The Role of L.S. Vygotsky's Ideas in the Development of Social Cognition Paradigm in Modern Psychology: A Review of Foreign Research and Discussion on Perspectives

1879

Abstract

The author reflects on the reasons for the increased interest of modern foreign social cognition researchers in L.S. Vygotsky's cultural-historical theory in the light of the existing methodological contradictions and recent empirical data. The paper analyzes the main ideas and concepts of cultural-historical theory that were incorporated in research by Vygotsky's foreign followers, including such prominent experts in the field of social cognition as M. Tomasello and Ch. Fernyhough. It describes the conceptual apparatus and models of development of social cognition in phylo-, anthropo- and ontogenesis proposed by these researchers basing on the ideas of cultural-historical approach. The author especially stresses the importance of the idea of the dialogical nature of human thinking as the foundation for social cognition development in ontogenesis. Also reviewed are the mechanisms underlying the emergence of dialogical thinking from egocentric speech that are described in Ch. Fernyhough's model of social cognition development in ontogenesis. The paper concludes with an analysis of the concepts of cultural-historical theory and its current developments by Russian researchers that are of high heuristic potential for the future development of the paradigm of social cognition.

General Information

Keywords: cultural-historical theory, social cognition, social understanding, mentalization, Theory of mind, dialogical thinking, dialogical thinking model, interiorization, egocentric speech, intentional agent, mental agent, social motivation, social angedonia, cooperative communication, higher and natural mental functions, attachment theory, emotional dialogue, new psychological formations, reflection, subject position, partnership collaboration

Journal rubric: Problems of Cultural-Historical and Activity Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/chp.2015110304

For citation: Kholmogorova A.B. The Role of L.S. Vygotsky's Ideas in the Development of Social Cognition Paradigm in Modern Psychology: A Review of Foreign Research and Discussion on Perspectives . Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2015. Vol. 11, no. 3, pp. 25–43. DOI: 10.17759/chp.2015110304. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Alekseev N.G. Proektirovanie uslovii razvitiya refleksivnogo myshleniya: avtoref. dok. diss. [Designing the conditions for the development of reflective thinking. Ph. D (Psychology) Thesis]. Moscow, 2002. 45 p.
 2. Bakhtin M.M. Problemy poetiki Dostoevskogo. [Problems of Dostoevsky's Poetics]. Kiev: Next, 1994. 511 p.
 3. Boulbi D. Privyazannost'. [Attachment and Lost. Attachement]. Moscow: Gardarika, 2003. 326 p.
 4. Boulbi D. Sozdanie i razrushenie emotsional'nykh svyazei. [The creation and destruction of emotional ties]. Moscow: Akademicheskii proekt, 2004. 326 p.
 5. Burmenskaya G.V. Problemy onto_ i filogeneza privyazannosti k materi v teorii Dzhona Boulbi. Predislovie k kn. Boudbi D. Privyazannost'. [Problems of ontogeny and phylogeny of attachment to the mother of John Bowlby's theory. Foreword Attachment Boulbi D.]. Moscow: Gardariki, 2003, pp. 2—12.
 6. Vygotskii L.S. Istoricheskii smysl psikhologicheskogo krizisa. Sobr. soch. v 6_ti t. T. 1. [The Historical Meaning of The Crisis in Psychology]. Moscow: Pedagogika, 1982, pp. 291—436.
 7. Vygotskii L. S. Razvitie vysshikh psikhicheskikh funktsii. Sobr. Soch. v 6_ti t. T. 3. [ The development of higher mental functions]. Moscow: Pedagogika, 1984, pp. 133—163
 8. Vygotskii L. S. Printsipy sotsial'nogo vospitaniya glukhonemykh detei. Sobr. soch. v 6 t. T. 5. [ The Principles of Social Education of Deaf and Dumb Children in Russia]. Moscow: Pedagogika, 1983, pp. 101—115.
 9. Vygotskii L.S. Problemy detskoi (vozrastnoi psikholo­gii). Sobr.soch. v 6-ti t. T. 4. [The Problem of Age]. Moscow: Pedagogika, 1984, pp. 243—432.
 10.  Vygotskii L.S. Problema vysshikh intellektual'nykh funktsii v sisteme psikhotekhnicheskogo issledovaniya. [The problem of higher intellectual functions in the system psy­chotechnical research]. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2007, no. 3, pp. 105—111. (In Russ., abstr. in Engl.).
 11. Davydov V.V., Rubtsov V.V. razvitie refleksivnykh protsessov mladshikh shkol'nikov v uchebnoi deyatel'nosti. [Development of reflective processes of younger pupilss in edu­cational activity]. Novosibirsk, 1995. 226 p.
 12.  Zaretskii V.K. Zona blizhaishego razvitiya: o chem ne uspel napisat' Vygotskii. [The zone of proximal development: what did not have time to write Vygotsky]. Kul'turno-istorich­eskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2007, no. 3, pp. 96—104. (In Russ., abstr. in Engl.).
 13.  Zaretskii V.K. Evristicheskii potentsial ponyatiya "zona blizhaishego razvitiya. [The heuristic potential of the concept of "zone of proximal development].Voprosy psikhologii [Questions of Psychology], 2008, no. 6, pp. 13—26
 14.  Zaretskii V.K. Stanovlenie i sushchnost' refleksivno­deyatel'nostnogo podkhoda v okazanii konsul'tativnoi psikho­logo-pedagogicheskoi pomoshchi [Formation and nature of reflective-active approach in providing advisory psychological and educational assistance]. Konsul'tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2013, no. 2, pр. 8—37. (In Russ., abstr. in Engl.).
 15.  Zaretskii Yu.V., Zaretskii V.K., Kulagina I.Yu. Metodika issledovaniya sub"ektnoi pozitsii uchashchikhsya [Methods of study of a subject position of pupils]. Psikho­logicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological science and Education], 2014, no.1, pp. 98—109. (In Russ., abstr. in Engl.).
 16.  Koul M. Perepletenie filogeneticheskoi i kul'turnoi istorii v ontogeneze. [Intertwined phylogenetic and cultural history in the ontogeny]. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2007, no. 3, pp. 3—16. (In Russ., abstr. in Engl.).
 17.  Leont'ev A.N. Deyatel'nost'. Soznanie. Lichnost'. [Ac­tivity, Consciousness, and Personality]. Moscow: Politizdat, 1975. 253 p.
 18.  Leont'ev A.A. Lev Semenovich Vygotskii. [Lev Vy­goysky]. Moscow: Prosveshenije, 1990. 158 p.
 19.  Luriya A.R. Vysshie korkovye funktsii cheloveka. [Higher cortical functions in man].Moscow: Publ. MGU, 1962. 388 p.
 20.  Slobodchikov V.I. Isaev E.I. Psikhologiya cheloveka. [Psychology of a man].Moscow, 1995: Shkola-Press. 384 p.
 21.  Rychkova O.V., Kholmogorova A.B. Kontseptsiya "sotsial'nogo mozga" kak osnovy sotsial'nogo poznaniya i ego narushenii pri psikhicheskoi patologii. Chast' I. Kontseptsiya "sotsial'nyi mozg" — produkt sovremennoi neironauki. [The concept of the "social brain" as the basis of social cognition and its disorders in mental pathology. Part I. The concept of the "social brain" — a product of modern neuroscience]. Kul'turno­istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2012, no. 3, pp. 86—94. (In Russ., abstr. in Engl.).
 22.  Rychkova O.V., Kholmogorova A.B. Kontseptsiya "sotsial'nogo mozga" kak osnovy sotsial'nogo poznaniya i ego narushenii pri psikhicheskoi patologii. Chast' II. Kontseptsiya "sotsial'nyi mozg" — strukturnye komponenty i svyaz' s psikhopatologiei. [The concept of the "social brain" as the basis of social cognition and its disorders in mental pathology. Part 2. The concept of the "social brain" — a product of mod­ern neuroscience]. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2012, no. 4, pp. 86—95. (In Russ., abstr. in Engl.).
 23.  Rychkova O.V., Kholmogorova A.B. Sotsial'naya ange­doniya i narusheniya sotsial'noi napravlennosti pri shizofrenii. Sb. materialov nauch. konf. [Social anhedonia and violations of social orientation in schizophrenia] "Teoreticheskie i priklad­nye problemy meditsinskoi (klinicheskoi) psikhologii" [Theoretical and applied problems of medical (clinical) psychol­ogy]. FGBU "Nauchnyi tsentr psikhicheskogo zdorov'ya" RAMN, MGPPU. Moscow, 2013, pp. 92—93
 24.  Sergienko E.A., Lebedeva E. I., Prusakova O. A. Model' psikhicheskogo v ontogeneze cheloveka. [Theory of mind in human ontogenesis]. Moscow: Institut psikhologii RAN, 2009. 412 p.
 25.  Smirnova E.O. Teoriya privyazannosti: kontseptsiya i eksperiment. [Theory of mind in human ontogenesis]. Voprosy psikhologii [Questions Of Psychology], 1995, no. 3, 149 p.
 26.  Sokolova E.T., Nikolaeva V.V.. Osobennosti lichnosti pri pogranichnykh rasstroistvakh i somaticheskikh zabole­vaniyakh. [Personality Traits in Borderline Personality Disorders and Somatic Illnesses]. Moscow: SVR-Argus, 1995. 359 p.
 27.  Kholmogorova A.B. Narusheniya refleksivnoi regulyat­sii poznavatel'noi deyatel'nosti pri shizofrenii. Avtoref. dis. kand. psikhol. nauk. [Violations of the reflexive regulation of cognitive functions in schizophrenia. Ph. D. Psychology. Thesis]. Moscow, 1983. 38 p.
 28.  Kholmogorova A.B. Obostrenie bor'by paradigm v naukakh o psikhicheskom zdorov'e: v poiskakh vykhoda. [Intensification of the struggle paradigm in science Mental Health: Breaking]. Sotsial'naya i klinicheskaya psikhiatriya [Social and Clinical Psychiatry], 2014, no. 4, pp. 53—61
 29.  Kholmogorova A.B. Priroda narushenii sotsial'nogo poznaniya pri psikhicheskoi patologii.[ The nature of social cognition disorders in the mental pathology]. Konsul'tativ­naya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2014, no. 4, pp. 8—26. (In Russ., abstr. in Engl.).
 30.  Kholmogorova A.B., Volikova S.V., Pugovkina O.D. Sotsial'noe poznanie i ego narusheniya v protsesse ontogeneza. Chast' 1: istoriya i sovremennoe sostoyanie problem. [Social cognition and violations during ontogeny. Part 1: history and current status of the problem]. Voprosy psikhologii [Questions Of Psychology], 2015, no. 5, pp. 1—11
 31.  Kholmogorova A.B., Volikova S.V., Pugovkina O.D. Sotsial'noe poznanie i ego narusheniya v protsesse ontogeneza. Chast' 2: modeli i metody issledovaniya. [Social cognition and violations during ontogeny. Part 2: history and current status of the problem]. Voprosy psikhologii [Questions Of Psychology] (V pechati).
 32.  Kholmogorova A.B., Zaretskii V.K. Mozhet li byt' polezna rossiiskaya psikhologiya v reshenii problem sovremen­noi psikhoterapii: razmyshleniya posle KhKh kongressa inter­natsional'noi federatsii psikhoterapii (IFP) [Could be useful Russian psychology in solving the problems of modern psy­chotherapy: Reflections after the Twentieth Congress of International Federation for Psychotherapy]. Meditsinskaya psikhologiya v Rossii: elektron. nauch. zhurn. [Medical psychol­ogy in Russia], 2010, no. 4. Available at: http: medpsy.ru (Accessed 8.11.2010).
 33.  Kholmogorova A.B., Zaretskii V.K. Mozhet li kul'­turno-istoricheskaya kontseptsiya L.S. Vygotskogo pomoch' nam luchshe ponyat', chto my delaem kak psikhoterapevty. [Can the cultural-historical theory of Vygotsky help us bet­ter understand what we are doing as a psychotherapist]. Kul'tur-no-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psycholo-gy], 2011, no. 1, pp. 108—118 (In Russ., abstr. in Engl.).
 34.  Kholmogorova A.B. Minakova K.Yu. Sotsial'naya ange­doniya, depressiya i sotsial'nyi intellekt u bol'nykh shizofreniei: sushchestvuet li svyaz'? [Social Anhedonia, depression, and social intelligence in patients with schizophrenia]. Psikhicheskoe zdorov'e [Mental Health], 2014, no. 12, pp. 52—69
 35.  Efroimson V.P. Rodoslovnaya al'truizma. [Ancestry altruism]. Novyi mir [New world], 1971, no. 10, pp. 86—98
 36.  Yukhansson I. Osoboe detstvo. [The special child­hood]. Moscow: Terevinf , 2010. 462 p.
 37.  Adolphs R. The neurobiology of social cognition. Curr. Opin. Neurobiol, 2001. Vol. 11 (2). pp.231—239.
 38.  Astington J.W. Jenkins J.M. Theory of mind develop­ment and social understanding. Cognition and Emotions, 1995. Vol. 9, pp.151—165.
 39.  Astington J. Baird J. Why language matters for theory of mind. Oxford: Oxford University Press, 2005. 355 p.
 40.  Baron-Cohen S. Leslie A. M. Frith U. Does the autis­tic child have a 'theory of mind'. Cognition, 1985. Vol. 21, pp. 37—46.
 41.  Baron-Cohen S. Wheelwright S. Hill J. Raste Y. Plumb I. The "Reading the Mind in the Eyes" Test Revised Version: A Study with Normal Adults, and Adults with Asperger Syndrome or High-functioning Autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2001. Vol. 42 (2), pp. 241— 251.
 42.  Bateman A. Fonagy P. Psychotherapy for borderline personality disorder. Mentalization-based treatment. Oxford: Oxford university press, 2003. 381 p.
 43.  Bohl Vol. We read minds to shape relationships. Philosophical Psychology, 2014. Vol. 3, pp. 347—351.
 44.  Bohl V., Fiske A.P. In and Out of Each Other's Bodies: Theory of Mind. Evolution. Truth and the Nature of the Social. Maurice Bloch. Boulder. CO: Paradigm, 2012. 161 p.
 45.  Brothers L. The social brain: A project for integrating primate behaviour and neurophysiology in a new domain. Concepts Neurosciense, 1990. Vol. 1, pp. 227— 251.
 46.  Burns J. The social brain hypothesis of schizophrenia. World psychiatry, 2006. Vol. 5(4), pp. 77—81.
 47.  Carpendale J.Lewis C. How children develop social understanding. Oxford: Blackwell, 2006., pp. 1239—1247.
 48.  Crawford M. The cooperative solving of problems by young chimpanzees. Comparative psychology monographs, 1937. Vol. 14, pp. 1—88.
 49.  Cuthbert B.N. The RDoC framework: facilitating tran­sition from ICD/DSM to dimensional approaches that inte­grate neuroscience and psychopathology. World Psychiatry, 2014, no. 13, pp. 28—35.
 50.  Cutting A.L. Dunn J. Theory of mind, emotion under­standing. Language. and family background: individual differ­ences and interrelation. Child Development, 1999. Vol. 70, pp. 853—865.
 51.  Dorris L. Espie C.A. Knott F. Salt J. Mind-reading dif­ficulties in the siblings of peoples with Asperger's syndrome: evidence for a genetic influence in the abnormal development of a specific cognitive domain. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2004. Vol. 45, pp. 412—418.
 52.  Dunn J. Brown J. Bearsdall L. Family talk about feel­ing states and children's later understanding of others emo­tions. Developmental Psychology, 1991. Vol. 27, pp. 448—455.
 53. Eley T.C Stirling L. Ehlers A. Clark, D.M. Attentional biases and childhood anxiety: a pilot study. Кesented at the British Psychological Society Developmental Section Annual Conference, University of Sussex, 2002.
 54.  Fernyhough C. Getting Vygotskian about theory of mind: Mediation, dialogue, and the development of social understanding. Developmental Review, 2009, pp. 225—262.
 55.  Fernyhough C. & Meins E. Private speech and theory of mind: Evidence for developing interfunctional relations. In Winsler A. (eds.) Private speech. executive functioning and the development of verbal self-regulation. Cambridge: Cambridge University Press., 2009, pp. 315—329.
 56.  Fonagy P. Gergely G. Jurist E.L. Target M. Affect reg­ulation. mentalization and the development of self. New York: Other Press, 2002, pp. 315—329.
 57.  Fonagy P. Gergely G. Affect regulation. mentaliza­tion and the development of self. New York: Other Press, 2003. 579 p.
 58.  Fonagy P. Steele H. Moran G. Steele M. Higgit A. The capacity for understanding mental states: the reflective self in parent and child and its significansce for security of attachment. Infant Mental Health Journal, 1991. Vol. 12, pp. 201—218.
 59.  Frances Allen. RDoC is necessary but very oversold. World Psychiatry, 2014. no. 13, pp. 48—49.
 60.  Frith C. The cognitive neuropsychology of schizophre­nia. New Jersey. 1992. 167 p.
 61.  Hughes C. Cutting A.L. Nature. Nurture and individ­ual differences in early understanding of mind. Psychological Science, 1999. Vol 10, pp. 429—432.
 62.  Hughes C. Jaffee S.R. Happe F. Taylor A. Caspi A. Moffitt T.E. Origins of individual differences in theory of mind: from nature to nurture? Child Development, 2005. Vol. 76, pp. 356—370.
 63.  Meins E. Security of attachment and the social devel­opment of cognition. Hove: Psychology Press, 1997. 187 p.
 64. Meins E. Fernyhough C. Wainwright R. Clark-Carter
 65. D. Das Gupta M. Fradley E. Tuckey M. Pathways to under­standing mind: Construct validity and predictive validity of maternal mind-mindedness. Child Development, 2003. Vol. 74, pp. 1194—1211.
 66.  Nelson K. Towards a collaborative community of minds (Commentary on Carpendale & Lewis). Behavioral and Brain Sciences, 2004. Vol. 27, pp. 119—120.
 67.  Perner J. Ruffman T. Leekam S.R. Theory of mind is contagious: you catch it from your sibs. Child Development, 1994. Vol. 65, pp. 1228—1238.
 68.  Phillips M. R. Will RDoC hasten the decline of America's global leadership role in mental health? World Psychiatry, 2014, no. 13, pp. 40—41.
 69.  Richerson P. Boyd R. Not by Genes alone. Chicago: The university of Chicago press, 2005. 342 p.
 70.  Symons, D. K. Mental state discourse. theory of mind and the internalization of self-other understanding. Developmental Review, 2004. 24. pp.159—188.
 71.  Shaked M. Gmliel I. Yirmiya N. Theory of mind in young siblings of children with autism. Autism, 2006. Vol. 10, pp. 173—187.
 72.  Sharp K. Fonagy P. Goodyer I.M. Imaging your child's mind: psychosocial adjustment and mother's ability to predict their children's attributional response styles. British Journal of Developmental Psychology, 2006. Vol. 24, pp. 197—214.
 73.  Sharp K. Fonagy P. Goodyer I. (Eds.) Social cognition and developmental psychopathology. New York: Oxford University Press, 2008, pp. 1—28.
 74.  Sharp K. Fonagy P. Goodyer I. Introduction. Social cognition and developmental psychopathology. Sharp K., Fonagy P., Goodyer I. Introduction (Eds.), 2008, pp. 1—28.
 75.  Sharp K. Fonagy P. Goodyer I. (Eds.) Social cognition and developmental psychopathology. New York: Oxford University Press, 2009. 498 p.
 76.  Suddendorf T. Fletcher-Flinn C.M. Theory of mind and the origins of divergent thinking. Journal of Creative Behaviour, 1997. Vol. 31, pp. 169—179.
 77.  Sutton J. ToM goes to school: social cognition and social values in bulling. In Repacholi B. (eds.) Individual dif­ferences in theory of mind: implications for typical and atypical development. New York: Psychology Press, 2003, pp. 99—120.
 78.  Taylor M. Carlson S.M. The relation between individ­ual differences in fantasy and theory of mind. Child Development, 1997. Vol. 68, pp. 436—455.
 79.  Tomasello M. The Cultural Origins of Human Cognition. Cambridge: Harvard University Press, 1999. 256 p.
 80.  Tomasello M. A Natural History of Human Thinking. Cambridge: Harvard University Press, 2014. 192 p.
 81.  Van Hooren S. Versmissen D. Janssen J. et al. Social cognition and neurocognition as independent domains in psy­chosis. Schizophrenia Research, 2008. Vol. 103, pp. 257—265.
 82.  Wakefield Jerome C. Wittgenstein's nightmare: why the RDoC grid needs a conceptual dimension. World Psychiat­ry, 2014, no. 13, pp. 38—39.
 83. Wertsch, J. V. The regulation of human action and the given-new organization of private speech. In G. Zivin (ed.) The development of self-regulation through private speech. New York: Wiley, 1979.
 84.  Wertsch J.V. From social Interaction to Higher Psychological Processes. A Clarification and Application of Vygotsky's Theory. Human Development, 2008. Vol. 51, pp. 66—79.
 85.  Wertsch, J. Stone C. The concept of internalization in Vygotsky's account of the genesis of the higher mental func­tions. In J. V. Wertsch (ed.). Culture. communication and cog­nition: Vygotskian perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, pp. 162—179.
 86.  Wilde-Astington J. Sometimes necessary. never suffi­cient: false-belief understanding and social competence. In Repacholi B. (eds.) Individual differences in theory of mind: implications for typical and atypical development. New York: Psychology Press, 2003, pp. 13—38.

Information About the Authors

Alla B. Kholmogorova, Doctor of Psychology, Professor, Dean of the Faculty of Counseling and Clinical Psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Leading Researcher, Moscow Research Institute of Psychiatry (A Branch of the National Medical Research Centre for Psychiatry and Narcology), Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5194-0199, e-mail: kholmogorova@yandex.ru

Metrics

Views

Total: 4142
Previous month: 33
Current month: 6

Downloads

Total: 1879
Previous month: 5
Current month: 0