Manifestation of Symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder in Men and Women Living in Armed Conflict Conditions in the East of Ukraine

813

Abstract

The article presents the results of an empirical study of the manifestations of posttraumatic stress disorder in a civilians living in the conditions of an armed conflict. It is revealed that the level of posttraumatic disorder depends on the state of health, the level of human resourcefulness and the degree of depression, as well as the coping behavior that is used in a stressful situation. It has been established that the residents from the areas of intensive shelling (the second group) are more likely to experience poor health, lower vital activity, and worsening of the mood. It is determined that the civilians from the areas of intense shelling characterized by depressive states of different levels, and their personal resourcefulness is decreasing. It was revealed that in the extreme conditions of life under constant stress the respondents of the second group most often use unproductive behavior strategies: emotional coping (more often in women), and avoidance-oriented coping (more evident in men). It is proved that in the second group of respondents (from the areas of intensive shelling) the average and elevated level of posttraumatic disorder prevails.

General Information

Keywords: armed conflict, areas of intensive shelling, areas of low-intensity shelling, post-traumatic stress disorder, coping strategies

Journal rubric: Empirical Research

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/cpse.2018070309

Funding. The research was carried out within the framework of the implementation of Task No. 25.7450.2017 / BCH "Development of technologies for the initiation of sense formation as a component of modern communication systems for the purpose of ensuring information security of the Internet" (No. VnGr-07 / 2017-01).

For citation: Ryadinskaya E. Manifestation of Symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder in Men and Women Living in Armed Conflict Conditions in the East of Ukraine [Elektronnyi resurs]. Klinicheskaia i spetsial'naia psikhologiia = Clinical Psychology and Special Education, 2018. Vol. 7, no. 3, pp. 146–166. DOI: 10.17759/cpse.2018070309. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Abakumova I.V., Ryadinskaya Ye.N. Osobennosti postkonfliktnogo vosstanovleniya: otyechestvennyi I zarubyezhnyi opyt [Specific feature sofpost-conflict reconstruction: domestic and foreign experience], Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universityeta im. V.P. Astafyeva [Bulletin of V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University]. 2016, no. 4 (38), pp. 208–214 (In Russ.).
 2. Agarkov V.A. Bazovye printsipy psikhoterapiyi posledstviy psikhicheskoy travmy. Narusheniye regulyatsii vozbuzhdyeniya [Basic principles of psychotherapy of the consequences of mental trauma. Violation of the regulation of excitation]. Voprosy psikhologii ekstremal’nykh situatsiy [Problems of psychology of extreme situations], 2010, no. 1, pp. 11–16 (In Russ.).
 3. Aleksandrovsky Yu. A., Lobastov O.S. Psykhogenii v extremalnykh usloviyakh [Psychogeniuses in extreme conditions]. Moscow: Meditsina [Medicine], 1991, 96 р.
  (In Russ.).
 4. Andryushchenko A.V. Posttravmaticheskoye stressovoye rasstroystvo pri situatsiyakh utraty obyekta ekstraordinarnoy znachimosti [Post-traumatic stress disorder in situations of loss of an object of extraordinary significance]. Psikhiatriya i psikhofarmakoterapiya [Psychiatry and psychopharmacotherapy], 2000, vol. 2, no. 4,
  рр. 104–109 (In Russ.).
 5. Anisimov V.I. Psikhicheskaya travma pri katastrofakh kak factor kombinirovannykh porazheniy [Mental trauma in catastrophes as a factor of combined lesions]. Voyenno-meditsinski yzhurnal [Military Medical Journal], 1999, no. 7. P. 26–29. (In Russ.).
 6. Antsiferova L.I. Lichnost’ v trudnykh zhiznenykh usloviyakh: pereosmyslivaniye, preobrazovaniye situatsiy i psikhologicheskaya zashchita [Personality under difficult life conditions: reinterpretation, transformation of situations and psychological protection], Psikhologicheskiy zhurnal [Psychological Journal], 1994, vol. 15, no. 1, рр. 34–38 (In Russ.).
 7. Bodrov V.A. Kognitivnye protsessy i psikhologicheskiy stress [Cognitive processes and psychological stress]. Psikhologicheskiy zhurnal [Psychological Journal], 1996, vol. 17, no. 4, pp. 64–74 (In Russ.).
 8. Danil’chenko S.A. Otnosheniye k smerti i bessmertiyunavoynye: monografiya [Attitude towards death and immortality in war: monograph]. Vladivostok: Tikhookeanskiy voyenno-morskoy institute imeni S.O. Makarova [S.O. Makarov Pacific Ocean Navy Institute], 2007, 113 p. (In Russ.).
 9. Dyementiy L.I. K problemye diagnostiki sotsial’nogo kontyeksta i strategiy koping-povedyeniya [On the problem of diagnosing the social context and coping behavior strategies]. Zhurnal prikladnoy psikhologii [Journal of Applied Psychology], 2004, no. 3,
  pp. 20–25 (In Russ.).
 10. Dmitriyeva N.V., Gilyeva K.V., Drumova M.V., Kopylov A.A. Psikhologo-psikhiatricheskiye aspekty psikhoterapevticheskoy korrektsii posttravmaticheskikh stressovykh rasstroystv: metodicheskiye rekomendatsii [Psychological and psychiatric aspects of psychotherapeutic correction of post-traumatic stress disorders: recommendations on the methods applied]. Novosibirsk, 2002, pp. 5–30 (In Russ.).
 11. Doklad o situatsii s pravamicheloveka v Ukrainye (16 fevralya - 15 maya 2018 goda) [Report on the Situation of Human Rights in Ukraine (16 February - 15 May 2018). URL:https://www.ohchr.org/RU/Countries/ENACARegion/Pages/uareports.aspx (In Russ.). (Accessed: 12.07.2018).
 12. Zelenov M.V., Lazebnaya Ye.O., Tarabrina N.V. Psikhologicheskiye osobennosti posttravmaticheskikh stressovykh sostoyaniy u uchastnikov voiny v Afganistanye [Psychological features of post-traumatic stress disorders in Afghanistan war veterans]. Psikhologicheskiy zhurnal [Psychological Journal], 1997, vol. 18, no. 2, рр. 34–47. (In Russ.).
 13. Kuznetsov P.S. Adaptatsiya kak funktsiya razvitiya lichnosti [Adaptation as a function of personal development]. In. R.Kh. Tugusheva (ed.). Saratov: publ. of Saratov University, 1991. 73 p. (In Russ.).
 14. Lazebnaya Ye.О. Voyenno-travmaticheskiy stress: osobennosti posttravmaticheskoy adaptatsii uchastnikov boyevykh deystviy [Military-traumatic stress: characteristics of posttraumatic adaptation of combatants], Psikhologicheskiy zhurnal [Psychological Journal], 1999, no. 5, рр. 62–74. (In Russ.).
 15. Levitov N.D. Psikhicheskiye sostoyaniya bespokoistva, trevogi [Mental conditions of anxiety, fright] // Voprosy psikhologii [Problems of Psychology], 1969, no. 1, рр. 131–138. (In Russ.).
 16. Ruppert F. Psikhologicheskaya travma [Psychological trauma] // Voprosymeditsiny i ekologii [Problems of Medicine and Ecology], 2012, Vol. 18, no. 4, рр. 81–92 (In Russ.).
 17. Tushkova K.V., Bundalo N.L. Osobennosti proyavleniy posttravmaticheskogo stressovogo rasstroystva razlichnoy styepeni tyazhesti u muzhchin i zhenshchin [Features of posttraumatic stress disorder manifestations of different severity in men and women] // Sibirskoye meditsinskoye obozreniye [Siberian Medical Review], 2011, vol. 68, no. 2,
  pp. 80–84. (In Russ.).
 18. Warmersly G., Klotzer L. Kul’turno-istoricheskiy podkhod kak instrument isslyedovaniya travmy sredi bezhentsev v Yevropye [Cultural-historical approach as a tool for studying the trauma among refugees in Europe] // Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-historical psychology], 2018, Vol. 14, no. 1, pp. 87-97. doi: 10.17759/chp.2018140110 (In Russ.).
 19. Bhat R.M, Wani N.A, Chakrawarty S. Conflict Exposure and PTSD Implications among Young Adult Students in Kashmir: A Short Commentary // Trauma Acute Care: Electronic scientific journal. 2017. № 2. Р. 40. URL: http://trauma-acute-care.imedpub.com/conflict-exposure-and-ptsd-implications-among-young-adult-students-in-kashmir-a-short-commentary.php?aid=18941 (Accessed: 25.09.2018)
 20. Dohrenwend B.P., Link B.G., Kern R., Shrout P.E., et al. Measuring life events: The problem of variability within even tcategories. Special issue: II-IV. Advances in measuring life stress. Stress Med, 1990, vol. 6, no. 3, рр. 179–187.
 21. Grinker R.R., Robbins F.P. Psychosomatic Case Book. N.Y., 1954, р. 112.
 22. Lazarus R.S., Folkman S. Transactional theory and research on emotions and coping. European Journal of Personality, 1987, vol. 1, рр. 141–170.
 23. Richards A., Ospina-Duque J., Barrera-Valencia M., Escobar-Rincón J., Ardila-Gutiérrez M., Metzler T., Marmar C. Posttraumatic stress disorder, anxiety and depression symptoms, and psychosocial treatment needs in Colombians internally displaced by armed conflict: A mixed-method evaluation. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice and Policy, 2011, vol. 4, no. 3, pp. 384–393.
 24. Seino K., Takano T., Mashal T., Hemat S., Nakamura K. Prevalence of and factors influencing posttraumatic stress disorder among mothers of children under five in Kabul, Afghanistan, after decades of armed conflicts. Health and Quality of Life Outcomes, 2008, vol. 29, no. 6. doi.org/10.1186/1477-7525-6-29.

Information About the Authors

Evgeniya Ryadinskaya, PhD in Psychology, Associate Professor, Academy of Psychology and Pedagogy, Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Southern Federal University", Donetsk People's Republic, e-mail: muchalola@mail.ru

Metrics

Views

Total: 1658
Previous month: 7
Current month: 6

Downloads

Total: 813
Previous month: 2
Current month: 1