Development of Communication in Children with Autism Spectrum Disorders in the United States and Russia

1860

Abstract

The article presents an analysis of theoretical principles and methodological approaches within the framework of research schools both in the United States and Russia; these schools provide the basis for the development of effective learning and communication skills for children with Autism Spectrum Disorders (ASD). The authors consider the indicators for communication disorders in children with ASD, as well as the main strategies for overcoming them in the context of utilizing verbal behavior analysis (B.F. Skinner, M.L. Sundberg, J.W. Partington, and M.L. Barbera - USA), the tradition of cultural-historical psychology (L.S. Vygotsky, D.B. Elkonin, B.D. Elkonin - Russia), reflective-activity approach (A.N. Leontiev, V.K. Zaretsky – Russia), the theory of systemic dynamic localization of higher mental functions(A.R. Luria – Russia), and method of ”replacing ontogenesis” (B.A. Arkhipov, A.V. Semenovich Russia). Despite the differences in methodologies used by American and Russian scholars, the most important idea is that the researchers and practitioners of both schools have common goal: to concentrate their efforts on developing social interaction skills in children with ASD, which helps them to better adjust in their lives and function in the social environment.

General Information

Keywords: Autism Spectrum Disorders (ASD), communication, methodology, applied behavior analysis, cultural-historical psychology

Journal rubric: Clinical and Special Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2016210307

For citation: Esterbrook R.L., Esterbrook S.A., Dreyfus A., Karpekova T.A., Soldatenkova E.N. Development of Communication in Children with Autism Spectrum Disorders in the United States and Russia . Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2016. Vol. 21, no. 3, pp. 56–66. DOI: 10.17759/pse.2016210307. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Alekhina S.V. Soldatenkova E.N. Tekhnologiya raz- vitiya kommunikatsii detei s RAS kak sostavlyayushcha- ya inklyuzivnoi praktiki [Technology for the development of communication of children with ASD as a component of inclusive practice]. In Alekhina S.V. (ed.) Materialy Tryt’ei Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konfer- entsii «Inklyuzivnoe obrazovanie: rezul’taty, opyt, pers- pektivy» (g. Moscow, 24–26 iyunya 2015 g.). [Inclusive education: results, experience, prospects: collection of materials of the third International scientific-practical conference]. Moscow: MGPPU, 2015, pp. 470–478.

 2. Arkhipov B.A. El’konin B.D. Yazyk antropotekh- nicheskogo (posrednicheskogo) deistviya [Language antropotehnicheskogo (mediation) action]. Ezhegodnik «Antropopraksis». Izdatel’skii dom ERGO [Yearbook “Antropopraksis” Publishing House the ERGO], 2011. Vol. 3, pp. 5–16.

 3. Autizm v detstve. Lechenie i reabilitatsiya [Elektron- nyi resurs] [Autism as a child. Treatment and rehabili- tation]. Biblioteka NTsPZ RAMN [Library Mental Health Research Center (MHRC)]. URL: http://www.psychiatry. ru/lib/1/book/2/chapter/35 (Accessed 08.08.2016).

 4. Bashina V.M. Simashkova N.V. K osobennostyam korrektsii rechevykh rasstroistv u bol’nykh s rannim detskim autizmom [In to the peculiarities of the correc- tion of speech disorders in patients with infantile au- tism]. Al’manakh «Istselenie» [Almanac “Healing] Dlya vrachei, pedagogov i roditelei detei s nevrologicheskoi invalidnost’yu. Moscow, 1993, pp. 161–165.

 5. Berres Friderik Skinner [Elektronnyi resurs]. Psik- hologiya dlya tebya: teoriya i praktika. Biografii uchenykh [Psychology for you: Theory and Practice. Biographies of scientists] URL: http://aboutyourself.ru/ osnovy-psixologii/biography/berres-frederik-skinner. html (Accessed: 08.08.2016).

 6. Bogdashina O.B. Communication in Autism: Do we speak the same language? (lektsiya dlya studentov, spetsialistov, roditelei detei c autizmom) [Elektronnyi resurs]. Sibirskii vestnik spetsial’nogo obrazovaniya [Siberian bulletin special education], 2012, no. 2(6) (Ac- cessed: 08.08.2016)

 7. Petrovskii A.V. (ed.) Vvedenie v psikhologiyu [Intro- duction to Psychology]. Moscow: «Akademiya», 1996. 496 p.

 8. Veresov N.N. Eksperimental’no-geneticheskii metod i psikhologiya soznaniya: v poiskakh utrachennogo (stat’ya vtoraya) [Experimental-genetic method and the psychology of consciousness: in search  of  the lost (part two)]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-historical psychology], 2015. Vol. 11, no.  1, pp. 117–126 (In Russ., abstr. in Engl.). doi:10.17759/ chp.2015110113

 9. Vygotskii L.S. Istoricheskii smysl psikhologicheskogo krizisa [Historical sense of psychological crisis]. In Vy- gotskii L.S. Psikhologiya razvitiya cheloveka [Psycho- logy of human development]. Moscow: Smysl; Eksmo- Press, 2003, pp. 41—190.

 10. Vygotskii L.S. Sobranie sochinenii: v 6 t. T.2. Problemy obshchei psikhologii [Collected Works: in 6 vol. Vol.2. Problems of general psychology]. Davydov V.V. (ed.). Moscow: Pedagogika, 1982. 504 p.

 11. Vygotskii L.S. Sobranie sochinenii: v 6 t. T.3. Pro- blemy razvitiya psikhiki [Collected Works: in 6 vol. Vol. 3. Problems of development of the mind]. Matyushkin A.M. (ed.). Moscow: Pedagogika, 1983. 369 p.

 12. Vygotskii L.S. Sobranie sochinenii: v 6 t. T.5. Os- novy defektologii [Collected Works: in 6 vol. Vol.5. Prob- lems of defectology]. Vlasova T.A. (ed.). Moscow: Peda- gogika, 1982. 369 p.

 13. Gilbert K. Piters T. Autizm: meditsinskoe i pedago- gicheskoe vozdeistvie [Autism: medical and educational interventions]. Moscow: Publ. Vlados, 2002. 144 p.

 14. Zaretskii V.K. Stanovlenie i sushchnost’ refleksivno- deyatel’nostnogo podkhoda v okazanii konsul’tativnoi psikhologicheskoi pomoshchi  [Formation and the es- sence of reflexive-active approach to the provision of Advisory and Psychological aid]. Konsul’tativnaya psik- hologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2013, no. 2, pp. 8–37 (In Russ., abstr. in Engl.).

 15. Karpekova  T.A.  Khazei-Esterbruk  S.A.  Esterbruk R.L. Povedencheskie strategii i metody v obuchenii detei i podrostkov s narusheniyami autisticheskogo spektra [Behavioral strategies and methods in teach- ing children and adolescents with autism spectrum dis- orders]. In Vishnevskii M.I. (eds.) Sbornik nauchnykh statei «Filosofsko-pedagogicheskie problemy nepre- ryvnogo obrazovaniya» [Philosophical-pedagogical problems of continuous education] (g. Mogilev, 14-15 maya 2015 g.). Mogilev: MGU im. A.A.Kuleshova, 2015, pp.  151–155.

 16. Leont’ev A.N. Problemy razvitiya psikhiki [Problems of development of psyche]. Moscow: Publ. akademii pedagogicheskikh nauk RSFSR, 1959. 496 p.

 17. Luriya A.R. Vysshie korkovye funktsii i ikh narushenie pri lokal’nykh porazheniyakh mozga [Higher cortical functions and their impairment in local brain le- sions]. Moscow: Publ. MGU, 1962, 2-e izd. 1969. 431 p.

 18. Malanov S.V. Razvitie umenii i sposobnostei u detei doshkol’nogo vozrasta. Teoreticheskie i metodicheskie materialy [Development of skills and abilities of children of preschool age. Theoretical and methodological ma- terials.]. Moscow: Moskovskii psikhologo-sotsial’nyi in- stitut; Voronezh: Publ. NPO «MODEKS», 2001. 160 p.

 19. Medvedev A.M. Zhulanova I.V. Prototipy sub»ektnogo deistviya [Prototypes of subject activity]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-histori- cal psychology], 2010, no. 1, pp. 18–26. (In Russ., abstr. in Engl.).

 20. Mnogoosevaya klassifikatsiya psikhicheskikh rasstroistv v detskom i podrostkovom vozraste. Klassifikatsiya psikhicheskikh i povedencheskikh rasstroistv u detei i podrostkov v sootvetstvii s MKB-[Multi-structural classification of  mental  disorders in childhood and adolescence. Classification of mental and behavioral disorders in children and adolescents according to ICD-10.]. Moscow: Publ. Smysl; Saint Petersburg: Rech’, 2003. 407 p.

 21. Petrovskii V.A. Sub»ektnost’: novaya paradigma v obrazovanii [Subjectivity: a new paradigm in education]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychologi- cal science and education], 1996, no. 3, pp. 100–109 (In Russ., abstr. in Engl.).
 22. Semenovich A.V. Arkhipov B.A. Metodologicheskie aspekty neiropsikhologicheskoi diagnostiki otklonyayu- shchegosya razvitiya [Methodological aspects of neuropsychological diagnostics deviating]. In Mate- rialy Vserossiiskoi  nauchno-prakticheskoi  konferen- tsii i seminara «Problemy spetsial’noi psikhologii i psikhodiagnostika otklonyayushchegosya razvitiya» [Development problems of special psychology and psychodiagnostics deviant development] (g. Moskva, 25–27  noyabrya  1998  g.).  Moscow:   MGPU   1998, pp.  92–115.
 23. El’konin B.D. L.S. Vygotskii – D.B. El’konin: znakovoe oposredstvovanie i sovokupnoe deistvie [Sign mediation and the cumulative effect]. Voprosy psikholo- gii [Questions of Psychology], 1996, no. 5, pp. 57–63.
 24. Esterbruk S. Esterbruk R. Effektivnye metody diagnostiki, obucheniya i psikhoterapii detei s autisticheskimi narusheniyami [Effective Methods of Diagnostics, Teaching, and Therapies for Children with Autism Spectrum Disorders]. Razvitie lichnosti [Jour- nal of Personality Development]. Moscow: Publishing «Prometei», 2013, no. 3, pp.152–163.
 25. Alekhina S. Soldatenkova  E.  The  development of communication as a condition for inclusion of chil- dren with autism in education. 9th International Tech- nology,  Educationand  Development  Conference March 2nd-4th, 2015 — Madrid, Spain. URL: http:// www.inclusive-edu.ru/content/File/alehina/raboty/pub- likaciya_alehina_s soldatenkova_e_.pdf (Accessed 1.08.2016)
 26. Barbera M.L. The Verbal Behavior Approach. Lon- don Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007. 199 p.
 27. Bondy A. Frost L. Educational Approaches in pre- school: Behavior techniques in a public school setting. In Schopler E. (eds.) Learning and Cognition in autism. New York: Plenun, 1995, pp. 311—333.
 28. CarboneV.Selected  Topics  in  Applied   Behav- ior Analysis and The Analysis of Verbal Behavior. Flor- ida, Gainesville: Behavior Analysis Support Services, Inc. 2014. 637 p.
 29. Carr J.E. Firth A.M. The Verbal Behavior approach to early and intensive behavioral intervention for autism: A Call for Additional Empirical Support. Journal of Early and Intensive Behavioral Intervention, 2005, no. 2 (1), pp.  18–26.
 30. Cooper J.O. Heron T.E. Heward W.L. Applied Be- havior Analysis. (2nd ed.) Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2007. 708 p.
 31. Drash P.W. Tudor R.M. An Analysis of Autism as a Contingency-shaped Disorder of Verbal Behavior. The Analysis of Verbal Behavior, 2004, no. 20, pp. 5–24.
 32. Frea W.D. Vittimberga G.L. Behavioral Interventions for Children with Autism. In Austin J. (eds.) Handbook of Applied Behavior Analysis. Reno, Nevada: Context Press, 2000, pp. 247–273
 33. Johnston J.M. Pennypacker H.S. Strategies and tactics for human behavioral research (2nd ed.). Hills- dale, NJ: Erlbaum, 1993. 222 p.
 34. Lovaas O.I. Behavioral treatment and normal edu- cational and intellectual functioning in young autistic children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1987, no. 55, pp. 3–9.
 35. Skinner B.F. Verbal Behavior. New-York: Appleton: Appleton–Century. 1957. 470 p.
 36. Sundberg M.L. Partington J.W. Teaching language to children with autism or other developmental dis- abilities. Pleasant Hill, CA: Behavior Analysts, Inc. 1998. 246 p.
 37. World Health Organization. International classifica- tion of functioning, disability, and health. Geneva, Swit- zerland: Author. 2001, pp. 6–21.

Information About the Authors

Richard L. Esterbrook, Doctor of Education, President, Global Behavior Solutions, LLC, Springfield, Virginia, USA, e-mail: bigrick4319@gmail.com

Sviatlana A. Esterbrook, PhD in Psychology, Vice President of International Operations, Global Behavior Solutions, LLC, Virginia, USA, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5653-7892, e-mail: lana1130@yahoo.com

Adam Dreyfus, Vice President of Operations and Training, Global Behavior Solutions, LLC, master in education; certified behavioral analyst; Deputy head of the Association "global behavioral solutions" for training and education, e-mail: dreyfus@gmail.com

Tatiana A. Karpekova, Doctor of Psychology, Primary School Teacher, School №39, Mogilev, Belarus, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4858-1874, e-mail: tkarpiakova@yahoo.com

Elena N. Soldatenkova, psychologist of the School and Preschool Department of the Federal Resource Center for the Organization of Comprehensive Support for Children with Autism Spectrum Disorders, Moscow State University of Psychology and Education, Post-graduate student of the Department of Developmental Psychology named after L.F. Obukhova, Faculty of Educational Psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6901-4396, e-mail: ElenaSol08@mail.ru

Metrics

Views

Total: 4308
Previous month: 7
Current month: 3

Downloads

Total: 1860
Previous month: 5
Current month: 1