Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice For AuthorsAbout PsyJournals.ruContact Us

  Previous issue (2020. Vol. 9, no. 4)

Clinical Psychology and Special Education

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (online): 2304-0394

DOI: https://doi.org/10.17759/cpse

License: CC BY-NC 4.0

Started in 2012

Published quarterly

Free of fees
Open Access Journal

 

Situational-Vectorial Analysis of Transcripts of Sessions, Aimed at Overcoming of Learning Difficulties: A Case Study 188

|

Nikolaevskaia I.A.
Lecturer, Chair of Individual and Group Psychotherapy, Faculty of Counseling and Clinical Psychology, Moscow State Psychological & Pedagogical University, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1057-2064
e-mail: nikolaevskayaia@mgppu.ru

Abstract
The article presents an analysis of the case of the provision of psychological and pedagogical help to students with learning difficulties by means of a reflective-activity approach. The evaluation carried out using the methodology of situational-vectorial analysis, developed on the basis of a multi-dimensional model of zone of proximal development and modification of the method of analysis of speech production in creative problem solving. The article briefly describes the stages of applying the methodology: dividing transcripts into situations, analyzing the statements of the counsellor and the student using the method of analyzing of speech production in solving creative problems, correlating statements with the described vectors, fixing the dynamics of changes in the boundaries of the zones of proximal and actual development. Provided detailed analysis of three situations from three sessions with a student of 6th grade who have difficulties in English, the dynamics of personal development described.

Keywords: multi-dimensional model of the zone of proximal development, reflective-activity approach, overcoming learning difficulties, situational-vecotral analysis, cognitive-personal development

Column: Applied research

DOI: https://doi.org/10.17759/cpse.2020090110

For Reference

References
 1. Alekseev N.G. Proektirovanie uslovii razvitiya refleksivnogo myshleniya: diss… dokt. psikhol. n. v vide nauchnogo doklada [Projecting conditions of development of reflective thinking science report]. Moscow, 2002. 41p.
 2. Akhutina T.V., Pylaeva N.M. Preodolenie trudnostei ucheniya: neiropsikhologicheskii podkhod [Overcoming learning difficulties: neuropsychological approach]. Saint-Petersburg: Piter, 2008. 320 p.
 3. Belopol'skaya N.L. Otsenka kognitivnykh i emotsional'nykh komponentov zony blizhaishego razvitiya u detei s zaderzhkoi psikhicheskogo razvitiya [Evaluation of cognitive and emotional components of zone of proximal development in children with cognitive disabilities] Voprosy psikhologii [Questions of Psychology], 1997, no, 1, pp. 19–25.
 4. Veraksa N.E. Detskoe razvitie: dve paradigmy [Child’s development: two paradigms]. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2018, vol. 14, no. 2, pp. 102–108. doi:10.17759/chp.2018140211
 5. Vygotskii L.S. Istoriya razvitiya vysshikh psikhicheskikh funktsii: Sobr. soch. v 6 t. [History of development of higher mental functions collected works in 6 vol.], vol. 3. Moscow: Pedagogika, 1983. 368p.
 6. Vygotskii L.S. Problemy detskoi (vozrastnoi psikhologii):  Sobr. soch. v 6 t. [Issues of child (age) psychology collected works in 6 vol.], vol. 4. Moscow, 1984. 433p.
 7. Glozman Zh.M. Igrovye metody korrektsii trudnostei obucheniya v shkole
  (v soavtorstve) [Game methods of correction learning difficulties at school]. Moscow: Tvorcheskii Tsentr Sfera, 2006
 8. Guruzhapov V.A., Adaskina A.A. Vvedenie [Electronic resource] Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya [Journal of Modern Foreign Psychology], 2019, vol. 8, no. 1, pp. 5–6. URL: https://psyjournals.ru/jmfp/2019/n1/Guruzhapov.shtml (Accessed: 30.03.2020)
 9. Zaretskii V.K. Semenov I.N. Metodika opredeleniya stilya myshleniya rukovoditelya [Methodology for determining the leader’s thinking style]. In Prakticheskie zanyatiya po sotsial'noi psikhologii dlya rukovoditelei i spetsialistov narodnogo khozyaistva [Practical classes in social psychology for managers and specialists of the national economy]. Riga: MIPK SNKh Latv. SSR, 1980, pp. 40–66.
 10. Zaretskii V.K. Zona blizhaishego razvitiya: o chem ne uspel napisat' Vygotskii… [Zone of proximal development: what Vygotskii had no time to write about…] Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2007, vol. 3, no. 3, pp. 96–104. doi: https://doi.org/10.17759/chp
 11. Zaretskii V.K. Nikolaevskaia I.A. Situational-dimensional method of analysis of cognitive-personal development of student while overcoming learning difficulties Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2020, vol. 16, no. 1.
 12. Isaev E.I., Kosaretskii S.G., Mikhailova A.M. Zarubezhnyi opyt profilaktiki
  i preodoleniya shkol'noi neuspevaemosti u detei, vospityvayushchikhsya v sem'yakh s nizkim sotsial'no-ekonomicheskim statusom [Western European experience of overcoming school failure and input from this experience in Russian education] Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya [Journal of Modern Foreign Psychology], 2019, vol. 8, no. 1,
  pp. 7–16. doi:10.17759/jmfp.2019080101
 13. Lokalova N.P. Kak pomoch' slabouspevayushchemu shkol'niku (okonchanie) [How help poor student] Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya [Bulletin of Practical Psychology of Education], 2006, no. 1, pp. 97–109.
 14. Obukhova L.F., Korepanova I.A. Prostranstvennovremennaya skhema zony blizhaishego razvitiya [Space-time model of zone of proximal development] Voprosy psikhologii [Questions of Psychology], 2005, no. 5, pp. 13–26.
 15. Petrovskii V.A. Sub"ektnost': novaya paradigma v obrazovanii [Subjectness: new paradigm in education] Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychology Science and Education], 1996, vol. 1, no. 3.
 16. Podshivalova E.P., Tsukerman G.A. Stanovlenie sub"ekta uchebnoi deyatel'nosti (trekhletnee longityudnoe issledovanie mladshikh shkol'nikov) [Setting of subject of learning activity (three years long study of primary students] Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychology Science and Education], 2003, vol. 8, no. 2.
 17. Slobodchikov V.I., Isaev E.I. Osnovy psikhologicheskoi antropologii. Psikhologiya cheloveka: Vvedenie v psikhologiyu sub"ektivnosti [Bases of psychological anthropology: Introduction in psychology of subjectness]. Moscow: Shkola-Press, 1995. 384 p.
 18. Tsukerman G.A., Venger A.L. Razvitie uchebnoi samostoyatel'nosti [Development of learning independence]. Moscow: OIRO, 2010. 432 p.
 19. El'konin B.D. Krizis detstva i osnovaniya proektirovaniya form detskogo razvitiya [Childhood crisis and bases for projecting forms of child development] Voprosi psikhologii [Questions of Psychology], 1992, no. 3-4, pp. 7–13.
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2021 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at facebook Psyjournals at Twitter Psyjournals at Youtube ??????.???????