The Potential of the Digital Educational Environment for the Implementation of Students Project Activities

155

Abstract

The article discusses the features and possibilities of the digital educational environment of an educational organization of higher education in the implementation of students' project activities. The university is positioned as a center of educational, research and innovation activities, responsible for the training of national personnel and influencing the national policy of the region. The paper considers the concept of the digital educational environment of the university, highlights its main components: digital technologies, digital resources and digital traces. The author also considers the features of conducting project activities in the preparation of teachers of national personnel at the university. The article notes the positive aspects of using all the components of the DSP in the implementation of project activities in the preparation of teachers of the Mari language and literature: the provision of a wide range of digital technologies in the planning and implementation of the project, tools for the effective organization of group and individual work, wide access to information resources, as well as the availability of tools for diagnosing and monitoring achievements, which contributes to building an individual educational trajectory. The article notes that the implementation of project activities in the digital educational environment of the university in the preparation of teachers of the Mari language and literature contributes to the development of students' creative abilities, critical thinking, teamwork skills, self-organization, planning, as well as the formation of a worldview

General Information

Keywords: project activity, educational organization, digital educational environment, Mari language

Article type: scientific article

For citation: Matrosova N.V. The Potential of the Digital Educational Environment for the Implementation of Students Project Activities. Digital Humanities and Technology in Education (DHTE 2022): Collection of Articles of the III All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation. November 17-18, 2022 / V.V. Rubtsov, M.G. Sorokova, N.P. Radchikova (Eds). Moscow: Publishing house MSUPE, 2022., pp. 90–102.

References

  1. Zhigalova O. P. Formirovanie obrazovatel'noi sredy v usloviyakh tsifrovoi transformatsii obshchestva [Formation of the educational environment in the conditions of digital transformation of society]. Uchenye zapiski Zabaikal'skogo gosudarstvennogo universiteta = Scientific Notes of the Transbaikal State University, 2019, vol.14, no. 2, pp. 69-74. doi: 10.21209/2658-7114-2019-14-2-69-74. (In Russ.; abstr. in Engl.)
  2. Zakharova I.G. Formirovanie informatsionnoi obrazovatel'noi sredy vysshego uchebnogo zavedeniya: Avtoref. diss. doct. pedagog. nauk. [Formation of the information educational environment of a higher educational institution. Ph.D. (Education) Thesis]. Tyumen, 2003. 46 p. (In Russ.)
  3. Kudinova O.S., Skul'movskaya L.G. Proektnaya deyatel'nost' v vuze kak osnova innovatsii [Elektronnyi resurs] [Project activity at the university as a basis for innovation]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya = Modern problems of science and education, 2018, no. 4. Available at: https://science-education.ru/ru/article/view?id=27928 (Accessed 14.09.2022). (In Russ., Abstr. in Engl.)
  4. Kushnir M.E. Tsifrovaya obrazovatel'naya sreda [Elektronnyi resurs] [Digital educational environment]. Available at: https://medium.com/direktoria-online/the-digital-learning-environment-f1255d06942a (Accessed 14.09.2022). (In Russ., Abstr. in Engl.)
  5. Matrosova N.V. Semenova D.A. Matrosova L.S. Tsifrovye tekhnologii v proektnoi deyatel'nosti studentov pri povyshenii motivatsionnoi sostavlyayushchei k sokhraneniyu rodnogo yazyka i literatury i natsional'noi identichnosti [Digital technologies in the project activities of students while increasing the motivational component to preserve their native language and literature and national identity]. Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Pravovye osnovy funktsionirovaniya gosudarstvennykh i regional'nykh yazykov v usloviyakh dvu- i mnogoyazychiya (mirovoi opyt realizatsii yazykovoi politiki v federativnykh gosudarstvakh)» (g. Kazan', 13 dekabrya 2021 goda) = Proceedings of the international scientific-practical conference "Legal foundations for the functioning of state and regional languages in the conditions of bilingualism and multilingualism (world experience in the implementation of language policy in federal states)". Kazan: IYALI Publ., 2021, pp. 37-39. (In Russ., Abstr. in Engl.)
  6. Pasport federal'nogo proekta «Tsifrovaya obrazovatel'naya sreda» [Elektronnyi resurs] [Passport of the federal project "Digital Educational Environment"]. Available at: https://edu-frn.spb.ru/files/iiMBxQ4cNH1BCsaWn2WqDgFinWeU3rVYpmO6sd33.pdf (Accessed 14.09.2022)
  7. Toktarova V.I., Fedorova S.N. Informatsionno-obrazovatel'naya sreda vuza: interpretatsionnyi i soderzhatel'nyi analiz [Information and Educational Environment of the University: Interpretive and Content Analysis]. Vestnik Mariiskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of the Mari State University, 2018, vol 12, no. 4(32), pp. 77-87 (In Russ., Abstr. in Engl.)
  8. Ukaz Prezidenta Rossiiskoi Federatsii ot 21 iyulya 2020 g. N 474 «O natsional'nykh tselyakh razvitiya Rossiiskoi Federatsii na period do 2030 goda» [Elektronnyi resurs] [Decree of the President of the Russian Federation of July 21, 2020 N 474 “On the National Development Goals of the Russian Federation for the period up to 2030”] Available at: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726 (Accessed 14.09.2022)

Information About the Authors

Natalia V. Matrosova, Senior Lecturer, Mari State University, Yoshkar-Ola, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0098-8990, e-mail: m.natali378@mail.ru

Metrics

Views

Total: 160
Previous month: 9
Current month: 3

Downloads

Total: 155
Previous month: 15
Current month: 2