Elektronnyi resurs] [The value of work and the work involvement]. Organizatsionnaya psikhologiya [Organizational Psychology], Vol. 5, no. 1, pp. 111—119. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ tsennost-truda-i-uvlechennost-rabotoy (Accessed 03.02.2017). (In Russ.).
 22. Pushkarov YU.V., Pushkarova Ye.A. Filosofiya nepreryvnogo obrazovaniya v kontekste razvitiya global’noy kul’tury [Pushkareva, continuing education philosophy in the global culture context]. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of the Novosibirsk State Pedagogical University], 2016, no. 3, pp. 60— 67. doi: https://doi.org/10.15293/2226-3365.1603.06 (In Russ., abstr. in Engl.).
 23. Rodichev N.F. Nepreryvnost’ obshchego obrazovaniya I postindustrializatsii obshchestva [General education continuity and post-industrial society generation]. Organizatsionnaya sreda XXI veka: Stat’I I doklady III Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Organizational environment of the XXI century: Articles and reports of the III International scientific-practical conference]. In N.V. Tikhomirovoy (ed.). Moscow: Publ. MESI, 2012, pp.117—122.
 24. Saf’yan N.V. Vovlechennost’ obuchayushchegosya v nepreryvnoye obrazovaniye kak sotsial’no-psikhologicheskiy fenomen [Student’s engagement in continuing education as social psychological phenomenon]. Materialy XIV Gorodskoy nauchno-prakticheskoykonferentsyi «Molodyye uchenyye — stolichnomu obrazovaniyu» [Materials of the XIV City Scientific and Practical Conference “Young Scientists for the capital education”]. Moscow, 2015, pp. 160—162 (In Russ.).
 25. Tayurskiy A.I. Innovatsii v oblasti nepreryvnogo obrazovaniya (na primere instituta problem nepreryvnogo obrazovaniya RAO) [Continuing education innovations (applying for the Instituteof Continuing Education Problems RW)]. Razvitiye nepreryvnogo obrazovaniya: materialy II Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Development of Continuing Education: Proceedings of the II All-Russian scientific-practical conference]. In Ye.N. Belovoy (ed.). Vol. 1. Krasnoyarsk: Publ. KGPU, 2009. 280 p. (In Russ., abstr. in Engl.).
 26. Fomina S.N. Podgotovka spetsialistov sotsial’noy sfery k konstruktivnomu resheniyu konfliktov v professional’noy srede [Social professionals preparation with a view to constructive conflict solution in professional environment]. Uchenyye zapiski Rossiyskogo gosudarstvennogo sotsial’nogo universiteta [Scientific notes of Russian State Social University]. Moscow: Publ. RGSU, 2010, no. 6, pp. 70—73. (In Russ.).
 27. Hellevig J. Vovlechennost’ personala v Rossii. Predvaritel’naya elektronnaya versiya. [Involvement of personnel in Russia. Preliminary electronic version]. Helsinki, Russia Advisory Group Oy, 2012, 119 p. (In Russ.).
 28. Chislova V.A. Professional’noye soobshchestvo kak model’ povysheniya professional’noy kompetentsi I pedagogov dly araboty v inklyuzivnoy srede [Professional community as a model for enhancing the professional competence of teachers with a view to inclusive environment activities]. Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya [The world of science,culture and education]. Gorno-Altaysk: Publ. “Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya”, 2015, no. 4(53), pp.116—118. (In Russ., abstr. in Engl.).
 29. Chulanova O.L. Formirovaniye sistemy nepreryvnogo professional’nogo obrazovaniya v innovatsionnoy organizatsii na osnove kompetentnostnogo podkhoda [Continuing professional education formation in innovative company on the basis of competence approach]. Problemy ekonomiki, organizatsii I upravleniya v Rossii i mire: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Problems of Economics, organization and management in Russia and the world: proceedings of the international scientific-practical conference]. Praga: Publ. WORD PRESS s r.o., 2013, pp. 530—537. (In Russ.).
 30. Shaufeli V., Diykstra P., Ivanova T. Uvlechennost’ rabotoy: Kak nauchit’sya lyubit’ svoyu rabotu I poluchat’ ot nee youdovol’stviye [Ivanovayu Enthusiasm for work: Learn how to love your job and get pleasure from it]. Moscow: Publ. Cogito-Centre, 2015. 137 p. (In Russ.).
 31. Shmelev A.G. Kommunikatsiya, kooperatsiya I konkurentsiya v samoorganizuyushchikhsya professional’nykh internet-soobshchestvakh [Communication, cooperation and competition in the self-organizingprofessional online communities]. Obrazovatel’naya politika [Educational Policy]. Moscow: Publ. Federal’nyy institute razvitiya obrazovaniya, 2010, pp. 27—46 (In Russ.).
 32. Shmelev A.G., Naumenko A.S. Internet-soobshchestvo psikhodiagnostov kak instrument professional’noy integratsii I okhrany professional’noy tayny [Psychognosist Internet community as a tool forprofessional integration and protection of professional secret]. Vestnik Yuzhno-ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Psikhologiya [ Bulletin of South Ural State University. Serie: Psychology]. Chelyabinsk: Publ. South Ural State University, 2009, no. 30(163), pp. 31—45. (In Russ., abstr. In Engl.).
 33. Toom A., Pietarinen J., Soini T., Pyhältö How does the learning environment in teacher education cultivate first year student teachers’ sense of professional agency in the professional community? Teaching and Teacher Education, 2017, no. 63, pp. 126—136.
 34. Timperley H.S. Continuing Professional Development. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), 2015, pp. 796—802.
 35. Kirk J. Message From the Chairperson: Focus on Professional Involvement. Journal of Renal Nutrition, November 2015, vol. 25, no. 6, p. 518. DOI: https://doi.org/10.1053/j. jrn.2015.08.004
 36. Schaufeli W., Bakker A. Defining and measuring work engagement: Bringing clarity to the concept. In A. Bakker, M. Leiter (ed.). Work engagement: A handbook of essential theory and research. New York: Psychology Press, 2010. pp. 5—24.

Information About the Authors

Elena Y. Litvinova, PhD in Psychology, associate professor at the Chair of Management Psychology, Faculty of Social Psychology, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, e-mail: elen-litvinova@ya.ru

Nadezda V. Kiseleva, Graduate student, Chair of psychology of management, Faculty of Social Psychology, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, e-mail: 2133940@mail.ru

Metrics

Views

Total: 2337
Previous month: 8
Current month: 0

Downloads

Total: 1425
Previous month: 4
Current month: 2