Yuliya Vladimirovna Torkachenko

Yuliya Vladimirovna Torkachenko

PsyJournalsID: 9541

Senior Lecturer, RSAE SPE «Kamchatka Institute for Educational Development», Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia, torkachenko-y@kamchatkairo.ru

ORCID: 0000-0001-7808-7212

Last updated: 21.09.2023