Psychological and Pedagogical Approach to Designing Developmental Computer Programs for Senior Preschool Children

519

Abstract

This article decribes the specifics of using computers and computer programs in developmental work with children of preschool age. The concept of a computer game and the activity mediated by the computer is discussed. We present analysis of modern computer programs for preschool children, including shortcomings and risks of the usage of entertainment programs. Design stages of the computer program from the point of view of activity approach are introduced. Two types of developmental computer programs are appointed: closed and open type. Advantages of programs of open (creative) type are shown. The contents of a uniquely designed computer program of open (creative) type are described, with indication of the principles that methodology of the lessons is based upon. Finally, we present the results of a formative experiment, which showed that the developmental computer program and the suggested methodology of lessons promote development of certain components of systemic thinking, general integral indicator of systematic, as well as flexibility of thinking and imagination of senior preschool children.

General Information

Keywords: preschool age , computer game , developmental computer program , design of computer program , development of thinking creativity

Article type: scientific article

For citation: Kremlyova A., Smirnova E.O. Psychological and Pedagogical Approach to Designing Developmental Computer Programs for Senior Preschool Children [Elektronnyi resurs]. Tätigkeitstheorie: E-Journal for Activity Theoretical Research in Germany, 2014. Vol. 12, no. 1, pp. 81–94. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

  1. Vygotsky, L.S. (1966): Igra i eye rol’ v psykhicheskom razvitii rebenka [Play and its role in children’s mental development]. In: Voprosy Psykhologii, 6, 62-68. Gorovitz, Yu.M.; Chainova, L.D.; Poddiyakov, N.N. et al. (1998): Noviye informatsionniye tekhnologii v doshkol’nom obrazovanii [New digital technologies in preschool education]. Moscow.
  2. Davydov, V.V.; Rubtsov, V.V.; Kritskiy A.G. (1996): Psikhologicheskiye osnovy organizatsii uchebnoy deyatel’nosti, oposredstvovannoy ispol’zovaniyem compyuternykh sistem [Psychological basis of organizing learning activity mediated by use of computer systems]. In: Psychologicheskaya nauka i obrazovaniye, 2, 68–72.
  3. Korkina, A.Yu. (2010a): Vliyaniye computernikh programm na razvitiye poznavatel’nykh sposobnostey detey starshego doshkol’nogo vozrasta [Influence of computer programs on development of cogni­tive abilities in senior preschool age children]. In: Nachal’naya shkola plus do i posle, 1, 53–59.
  4. Korkina, A.Yu. (2010b): Psykhologo-pedagogicheskiy podkhod k proyektirovaniyu computernykh razvivayushikh programm dlya starshikh doshkol’nikov [Psychological and pedagogical approach to design of developmental computer programs for senior preschool children]. PhD thesis: 19.00.07. Moscow.
  5. Novoselova, S.L.; Petku, G.P. (1997): Computerniy mir doshkol’nika [A preschooler’s digital world]. Moscow.
  6. Obukhova, L.F. (1998): Detskaya Psihologiya [Child Psychology]. Мoscow.
  7. Polivanova, N.V.; Rivina, I.V. (1996): Diagnostika sistemnogo mishleniya detey 6-9 let. In: Psiholog­icheskay nauka I obrazovaniye, 1, 82-89.
  8. Rubtsov, V.V.; Lazarev, V.S.; Lvovsky, V.A.; Medvedev, A.M.; Yermekov, N. (1991): Noviye informatsion­niye tekhnologii obucheniya – deyatel’nostniy podkhod k proyektirovaniyu [New digital technolo­gies in teaching-learning – activity approach to their design]. In: Narodnoye obrazovaniye, 10, 65­
  9.  Elkonin, D.B. (1999): Psychologiya igry [Psychology of play]. Moscow.

 

Information About the Authors

A. Kremlyova

Elena O. Smirnova, Doctor of Psychology, Рrofessor of the Department of Preschool Pedagogics and Psychology of the Faculty of Psychology of Education, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia

Metrics

Views

Total: 1649
Previous month: 2
Current month: 0

Downloads

Total: 519
Previous month: 0
Current month: 0