Psychological and Pedagogical Approach to Designing Developmental Computer Programs for Senior Preschool Children

524

Аннотация

This article decribes the specifics of using computers and computer programs in developmental work with children of preschool age. The concept of a computer game and the activity mediated by the computer is discussed. We present analysis of modern computer programs for preschool children, including shortcomings and risks of the usage of entertainment programs. Design stages of the computer program from the point of view of activity approach are introduced. Two types of developmental computer programs are appointed: closed and open type. Advantages of programs of open (creative) type are shown. The contents of a uniquely designed computer program of open (creative) type are described, with indication of the principles that methodology of the lessons is based upon. Finally, we present the results of a formative experiment, which showed that the developmental computer program and the suggested methodology of lessons promote development of certain components of systemic thinking, general integral indicator of systematic, as well as flexibility of thinking and imagination of senior preschool children.

Общая информация

Ключевые слова: preschool age , computer game , developmental computer program , design of computer program , development of thinking creativity

Тип материала: научная статья

Для цитаты: Кремлева А., Смирнова Е.О. Psychological and Pedagogical Approach to Designing Developmental Computer Programs for Senior Preschool Children [Электронный ресурс] // Теория деятельности: деятельностные исследования в Германии. 2014. Том 12. № 1. С. 81–94. URL: https://psyjournals.ru/journals/tatigkeitstheorie/archive/2014_n1/75093 (дата обращения: 22.05.2024)

Фрагмент статьи

Nowadays modern preschool education faces the tasks related to active and effec­tive use of new technologies in education and developmental work with children. Preschool education in this context demands a special approach to the contents, methods and forms of work with children. New computer technologies cannot be mechanically transferred to the educational environment of a kindergarten. Spe­cial research is necessary to provide scientific ground for introduction of the com­puter technologies into this primary and in many respects key stage of education.

Литература

  1. Vygotsky, L.S. (1966): Igra i eye rol’ v psykhicheskom razvitii rebenka [Play and its role in children’s mental development]. In: Voprosy Psykhologii, 6, 62-68. Gorovitz, Yu.M.; Chainova, L.D.; Poddiyakov, N.N. et al. (1998): Noviye informatsionniye tekhnologii v doshkol’nom obrazovanii [New digital technologies in preschool education]. Moscow.
  2. Davydov, V.V.; Rubtsov, V.V.; Kritskiy A.G. (1996): Psikhologicheskiye osnovy organizatsii uchebnoy deyatel’nosti, oposredstvovannoy ispol’zovaniyem compyuternykh sistem [Psychological basis of organizing learning activity mediated by use of computer systems]. In: Psychologicheskaya nauka i obrazovaniye, 2, 68–72.
  3. Korkina, A.Yu. (2010a): Vliyaniye computernikh programm na razvitiye poznavatel’nykh sposobnostey detey starshego doshkol’nogo vozrasta [Influence of computer programs on development of cogni­tive abilities in senior preschool age children]. In: Nachal’naya shkola plus do i posle, 1, 53–59.
  4. Korkina, A.Yu. (2010b): Psykhologo-pedagogicheskiy podkhod k proyektirovaniyu computernykh razvivayushikh programm dlya starshikh doshkol’nikov [Psychological and pedagogical approach to design of developmental computer programs for senior preschool children]. PhD thesis: 19.00.07. Moscow.
  5. Novoselova, S.L.; Petku, G.P. (1997): Computerniy mir doshkol’nika [A preschooler’s digital world]. Moscow.
  6. Obukhova, L.F. (1998): Detskaya Psihologiya [Child Psychology]. Мoscow.
  7. Polivanova, N.V.; Rivina, I.V. (1996): Diagnostika sistemnogo mishleniya detey 6-9 let. In: Psiholog­icheskay nauka I obrazovaniye, 1, 82-89.
  8. Rubtsov, V.V.; Lazarev, V.S.; Lvovsky, V.A.; Medvedev, A.M.; Yermekov, N. (1991): Noviye informatsion­niye tekhnologii obucheniya – deyatel’nostniy podkhod k proyektirovaniyu [New digital technolo­gies in teaching-learning – activity approach to their design]. In: Narodnoye obrazovaniye, 10, 65­
  9.  Elkonin, D.B. (1999): Psychologiya igry [Psychology of play]. Moscow.

Информация об авторах

Кремлева А.

Смирнова Елена Олеговна, доктор психологических наук, профессор, начальник отдела, отдел психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек, Центра прикладных психолого-педагогических исследований, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» (ФГБОУ ВО МГППУ), Москва, Россия

Метрики

Просмотров

Всего: 1662
В прошлом месяце: 3
В текущем месяце: 1

Скачиваний

Всего: 524
В прошлом месяце: 0
В текущем месяце: 1