Methodological Aspects of Informatization of Humanitarian Education

212

Abstract

The issues of transformation of education caused by the powerful development of digital technologies are considered. The potencies of the widespread introduction of digitalization in the field of education are noted, a number of latent dangers standing in this way are revealed. The trends are analyzed and contradictions in the problems of digitalization of higher humanitarian education are revealed. The thesis is developing that education as a whole is by its very nature humanitarian. Being in this position allows us to implement a systematic approach when analyzing the prospects for the introduction of digital technologies in the field of humanities education and to develop scientifically based proposals for including the achievements of scientific and technological progress in the field of education.

General Information

Keywords: education, subject, humanities, digitalization

Publication rubric: Digital Transformation and Online Education: Technologies, Tools & Models

Article type: scientific article

For citation: Voronov M.V., Tolkachev V.A. Methodological Aspects of Informatization of Humanitarian Education. Digital Humanities and Technology in Education (DHTE 2021): Collection of Articles of the II All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation. November 11-12, 2021 / V.V. Rubtsov, M.G. Sorokova, N.P. Radchikova (Eds). Moscow: Publishing house MSUPE, 2021., pp. 67–78.

References

 1. Voronov M.V. Sistema aktivnoi podderzhki samopodgotovki studentov [The system of active support for students’ self-study]. Obrazovatel’nye tekhnologii = Educational Technologies, 2018, no. 3, pp. 107–118.
 2. Il’in I.A. Ya vglyadyvayus’ v zhizn’: kniga razdumii [I look into life: a book of reflections]. Moscow: Eksmo, 2007.
 3. Minina V.N. Tsifrovizatsiya vysshego obrazovaniya i ee sotsial’nye re­zul’taty [Digitalization of higher education and its social outcomes]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Sotsiologiya. = Vestnik of Saint Petersburg University. Sociology, 2020, Vol. 13, no. 1, pp. 84–101.
 4. Mozhaeva G.V., Mozhaeva-Ren’ya P.I., Serbin V.A. Tsifrovaya gumanitaris­tika: organizatsionnye formy i infrastruktura issledovanii [Digital humani­ties: organizational forms and infrastructure research]. Vestnik Tomskogo go­ sudarstvennogo universiteta = Tomsk State University Journal, 2014, no. 389, pp. 73–81.
 5. Sen’ko Yu.V. Obrazovanie v gumanitarnoi perspective [Education from a Humanitarian Perspective]. Barnaul: AltGU, 2011.
 6. Starostina S.E. Estestvennonauchnoe obrazovanie: soderzhanie i strategich­eskie orientiry razvitiya [Natural science education: content and strategic orientations of development]. Gumanitarnyi vector = Humanitarian Vector, 2020, no. 1, pp. 54–60.
 7. Stepanchuk O.A. Gumanitarnaya sushchnost’ sovremennogo obrazovaniya [Humanitarian essence of modern education]. Teoriya i praktika obrazovani­ya v sovremennom mire: materialy II Mezhdunar. nauch. konf. (g. Sankt-Pe­terburg, noyabr’ 2012 g.) = Theory and Practice of Education in the Modern World: Proceedings of the II International Scientific Conference. (Saint Peters­burg, November 2012). Sankt-Peterburg: Renome, 2012. pp. 21–23.
 8. Strokov A.A. Tsifrovizatsiya obrazovaniya: problemy i perspektivy [Digital­ization of education: problems and prospects]. Vestnik Minskogo universiteta = Vestnik of Minin University, 2020, Vol. 8, no. 2, pp.15–28.
 9. Universitetskie prepodavateli i tsifrovizatsiya obrazovaniya: nakanune dis­tantsionnogo fors-mazhora [University Professors and the Digitalization of Education: on the Threshold of Force Majeure Transition to Studying Re­motely] / R.N. Abramov, I.A. Gruzdev, E.A. Terent’ev [i dr.]. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz = University Management: Practice and Analysis, 2020, Vol. 24, no. 2, pp. 59–74.
 10. From E. Revolyutsiya nadezhdy [The Revolution of Hope]. Moscow: Airis-press, 2005.
 11. Khomyakova S.S. Transformatsiya i zakreplenie termina «tsifrovizatsiya» na zakonodatel’nom urovne [Transformation and fixation of the term “digitali­zation” at the legislative level]. Molodoi uchenyi = Young Scientist, 2019, no. 41 (279), pp. 9–12.
 12. Tsifrovaya gumanitaristika i tekhnologii v obrazovanii (DHTE 2020) [Digi­tal Humanities and Technologies in Education (DHTE 2020)] / In M.G. So­rokova, E.G. Dozortseva, A.Yu. Shemano (eds.). Sbornik materialov Vserossi­iskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem. 19–21 noyabrya 2020 g. = Conference Materials of the All-Russian Scientific-Practi­cal Conference with International Participation. November 19–21, 2020. Mos­cow: Publ. FGBOU VO MGPPU, 2020. 456 p.
 13. Tsifrovaya transformatsiya: novye vyzovy dlya biznesa i rukovoditelei kom­panii [Elektronnyi resurs] [Digital Transformation: New Challenges for Business and CEOs]. Vysshaya shkola ekonomiki Kochubei tsentr. URL: https://kc.hse.ru/2018/05/15/cifrovaya-transformaciya-novye-vyzovy/ (Accessed 02.09.2021).
 14. Tsifrovizatsiya, kak draiver rosta nauki i obrazovaniya: monografiya [Digi­talization as a driver of science and education growth: a monograph] / Ay­upova G.T. [i dr.]. Petrozavodsk: MTsNP «Novaya nauka», 2020. 262 p.
 15. Chto takoe tsifrovaya ekonomika? Trendy, kompetentsii, izmerenie [What is the digital economy? Trends, competencies, measurement] / G.I. Abdra­khmanova, K.O. Vishnevskii, L.M. Gokhberg [i dr.]. Doklady na XX mezh­ dunar. nauch. konf. po problemam razvitiya ekonomiki i obshchestva, Moskva, 9–12 apr. 2019 g. = Conference Materials XX April International Academic Conference on Economic and Social Development 9–12 April 2019. Moscow: Publ. house Vysshei shkoly ekonomiki, 2019. 82 p.

Information About the Authors

Mikhail V. Voronov, Doctor of Engineering, Professor, Head of the Department of Applied Mathematics, Faculty of Information Technology, Moscow State University of Psychology & Education, Leading researcher at the Laboratory of Computer Textbooks, Faculty of Further Education, Moscow State University. Lomonosov, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7839-6250, e-mail: mironovov@yandex.ru

Vladimir A. Tolkachev, Doctor of Education, Professor of the Department of Pedagogy and Psychology, Open University of Economics, Management and Law, Moscow, Russia, e-mail: 1811tolkachev@mail.ru

Metrics

Views

Total: 189
Previous month: 6
Current month: 5

Downloads

Total: 212
Previous month: 8
Current month: 5