Person’s Cultural-Psychological Competence: a Socio-Psychological Study of the Youth Media Culture

753

Abstract

This article analyzes the components and features of cultural-psychological competence development as an integral socio-psychological individual feature that ensures effective collaboration with a multicultural media-environment. In this regard cultural and psychological competence of the individual is viewed as a basis for the media competence development, as well as a condition and resource of effectiveness improvement of media-education. Media education is understood as ability to perceive and effectively respond to media messages, ability to build some form of media immune resistance, possibility of being an active participant of the media process. The role of cultural-psychological competence development in youth environment is emphasized, in regard to mastering the various practices of modern media culture. The analysis of socio-psychological features of youth addressing to the media culture was performed.

General Information

Journal rubric: Social Psychology

For citation: Zhizhina M.V. Person’s Cultural-Psychological Competence: a Socio-Psychological Study of the Youth Media Culture. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2009. Vol. 14, no. 2, pp. 62–70. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

  1. Vozchikov V. A. Filosofija obrazovanija i mediakul'tura informacionnogo obwestva: Avtoref. dis. … dokt. filos. nauk. SPb., 2007.
  2. Zhizhina M. V. Strukturno-funkcional'nyj analiz prodvizhenija muzykal'nogo proekta na rynok // Rossijskij psihologicheskij zhurnal. T. 4. № 4. M., 2007.
  3. Zhizhina M. V., Zhizhin S.V. Muzykal'nye predpochtenija molodezhi v polikul'turnom prostranstve // Materialy Tret'ego Vserossijskogo sociologicheskogo kongressa (21-24 oktjabrja). M., 2008.
  4. Zabrodin Ju. M., Zhizhina M. V. Pop-kul'tura kak vid korporativnoj kul'tury sovremennoj molodezhi. // Mater. VIII Mezhdunarodnyh Plehanovskih Chtenij. M., 2005.
  5. Kirillova N. B. Mediakul'tura: ot moderna k postmodernu. M., 2006.
  6. Ljutens F. Organizacionnoe povedenie. M.,1999.
  7. Mol' A. Sociokul'turnaja dinamika. M., 1972.
  8. Fedorov A. V. Problemy mediavosprijatija i razvitie auditorii v oblasti mediakul'tury. // Prikladnaja psihologija. 2002. № 2.
  9. Shejn Je. Organizacionnaja kul'tura. SPb., 2002.

Information About the Authors

Maria V. Zhizhina, PhD in Psychology, Assistant Professor, Assistant Professor of Psychology Chair of Department of Philosophy and Psychology, Saratov State University of N.G. Chernyshevsky,, Saratov, Russia, e-mail: Zhizhina5@mail.ru

Metrics

Views

Total: 2217
Previous month: 9
Current month: 1

Downloads

Total: 753
Previous month: 1
Current month: 0