Exploring First Graders’ Learning Motivation in Different Educational Environments

1847

Abstract

We present results of our study, the purpose of which was to find out the connection between the sociocultural components of the school educational environment and the first-graders' learning motivation. Our hypothesis is that the first-graders' learning motivation in a school with a communication-oriented model of the educational environment differs from that of first-graders in schools without communicative orientation. Using the techniques ‘Me at school’, ‘Six stories’ and ‘Let’s talk about school’ we surveyed 180 first-graders at two elementary Moscow schools: 126 children at school with a communicate-oriented model of the educational environment and 54 children at school without such orientation. The results revealed differences in the first-graders' learning motivation at schools with different models of the educational environment. The majority of the first graders at the school with a communicative-oriented model had pronounced social and learning motives and showed high levels of learning motivation. As for the school without communicative orientation, about a half of the first graders displayed motives of high achievements (to occupy a high status position in the future and get high marks) and had an average level of learning motivation.

General Information

Keywords: attitude to school, learning motivation, school educational environment, communicate-oriented model of the school educational environment, elementary school, first-grader

Journal rubric: Educational Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2020250101

Funding. This work was supported by the Moscow State University of Psychology and Education (project «Creating a pool of techniques for monitoring of educational motivation »).

For citation: Denisenkova N.S. Exploring First Graders’ Learning Motivation in Different Educational Environments. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2020. Vol. 25, no. 1, pp. 5–15. DOI: 10.17759/pse.2020250101. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Arkhireyeva T.V. Dinamika uchebnoi motivatsii detei mladshego shkol’nogo vozrasta [Dynamics of Learning Motivation in Early School Age Children]. Кul’turno-istoricheskaya psikhologiya [ Culturalhistorical psychology], 2015. Vol. 11, no. 2, pp. 38—47. doi:10.17759/chp.2015110204
 2. Bozhovich L.I. Lichnost’ i ee formirovanie v detskom vozraste [Personality and its formation in childhood]. Saint Petersburg: Piter, 2008. 398 p.
 3. Bukharina A.Y., Tolstykh N.N. Vremennaya perspektiva i vremennaya kompetentnost’ kak faktor uchebnoi motivatsii [Elektronnyi resurs] [Time Perspective and Temporal Competence as Factors of Productive Learning Motivation] [Elektronnyi resurs]. Sovremennaia zarubezhnaia psikhologiia [ Journal of Modern Foreign Psychology], 2019. Vol. 8, no. 2, pp. 36—48. doi:10.17759/jmfp.2019080204.
 4. Gordeeva T.O., Sychev O.A., Lunkina M.V. Shkol’noe blagopoluchie mladshikh shkol’nikov: motivatsionnye i obrazovatel’nye prediktory [School Well-Being of Elementary School Children: Motivational and Educational Predictors]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [ Psychological Science and Education], 2019. Vol. 24, no. 3, pp. 32—42. doi:10.17759/ pse.2019240303
 5. Gordeeva T.O., Sychev O.A., Shepeleva E.A. Intellekt, motivatsiya i koping-strategii kak usloviya akademicheskikh dostizhenii shkol’nikov [Intelligence, motivation and coping strategies as conditions for academic achievement of students]. Voprosy psikhologii [Question of Psychology], 2015, no. 1, pp. 15—26.
 6. Gordeeva T.O., Sychev O.A., Osin E.N. Oprosnik «Shkaly akademicheskoi motivatsii» [Questionnaire “Scales of academic motivation”]. Psikhologicheskii zhurnal [Psychological Journal], 2014. Vol. 35, no. 4, pp. 96—107.
 7. Gutkina N.I. Psikhologicheskaya gotovnost’ k shkole [Psychological readiness for school. Research methods for children with learning difficulties]. Saint Petersburg: Piter, 2006. 208 p.
 8. Gutkina N.I. Razvitie uchebnoi motivatsii uchashchikhsya v pervykh dvukh klassakh sovremennoi nachal’noi shkoly (longityudinal’noe issledovanie) [Learning Motivation Development in First and Second Year Pupils of Modern Elementary School (A Longitudinal Research)]. Кul’turno-istoricheskaya psikhologiya [ Cultural-historical psychology], 2007. Vol. 3, no. 2, pp. 62—74.
 9. Kulagina I.Yu., Gani S.V. Razvitie motivatsii v mladshem shkol’nom vozraste [Development of Motivation in Primary School Age]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [ Psychological Science and Education], 2011. Vol. 16, no. 2, pp. 102—109.
 10. Kulyutkin Yu.N., Tarasov S.V. Obrazovatel’naya sreda i razvitie lichnosti [Educational environment and personal development]. Novye znaniya [ New knowledge], 2001, no. 1, pp. 6—7.
 11. Luskanova N.G. Metody issledovaniya detei s trudnostyami v obuchenii: uchebno-metodicheskoe posobie [Research Methods for Children with Learning Difficulties: a Training Manual]. Moscow: Folium, 1999. 32 p.
 12. Luskanova N.G. Otsenka shkol’noi motivatsii uchashchikhsya nachal’nykh klassov [Assessment of school motivation of primary school students]. Shkol’nyi psikholog [School Psychologist], 2001, no. 9, pp. 8—9.
 13. Markova A.K. Formirovanie motivatsii ucheniya v shkol’nom vozraste [Formation of learning motivation at school age]. Moscow: Prosveshchenie, 1983. 96 p.
 14. Nizhegorodtseva N.V., Shadrikov V.D. Psikhologopedagogicheskaya gotovnost’ rebenka k shkole: Posobie dlya prakticheskikh psikhologov, pedagogov I roditelei [Psychological and pedagogical readiness of the child for school: a Guide for practical psychologists, teachers and parents]. Moscow: Gumanit. izd. Tsentr VLADOS, 2001. 256 p.
 15. Nikitskaya M.G., Tolstykh N.N. Zarubezhnye issledovaniya uchebnoi motivatsii: XXI vek [Foreign studies of educational motivation: XXI century] [Elektronnyi resurs]. Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya [Modern Foreign Psychology], 2018. Vol. 7, no. 2, pp. 100—113. doi: 10.17759/jmfp.2018070210.
 16. Nisskaya A.K. Doshkol’naya obrazovatel’naya sreda kak faktor psikhologicheskoi adaptatsii rebenka k shkole [Preschool educational environment as a factor in the psychological adaptation of a child to school]. Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika i psikhologiya [Bulletin of Tver State University: Pedagogy and Psychology Series], 2012. Vol. 15, pp. 273—278.
 17. Prudnikova T.A., Poskakalova T.A. Zarubezhnyi opyt primeneniya informatsionno-kommunikativnykh tekhnologii (IKT) v tselyakh povysheniya uchebnoi motivatsii [The experience of Application of Information and Communication Technologies (ICTs) as a Tool to Enhance Learning Motivation] [Elektronnyi resurs]. Sovremennaia zarubezhnaia psikhologiia [ Journal of Modern Foreign Psychology], 2019. Vol. 8, no. 2, pp. 67—82. doi.org/10.17759/jmfp.2019080207.
 18. Rubtsov V.V. Sotsial’noe vzaimodeistvie I obuchenie: kul’turno-istoricheskii kontekst [Social interaction and learning: cultural and historical context]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-historical psychology], 2005, no 1, pp. 14—35.
 19. Shcherbakova S.A. Obrazovatel’naya sreda kak faktor uchebnoi motivatsii [Educational environment as a factor in educational motivation]. Doshkol’noe i nachal’noe obrazovanie: var’irovanie podkhodov v usloviyakh smeny obrazovatel’nykh paradigm: materialy mezhdunarodnoi konferentsii «Chteniya Ushinskogo» pedagogicheskogo fakul’teta YaGPU [Preschool and Primary Education: Variation of Approaches in The Conditions of Change of Educational Paradigms: Materials of The International Conference “Readings of Ushinsky” of YaGPU Pedagogical Faculty]. Part I. Yaroslavl: Publ. YaGPU im. K.D. Ushinskogo, 2013, pp. 180—183.
 20. Yasvin V.A. Psikhologo-pedagogicheskoe proektirovanie obrazovatel’noi sredy [Psychological and pedagogical design of the educational environment]. Dopolnitel’noe obrazovanie [Additional education], 2000, no 6, pp. 16—22.
 21. Bandura A. Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman, 1997. 604 p.
 22. Garcia T., Pintrich P.R. Regulating motivation and cognition in the classroom: The role of self-schemas and selfregulatory strategies. In Schunk D., Zimmerman B. (Eds.) Self-regulation of learning and performance: Issues and educational applications. Hillsdale, New Jersey: Erlbaum, 1994, pp. 127—153.
 23. Gordeeva T.O., Sychev O.A., Pshenichnuk D.V., Sidneva A.N. Academic Motivation of Elementary School Children in Two Educational Approaches — Innovative and Traditional. Psychology in Russia: State of the Art, 2018. Vol. 11, issue 4, pp. 18—36.
 24. Maehr M.L. Meaning and motivation: Toward a theory of personal investment. Research on motivation in education, 1984. Vol. 1, no 4, pp. 115—144.
 25. Richardson M., Abraham C., Bond R. Psychological correlates of university students’ academic performance: a systematic review and meta-analysis. Psychological bulletin, 2012. Vol. 138, no 2, pp. 353—387.

Information About the Authors

Nataliya S. Denisenkova, PhD in Psychology, Associate Professor, Professor of Social Psychology of Development Chair, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1740-3995, e-mail: nataliya-denisenkova@yandex.ru

Metrics

Views

Total: 3561
Previous month: 129
Current month: 62

Downloads

Total: 1847
Previous month: 12
Current month: 3