Readiness of Future Teachers to Work in the Technopark of Universal Pedagogical Competencies

5

Abstract

The article considers the problem of future teachers’ readiness to work in the technopark of universal pedagogical competencies. The professional standard of a teacher, the Federal State Educational Standard of Higher Education is analyzed and the requirements for the activity of a physics teacher organizing the educational process in a technopark are highlighted. The article analyzes the importance and readiness of future teachers to organize the educational process when teaching physics by means of the technopark. The obtained results of experimental work based on the technopark of universal pedagogical competencies of the South Ural State Humanitarian and Pedagogical University among undergraduate students in the field of training “Pedagogical education” profile “Physics. Mathematics” and “Technology. Additional education” when introducing practice-oriented tasks. As a result of work in the conditions of the technopark, difficulties are highlighted, recommendations are given and a general conclusion is made about the readiness of students of a pedagogical university and future teachers to work in the technopark of universal pedagogical competencies.

General Information

Keywords: technopark, future teachers, student, physics training, teacher readiness

Journal rubric: Development of Regional Psychological Support Practices in Education and Social Sphere

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/bppe.2024210107

Funding. The work was carried out with the support of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Shadrinsk State Pedagogical University” under a contract for the implementation of research work dated June 14, 2023 No. 16-441 on the topic “Adaptive orientation of the methodology for teaching the discipline “Elementary Physics” to students of a pedagogical university” No. ShK-04 -2023/1 from 04/20/2023.

Received: 15.02.2024

Accepted:

For citation: Antonova N.A. Readiness of Future Teachers to Work in the Technopark of Universal Pedagogical Competencies [Elektronnyi resurs]. Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya = Bulletin of Psychological Practice in Education, 2024. Vol. 21, no. 1, pp. 86–96. DOI: 10.17759/bppe.2024210107. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Bozhko N. N., Shubina A. S. Opyt vklyucheniya prepodavatelei pedagogicheskogo universiteta v realizatsiyu setevykh nauchno-obrazovatel’nykh proektov s ispol’zovaniem resursov tekhnoparka [The experience of including the lecturers of the pedagogical university in the realization of the network research and educational projects with the use of the resources of the technopark]. Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta = Ivzestia of the Volgograd State Pedagogical University, 2022, no. 10 (173), pp. 56–64. (In Russ.).
 2. Bulgakova E., Petrova L., Shulginova O. Tekhnopark v uchebno-obrazovatel’nykh ob”ektakh [Technopark in educational facilities] [Elektronnyi resurs]. Proekt Baikal = Project Baikal, 2021. Vol. 18, no. 69, pp. 146–149. doi:10.51461/projectbaikal.69.1866 (In Russ.).
 3. Evdokimova V.E., Ustinova N.N. Organizatsiya ekskursii po fizike v tekhnopark universal’nykh pedagogicheskikh kompetentsii [Organization of excursions in physics to the technopark of universal pedagogical competencies] [Elektronnyi resurs]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii = Modern High Technologies, 2022, no. 12-2, pp. 312–317. doi:10.17513/snt.39478 (In Russ.).
 4. Zlobina S.P. Uchebnye zanyatiya v tekhnoparke Shadrinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Training Sessions in the Technopark of Shadrinsky State Pedagogical University]. Perspektivy nauki = Science Prospects, 2022, no. 6 (153), pp. 97–99. (In Russ.).
 5. Kondaurova T.I., Fetisova N.E. Osobennosti podgotovki budushchikh uchitelei k professional’noi deyatel’nosti v usloviyakh tekhnoparka universiteta [Features of Preparing Future Teachers for Professional Activities in the Conditions of the University’s Technopark] [Elektronnyi resurs]. Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Gumanitarnye issledovaniya = Review of Omsk State Pedagogical University. Humanitarian Research, 2022, no. 4 (37), pp. 196–199. doi:10.36809/2309-9380-2022-37-196-199 (In Russ.).
 6. Korotaeva E.V., Andryunina A.S. Formirovanie gotovnosti u budushchikh pedagogov k interaktivnomu vzaimodeistviyu v obrazovatel’noi deyatel’nosti [Formation of Readiness of Future Teachers for Interactive Interaction in Educational Activities] [Elektronnyi resurs]. Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya = Bulletin of Practical Psychology of Education, 2023. Vol. 20, no. 1, pp. 38–45. doi:10.17759/bppe.2023200104 (In Russ.).
 7. Krekhalev V. V. Problemy organizatsii deyatel’nosti detskikh tekhnoparkov v usloviyakh tsifrovoi obrazovatel’noi sredy: na primere tekhnoparka “Severnyi Kvantorium” [Problems of Organizing the Activities of Children’s Technoparks in a Digital Educational Environment: on the Example of the Technopark “Northern Quantorium”]. Naukosfera = Naukosfera, 2022, no. 2-2, pp. 85–88. (In Russ.).
 8. Ledovskaya T.V., Solynin N.E. Formirovanie universal’nykh pedagogicheskikh kompetentsii sredstvami sovremennykh tekhnoparkov (na primere sotsial’nykh UPK) [Formation of Universal Pedagogical Competencies by Means of Modern Technoparks (On the Example of Social UPC)] [Elektronnyi resurs]. Prepodavatel’ XXI vek = Prepodavatel XXI vek. Russian Journal of Education, 2022, no. 4-1, pp. 75–87. doi:10.31862/2073-9613-2022-4-75-87 (In Russ.).
 9. Milinskiy A.Yu. Mezhfakul’tetskii tekhnopark universal’nykh pedagogicheskikh kompetentsii kak sredstvo professional’noi orientatsii shkol’nikov na pedagogicheskie professii [Inter-faculty technopark of universal pedagogical competences as a means of professional orientation of schoolchildren to teaching professions] [Elektronnyi resurs]. Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta = Uchenye Zapiski Universiteta Imeni P.F. Lesgafta, 2022, no. 4 (206), pp. 247–251. doi:10.34835/issn.2308-1961.2022.4.p247-251 (In Russ.).
 10. Novikova N.N., Kuznetsova T.A., Konov A.B. Tekhnopark “Kvantorium” kak ploshchadka dlya razvitiya regulyativnykh i kommunikativnykh uchebnykh deistvii uchashchikhsya [Technopark "Quantorium" as a Platform for the Development of Regulatory and Communicative Educational Actions of Students]. Shkola i proizvodstvo = School and Industry, 2020, no. 4, pp. 3–12. (In Russ.).
 11. Oborin M.S. Opyt i perspektivy razvitiya tekhnoparkov v regionakh Rossii [Experience and prospects for the development of technoparks in the regions of Russia] [Elektronnyi resurs]. Vestnik Zabaikal’skogo gosudarstvennogo universiteta = Transbaikal State University Journal, 2022. Vol. 28, no. 2, pp. 92–100. doi:10.21209/2227-9245-2022-28-2-92-100 (In Russ.).
 12. Redko L.L., Shumakova A.V., Veselova V.G. Proektirovanie integrativnogo obrazovatel’nogo prostranstva pedagogicheskogo vuza: Monografiya. Stavropol: Izdatel’stvo STPI, 2010. 282 p. (In Russ.).
 13. Sanina M.Yu., Larina T.V., Fedosova A.R. Ispol’zovanie tekhnoparkov universal’nykh pedagogicheskikh kompetentsii i pedagogicheskogo “Kvantoriuma” pri obuchenii khimii i fizike v VGPU [Technoparks of universal pedagogical competences and pedagogical “Quantorium” for teaching chemistry and physics at VSPU] [Elektronnyi resurs]. Izvestiya Voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta = Izvestia Voronezh State Pedagogical University, 2022, no. 4 (297), pp. 83–88. doi:10.47438/2309-7078_2022_4_83 (In Russ.).
 14. Sanina S.P. Formirovanie professional’noi gotovnosti studentov k organizatsii sovmestnoi uchebnoi deyatel’nosti mladshikh shkol’nikov [Formation of Professional Readiness of Students to Organize Joint Educational Activities of Junior Schoolchildren] [Elektronnyi resurs]. Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya = Bulletin of Practical Psychology of Education, 2023. Vol. 20, no. 1, pp. 27–37. doi:10.17759/bppe.2023200103 (In Russ.).
 15. Sorokina E.N., Prosvirnin A.V. Soprovozhdenie professional’nogo samoopredeleniya obuchayushchikhsya v detskikh tekhnoparkakh [Accompanying the professional selfdetermination of students in children's technology parks]. Nauchnyi vestnik NGGTI = Scientific Bulletin NSHTI, 2019, no. 1, pp. 23–28. (In Russ.).
 16. Filatova O.N., Barabashkina E.V., Trifanova A.A. Pedagogicheskii tekhnopark «Kvantorium» kak ploshchadka dlya formirovaniya tsifrovykh kompetentsii [Pedagogical Technopark “Kvantorium” as a Platform for Forming Digital Competences] [Elektronnyi resurs]. Izvestiya Baltiiskoi gosudarstvennoi akademii rybopromyslovogo flota: psikhologo-pedagogicheskie nauki = The Tidings of the Baltic State Fishing Fleet Academy. Psychological and Pedagogical Sciences, 2022, no. 4 (62), pp. 170–173. doi:10.46845/2071-5331-2022-4-62-170-173 (In Russ.).
 17. Fominykh S.O. Nekotorye aspekty organizatsii nauchno-issledovatel’skoi deyatel’nosti budushchikh uchitelei fiziki [Some aspects of the organization of scientific research activities for future teachers of physics] [Elektronnyi resurs]. Vestnik Mariiskogo gosudarstvennogo universiteta = Vestnik of the Mari State University, 2023. Vol. 17, no. 2 (50), pp. 228–234. doi:10.30914/2072-6783-2023-17-2-228-234 (In Russ.).
 18. Fominykh S.O. Osobennosti organizatsii proektnoi deyatel’nosti budushchikh uchitelei fiziki v usloviyakh Tekhnoparka [Features of the organization of design activities of future physics teachers in the conditions of the Technopark] [Elektronnyi resurs]. Kazanskii pedagogicheskii zhurnal = Kazan Pedagogical Journal, 2023, no. 1 (156), pp. 76–82. doi:10.51379/KPJ.2023.158.1.007 (In Russ.).
 19. Shubina A.S. Formirovanie gotovnosti budushchikh pedagogov-psikhologov k professional’noi deyatel’nosti v tsifrovoi srede na baze tekhnoparka universal’nykh pedagogicheskikh kompetentsii [Formation of the readiness of future educational psychologist to the professional activities in the digital environment on the basis of the technopark of the universal pedagogical competencies]. Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta = Ivzestia of the Volgograd State Pedagogical University, 2022, no. 7 (170), pp. 44–50. (In Russ.).
 20. Yakunchev M.A., Semenova N.G., Kemesheva A.A., Shorina K.O. Vozmozhnosti detskogo tekhnoparka “Kvantorium” dlya praktiko-orientirovannogo obucheniya shkol’nikov [Opportunities of the Children’s Technopark “Quantorium” for Practice-Oriented Teaching jf Schoolchildren] [Elektronnyi resurs]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii = Modern High Technologies, 2022, no. 11, pp. 233–238. doi:10.17513/snt.39427 (In Russ.).
 21. PHYWE [Elektronnyi resurs]. URL: https://www.phywe.com/ru/ (Accessed 24.03.2023). (In Russ.).

Information About the Authors

Nadezhda A. Antonova, Lecturer, Department of Physics and Methods of Teaching Physics, Faculty of Mathematics, Physics, Computer Science, South-Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3823-270X, e-mail: in-nadya@mail.ru

Metrics

Views

Total: 39
Previous month: 23
Current month: 16

Downloads

Total: 5
Previous month: 3
Current month: 2