Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice For AuthorsAbout PsyJournals.ruContact Us
Psychological Science and Education - №3 / 2021 | Перейти к описанию
Scopus
Web of Science СС

  Previous issue (2021. Vol. 26, no. 2)

Included in Scopus

SCImago Journal & Country Rank

CrossRef

Psychological Science and Education

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (printed version): 1814-2052

ISSN (online): 2311-7273

DOI: https://doi.org/10.17759/pse

License: CC BY-NC 4.0

Started in 1996

Published 6 times a year

Free of fees
Open Access Journal

 

Exploring First Graders’ Learning Motivation in Different Educational Environments 1163

|

Denisenkova N.S.
PhD in Psychology, Associate Professor, Chair of Social Psychology of Development, Faculty of Social Psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1740-3995
e-mail: nataliya-denisenkova@yandex.ru

Abstract
We present results of our study, the purpose of which was to find out the connection between the sociocultural components of the school educational environment and the first-graders' learning motivation. Our hypothesis is that the first-graders' learning motivation in a school with a communication-oriented model of the educational environment differs from that of first-graders in schools without communicative orientation. Using the techniques ‘Me at school’, ‘Six stories’ and ‘Let’s talk about school’ we surveyed 180 first-graders at two elementary Moscow schools: 126 children at school with a communicate-oriented model of the educational environment and 54 children at school without such orientation. The results revealed differences in the first-graders' learning motivation at schools with different models of the educational environment. The majority of the first graders at the school with a communicative-oriented model had pronounced social and learning motives and showed high levels of learning motivation. As for the school without communicative orientation, about a half of the first graders displayed motives of high achievements (to occupy a high status position in the future and get high marks) and had an average level of learning motivation.

Keywords: attitude to school, learning motivation, school educational environment, communicate-oriented model of the school educational environment, elementary school, first-grader

Column: Educational Psychology

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2020250101

For Reference

Funding

This work was supported by the Moscow State University of Psychology and Education (project «Creating a pool of techniques for monitoring of educational motivation »).

References
 1. Arkhireyeva T.V. Dinamika uchebnoi motivatsii detei mladshego shkol’nogo vozrasta [Dynamics of Learning Motivation in Early School Age Children]. Кul’turno-istoricheskaya psikhologiya [ Culturalhistorical psychology], 2015. Vol. 11, no. 2, pp. 38—47. doi:10.17759/chp.2015110204
 2. Bozhovich L.I. Lichnost’ i ee formirovanie v detskom vozraste [Personality and its formation in childhood]. Saint Petersburg: Piter, 2008. 398 p.
 3. Bukharina A.Y., Tolstykh N.N. Vremennaya perspektiva i vremennaya kompetentnost’ kak faktor uchebnoi motivatsii [Elektronnyi resurs] [Time Perspective and Temporal Competence as Factors of Productive Learning Motivation] [Elektronnyi resurs]. Sovremennaia zarubezhnaia psikhologiia [ Journal of Modern Foreign Psychology], 2019. Vol. 8, no. 2, pp. 36—48. doi:10.17759/jmfp.2019080204.
 4. Gordeeva T.O., Sychev O.A., Lunkina M.V. Shkol’noe blagopoluchie mladshikh shkol’nikov: motivatsionnye i obrazovatel’nye prediktory [School Well-Being of Elementary School Children: Motivational and Educational Predictors]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [ Psychological Science and Education], 2019. Vol. 24, no. 3, pp. 32—42. doi:10.17759/ pse.2019240303
 5. Gordeeva T.O., Sychev O.A., Shepeleva E.A. Intellekt, motivatsiya i koping-strategii kak usloviya akademicheskikh dostizhenii shkol’nikov [Intelligence, motivation and coping strategies as conditions for academic achievement of students]. Voprosy psikhologii [Question of Psychology], 2015, no. 1, pp. 15—26.
 6. Gordeeva T.O., Sychev O.A., Osin E.N. Oprosnik «Shkaly akademicheskoi motivatsii» [Questionnaire “Scales of academic motivation”]. Psikhologicheskii zhurnal [Psychological Journal], 2014. Vol. 35, no. 4, pp. 96—107.
 7. Gutkina N.I. Psikhologicheskaya gotovnost’ k shkole [Psychological readiness for school. Research methods for children with learning difficulties]. Saint Petersburg: Piter, 2006. 208 p.
 8. Gutkina N.I. Razvitie uchebnoi motivatsii uchashchikhsya v pervykh dvukh klassakh sovremennoi nachal’noi shkoly (longityudinal’noe issledovanie) [Learning Motivation Development in First and Second Year Pupils of Modern Elementary School (A Longitudinal Research)]. Кul’turno-istoricheskaya psikhologiya [ Cultural-historical psychology], 2007. Vol. 3, no. 2, pp. 62—74.
 9. Kulagina I.Yu., Gani S.V. Razvitie motivatsii v mladshem shkol’nom vozraste [Development of Motivation in Primary School Age]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [ Psychological Science and Education], 2011. Vol. 16, no. 2, pp. 102—109.
 10. Kulyutkin Yu.N., Tarasov S.V. Obrazovatel’naya sreda i razvitie lichnosti [Educational environment and personal development]. Novye znaniya [ New knowledge], 2001, no. 1, pp. 6—7.
 11. Luskanova N.G. Metody issledovaniya detei s trudnostyami v obuchenii: uchebno-metodicheskoe posobie [Research Methods for Children with Learning Difficulties: a Training Manual]. Moscow: Folium, 1999. 32 p.
 12. Luskanova N.G. Otsenka shkol’noi motivatsii uchashchikhsya nachal’nykh klassov [Assessment of school motivation of primary school students]. Shkol’nyi psikholog [School Psychologist], 2001, no. 9, pp. 8—9.
 13. Markova A.K. Formirovanie motivatsii ucheniya v shkol’nom vozraste [Formation of learning motivation at school age]. Moscow: Prosveshchenie, 1983. 96 p.
 14. Nizhegorodtseva N.V., Shadrikov V.D. Psikhologopedagogicheskaya gotovnost’ rebenka k shkole: Posobie dlya prakticheskikh psikhologov, pedagogov I roditelei [Psychological and pedagogical readiness of the child for school: a Guide for practical psychologists, teachers and parents]. Moscow: Gumanit. izd. Tsentr VLADOS, 2001. 256 p.
 15. Nikitskaya M.G., Tolstykh N.N. Zarubezhnye issledovaniya uchebnoi motivatsii: XXI vek [Foreign studies of educational motivation: XXI century] [Elektronnyi resurs]. Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya [Modern Foreign Psychology], 2018. Vol. 7, no. 2, pp. 100—113. doi: 10.17759/jmfp.2018070210.
 16. Nisskaya A.K. Doshkol’naya obrazovatel’naya sreda kak faktor psikhologicheskoi adaptatsii rebenka k shkole [Preschool educational environment as a factor in the psychological adaptation of a child to school]. Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika i psikhologiya [Bulletin of Tver State University: Pedagogy and Psychology Series], 2012. Vol. 15, pp. 273—278.
 17. Prudnikova T.A., Poskakalova T.A. Zarubezhnyi opyt primeneniya informatsionno-kommunikativnykh tekhnologii (IKT) v tselyakh povysheniya uchebnoi motivatsii [The experience of Application of Information and Communication Technologies (ICTs) as a Tool to Enhance Learning Motivation] [Elektronnyi resurs]. Sovremennaia zarubezhnaia psikhologiia [ Journal of Modern Foreign Psychology], 2019. Vol. 8, no. 2, pp. 67—82. doi.org/10.17759/jmfp.2019080207.
 18. Rubtsov V.V. Sotsial’noe vzaimodeistvie I obuchenie: kul’turno-istoricheskii kontekst [Social interaction and learning: cultural and historical context]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-historical psychology], 2005, no 1, pp. 14—35.
 19. Shcherbakova S.A. Obrazovatel’naya sreda kak faktor uchebnoi motivatsii [Educational environment as a factor in educational motivation]. Doshkol’noe i nachal’noe obrazovanie: var’irovanie podkhodov v usloviyakh smeny obrazovatel’nykh paradigm: materialy mezhdunarodnoi konferentsii «Chteniya Ushinskogo» pedagogicheskogo fakul’teta YaGPU [Preschool and Primary Education: Variation of Approaches in The Conditions of Change of Educational Paradigms: Materials of The International Conference “Readings of Ushinsky” of YaGPU Pedagogical Faculty]. Part I. Yaroslavl: Publ. YaGPU im. K.D. Ushinskogo, 2013, pp. 180—183.
 20. Yasvin V.A. Psikhologo-pedagogicheskoe proektirovanie obrazovatel’noi sredy [Psychological and pedagogical design of the educational environment]. Dopolnitel’noe obrazovanie [Additional education], 2000, no 6, pp. 16—22.
 21. Bandura A. Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman, 1997. 604 p.
 22. Garcia T., Pintrich P.R. Regulating motivation and cognition in the classroom: The role of self-schemas and selfregulatory strategies. In Schunk D., Zimmerman B. (Eds.) Self-regulation of learning and performance: Issues and educational applications. Hillsdale, New Jersey: Erlbaum, 1994, pp. 127—153.
 23. Gordeeva T.O., Sychev O.A., Pshenichnuk D.V., Sidneva A.N. Academic Motivation of Elementary School Children in Two Educational Approaches — Innovative and Traditional. Psychology in Russia: State of the Art, 2018. Vol. 11, issue 4, pp. 18—36.
 24. Maehr M.L. Meaning and motivation: Toward a theory of personal investment. Research on motivation in education, 1984. Vol. 1, no 4, pp. 115—144.
 25. Richardson M., Abraham C., Bond R. Psychological correlates of university students’ academic performance: a systematic review and meta-analysis. Psychological bulletin, 2012. Vol. 138, no 2, pp. 353—387.
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2021 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at facebook Psyjournals at Twitter Psyjournals at Youtube ??????.???????