Dynamics of Programming and Control, and Serial Organization of Movements as the Basic Components of Handwriting (Based on Grafomotor Test)

2430

Abstract

We present the results of a longitudinal study of the formation of grafomotor skills in primary school children of 7–9 years old (students of I-II grades). With the help of a computerized test of serial organization of movements and writing in conjunction with the general neuropsychological testing in children, we revealed patterns of study skills development in health and learning disabilities. The development of grafomotor skills from I to II class in successful and unsuccessful learners is uneven: second-graders perform tasks faster and with fewer regulatory errors, but the spatial characteristics of letters deteriorate. Children with learning disabilities have deficit in the formation and automation of grafomotor and writing skills that can be associated with the identified deficiency of programming and monitoring functions in this group, as well as the serial organization of movements. In addition, a comparative analysis of the relationships between age, social factors (class) and the formation of the tested function, allowed to detect a greater social influence on this process.

General Information

Keywords: serial organization of movements, child neuropsychology, writing skills, skill automation, grafomotor skills

Journal rubric: Neuropsychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2015200110

For citation: Kuzeva O.V., Romanova A.A., Korneev A.A., Akhutina T.V. Dynamics of Programming and Control, and Serial Organization of Movements as the Basic Components of Handwriting (Based on Grafomotor Test) . Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2015. Vol. 20, no. 1, pp. 85–101. DOI: 10.17759/pse.2015200110. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Analiticheskii otchet «Gotovnost' pervoklass­nikov k obucheniyu v shkole v 2010/2011 ucheb­nom godu» [Elektronnyi resurs] [Analytical report “School readiness of first-grade pupils in 2010/2011 academic year”]. Institut soderzhaniya i metodov obucheniya RAO ismo.ioso.ru [RAO Institute of con­tent and learning methods ismo.ioso.ru]. Available at: http://ismo.ioso.ru/ (Accessed 27.11.2014) (In Russ.).
 2. Akhutina T. V. Narusheniya pis’ma: diagnos­tika i korrektsiya. [Writing disorders: diagnosis and correction]. Aktual’nye problemy logopedicheskoi praktiki [Actual problems of speech therapy prac­tice]. Khrakovskaya M. G. (ed.). Saint Petersburg: Aktsioner i K, 2004, рp. 225–247.
 3. Akhutina T. V. Trudnosti pis'ma i ikh neiropsikho­logicheskaya diagnostika. [Writing difficulties and their neuropsychological diagnostics]. In Inshakova O.B. (ed.) Pis’mo i chtenie: trudnosti obucheniya i korrektsiya [Reading and writing: learning disabilities and correction]. Moscow: MPSI, 2001, pp. 7–20.
 4. Akhutina T. V., Korneev A. A., Matveeva E. Yu., Agris A. R. Vozrastnaya dinamika dvukh variantov defitsita regulyatsii aktivnosti u mladshikh shkol’nikov [Age-related dynamics of cognitive functions in chil­dren with two variants of deficits in state regulation].Psikhologiya. Zhurnal Vysshei Shkoly Ekonomiki (v pechati) [Psychology. Journal of the Higher School of Economics (in press)].
 5. Akhutina T. V., Polonskaya N. N., Pylaeva N. M., Maksimenko M. Yu. Neiropsikhologicheskoe obsle­dovanie [Neuropsychological evaluation]. In Akhu­tina T. V. (eds.) Neiropsikhologicheskaya diagno­stika, obsledovanie pis’ma i chteniya mladshikh shkol’nikov [Neuropsychological diagnostics, evalu­ation of writing and reading in primary school child­ren]. Moscow: Sfera; V. Sekachev, 2008, pp. 4–64.
 6. Bezrukikh M. M., Lyubomirskii L. E. Vozrastnye osobennosti organizatsii i regulyatsii proizvol’nykh dvizhenii u detei i podrostkov. [Age features of or­ganization and regulation of voluntary movements in children and adolescents]. In Bezrukikh M. M. (eds.) Fiziologiya razvitiya rebenka [Child Development Physiology]. Moscow: Obrazovanie ot A do Ya, 2000. 319 p.
 7. Bernshtein N. A. O postroenii dvizhenii [On the construction of movements]. Moscow: Medgiz, 1947. 450 p.
 8. Bernshtein N. A. Ocherki po fiziologii dvizhenii i fiziologii aktivnosti [Essays on the physiology of movements and activity]. Moscow: Meditsina, 1966, pp. 160–170.
 9. Voronova M. N., Korneev A. A., Akhutina T. V. Longityudnoe issledovanie razvitiya vysshikh psikhicheskikh funktsii u mladshikh shkol’nikov [Longitudinal study of the development of higher mental functions in primary school children]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psikhologiya [Moscow University Bulletin. Series 14. Psychology], 2013, no. 4, pp.48–64.
 10. Vygotskii L. S. Predystoriya pis’mennoi re-chi. [Background of written speech]. In Vygots­kii L. S. Umstvennoe razvitie detei v protsesse obu­cheniya [Mental development of children in the pro­cess of learning]. Moscow: Uchpedgiz, 1935, pp. 73–95.
 11. Kuzeva O. V., Romanova A. A., Korneev A. A., Akhutina T. V. Osobennosti seriinoi organizatsii dvi­zhenii u mladshikh shkol’nikov v norme i s trudnosty­ami v obuchenii [Serial organization of movements in primary school children in norm and with learning disabilities]. Defektologiya [Defectology], 2014, no. 1, pp.17–28.
 12. Kurganskii A. V., Akhutina T. V. Trudnosti v obuchenii i seriinaya organizatsiya dvizhenii u de­tei 6-7 let [Learning disabilities and the serial or­ganization of movements in 6–7 year old children].
 13. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psikhologiya [Moscow University Bulletin. Series 14. Psychology], 1996, no. 2, pp.58–66.
 14. Kurganskii A. V., Grigal P. P. Vypolnenie serii dvi­zhenii, zadavaemoi posledovatel’nost’yu sensornykh signalov. Individual’nye razlichiya v kharaktere nachal’noi stadii seriinogo naucheniya [Performing of series of movements defined by a sequence of sensor signals. Individual variations in the character of initial stage of serial learning]. Zhurnal Vysshei Nervnoi Deyatel’nosti [Journal of Higher Nervous Activity], 2009, no. 5, pp.540–552.
 15. Luria A. R. Vysshie korkovye funktsii cheloveka i ikh narusheniya pri lokal’nykh porazheniyakh mozga [Higher cortical functions in man and their impair­ment caused by local brain damage]. Moscow: Piter, 2008. 621p.
 16. Luria A. R. Osnovy neiropsikhologii [Foun­dations of neuropsychology]. Moscow: MGU, 1973. 374p.
 17. Luria A. R. Ocherki psikhofiziologii pis’ma [Essays on the psychophysiology of writing]. Moscow: APN RSFSR, 1950. 84p.
 18. Machinskaya R. I., Sugrobova G. A., Seme­nova O. A. Mezhdistsiplinarnyi podkhod k analizu mozgovykh mekhanizmov trudnostei obucheniya u detei. Opyt issledovaniya detei s priznakami SDVG [Interdisciplinary approach in the analysis of ce­rebral mechanisms of learning disabilities in chil­dren. The experience studies of children with ADHD symptoms]. Zhurnal Vysshei Nervnoi Deyatel’nosti [Journal of Higher Nervous Activity], 2013, no. 5, pp. 542–564.
 19. Akhutina T. V. (eds.) Neiropsikhologicheskaya diagnostika, obsledovanie pis’ma i chteniya mlad­shikh shkol’nikov [Neuropsychological diagnosis, examination of writing and reading in primary school children]. Moscow: Sfera; V. Sekachev, 2008. 125p.
 20. O pervoklassnikakh (po rezul’tatam issledovanii gotovnosti pervoklassnikov k obucheniyu v shkole) [Elektronnyi resurs] [About first-graders (based on the research of school readiness in first-graders)]. In Kovalyova G.S. (eds.) Institut soderzhaniya i metodov obucheniya RAO ismo.ioso.ru [RAO Institute of content and learning methods ismo. ioso.ru]. Available at: http://ismo.ioso.ru/ (Accessed 27.11.2014).
 21. Polonskaya N. N. Neiropsikhologicheskie oso­bennosti detei s raznoi uspeshnost’yu obucheniya [Neuropsychological features of children with dif­ferent learning success]. In Akhutina T. V. (eds.) Doklady Vtoroi mezhdunarodnoi konferentsii, pos­vyashchennoi 100-letiyu so dnya rozhdeniya A. R. Luriya «A.R. Luriya i psikhologiya XXI veka» (g. Moskva, 24-22 sentyabrya 2002 g.) [Reports of the Second international conference devoted to the 100th anniversary of the birth of A. R. Luria A.R. Luria and psychology of XXI Century “]. Moscow: Smysl, 2003, pp. 206–214.
 22. Polonskaya N. N., Yablokova L. V. Funktsii pro­grammirovaniya i kontrolya i uspeshnost’ obucheniya u pervoklassnikov [Executive function and success of learning in the first grade]. In Khomskaya E. D. (eds.). Sbornik dokladov Pervaya Mezhdunarodnaya konferentsiya pamyati A. R. Luriya [Reports of the First International Conference to the memory of Luria]. Moscow: RPO, 1998, pp. 231–237.
 23. Sal’nikova T. P. Pedagogicheskie tekhnolo­gii [Educational technologies]. Moscow: TS Sfera, 2007. 128 p.Moscow: ARKTI, 2003. 208 p.
 24. Semago N. Ya. Problemnye deti. Osnovy di­agnosticheskoi i korrektsionnoi raboty psikhologa [Children with problems. Basics of psychological diagnostic and correction]. Semago N.Ya.(eds.). Moscow: ARKTI, 2003. 208p.
 25. Semago N. Ya., Chirkova O. Yu. Tipolo­giya otklonyayushchegosya razvitiya: Nedosta­tochnoe razvitie [Typology of deviant development: Underdevelopment]. Semago M. M. (ed.) Moscow: Genezis, 2011. 288p.
 26. Khrakovskaya M. G. Metodika vosstanovleni­ya i formirovaniya dvigatel’nogo navyka pis’ma pri narusheniyakh dinamicheskogo praksisa [The technique of rehabilitation and forming of writ­ing motor skill in the disorders of dynamic praxis]. Zhurnal Logoped [J. Speech therapist], 2004, no. 3, pp.4–10.
 27. Yablokova L. V. Neiropsikhologicheskaya diag­nostika razvitiya vysshikh psikhicheskikh funktsii u mladshikh shkol’nikov: razrabotka kriteriev otsen­ki. Diss. dokt. psikhol. nauk. [Neuropsychological diagnostics of development of higher mental func­tions in primary school children: the development of evaluation criteria. Dr. Sci. (Psychology) diss.]. Moscow, 1998. 126 p.
 28. Berninger V. Understanding the graphia in devel­opmental dysgraphia: A developmental neuropsy­chological perspective for disorders in producing written language. In Dewey D. (eds.) Developmental motor disorders: A neuropsychological perspective. New York: The Guilford Press, 2004, pp. 189–233.
 29. Bull R., Scerif G. Executive functioning as a pre­dictor of children’s mathematics abi-lity: Inhibition, switching, and working memory. Developmental neuropsychology, 2001. Vol. 19, no. 3, pp. 273–293. doi: 10.1207/S15326942DN1903_3.
 30. Diamond A., Barnett W. S., Thomas, J. & Munro S. Preschool program improves cognitive control. Science, 2007. Vol. 318, no. 30, pp. 1387–1388. doi: 10.1126/science.1151148.
 31. Hendriksen J.., Keulers E., Feron F., Wassenberg R., Jolles J., Vles J. Subtypes of learning disabilities. European child adolescent psychiatry, 2007. Vol. 16, no.8, pp. 517–524. doi: 10.1007/s00787-007­0630-3.
 32. Medwell J., Strand S., Wray D. The role of hand­writing in composing for Y2 children. Journal of Reading, Writing and Literacy, 2007. Vol. 2, no.1 pp. 18–36. doi: 10.1080/03057640903103728.
 33. Overvelde A., Hulstijn W. Handwriting devel­opment in grade 2 and grade 3 primary school children with normal, at risk, or dysgraphic char­acteristics. Research in developmental disabilities, 2011. Vol. 32, no. 2, pp. 540–548. doi: 10.1016/j. ridd.2010.12.027.
 34. Rosenblum S., Parush S., Weiss P. Temporal measures of poor and proficient handwriters. In Meulenbroek R.G.J., Steenbergen B. (Eds.).
 35. Proceedings of the Tenth biennial conference of the International Graphonomics Society. Nijmegen: University of Nijmegen, 2001, pp. 119–125.
 36. Rourke B. P. Neuropsychology of learning disabilities: Past and future. Learning Disability Quarterly, 2005. Vol. 28, no. 2, pp. 111–114. doi: 10.2307/1593606.
 37. St. Clair-Thompson H. L., Gathercole S. E. Executive functions and achievements in school: Shifting, updating, inhibition, and working mem­ory. The Quarterly Journal of Experimental Psy­chology, 2006. Vol. 59, no. 4, pp. 745–759. doi: 10.1080/17470210500162854.
 38. Swanson H. L., Berninger V. W. Individual differ­ences in children’s working memory and writing skill. Journal of experimental child psychology, 1996. Vol. 63, no. 2, pp. 358–385. doi: 10.1006/jecp.1996.0054.
 39. Tucha O., Tucha L., Lange K. W. Graphono­mics, automaticity and handwriting assessment. Literacy, 2008. Vol. 42, no. 3, pp. 145–155. doi: 10.1111/j.1741-4369.2008.00494.x.

Information About the Authors

Olga V. Kuzeva, Psychologist, Moscow State Pedagogical-Psychological Centre, Moscow, Russia, e-mail: xelgakyz@gmail.com

Antonina A. Romanova, PhD in Psychology, head of advisory and diagnostic department, Center for psychological and educational assistance “Southwest”, Moscow, Russia, e-mail: tonechka_rom@mail.ru

Alexey A. Korneev, PhD in Psychology, Senior Research Fellow, Laboratory of Neuropsychology, Department of Psychology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6389-8215, e-mail: korneeff@gmail.com

Tatiana V. Akhutina, Doctor of Psychology, leading research assistant of the laboratory of neuropsychology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8503-2495, e-mail: akhutina@mail.ru

Metrics

Views

Total: 5068
Previous month: 66
Current month: 63

Downloads

Total: 2430
Previous month: 13
Current month: 6