Assessment of Creative Movement in Preschool Children

701

Abstract

The paper presents a technique for assessing features of creative movement in children aged 3—6 years; the technique was used to test the hypothesis about the specifics of these features in each of the preschool ages. The paper outlines the creative task and the entire procedure of the technique; describes the parameters of creative movement (the use of various expressive movements, their originality, transformation into the character etc.) and the system of their assessments. The study involved 205 children aged 3—6 and the paper discusses the obtained data: compares the developmental dynamics of creative movement basing on its parameters and the correlation between them; provides intermediate conclusions concerning the predominance of the cognitive aspect of creativity (“use of means” of the language of movements) over the actual creative aspect (“transformation into the character”, “originality”).

General Information

Keywords: creative movement, performance creativity, compositional creativity, parameters of creative movement, language of expressive movement, character

Journal rubric: Developmental Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2020250303

For citation: Gorshkova E.V. Assessment of Creative Movement in Preschool Children. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2020. Vol. 25, no. 3, pp. 30–39. DOI: 10.17759/pse.2020250303. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Akishev S.V.Aktivizatsiya tvorcheskikh proyavlenii v tantse starshikh doshkol’nikov.Avtopef.diss.kand.ped.nauk.[Activation of creative manifestations in the dance of older preschoolers.Ph.D.(Pedagogy) Thesis].Moscow, 1989.16 p.(In Russ.).
 2. Antipina E.A.Teatralizovannaya deyatel’nost’ v detskom sadu [Theatrical activities in the kindergarten].Moscow: Sfera Pabl., 2009.128 p.(In Russ.).
 3. Vetlugina N.A.Muzykal’noe razvitie rebenka [Musical development of the child].Moscow: Prosveshchenie Pabl., 1968.415 p.(In Russ.).
 4. Gorshkova E.V.Vspominaya Ol’gu Mikhailovnu D’yachenko [Remembering Olga Mikhailovna Dyachenko] Materialy Vserossiiskogo nauchno prakticheskogo seminara “Pedagogika sposobnostei. K 70-letiyu O.M. D’yachenko” [Materials of the all-Russian scientific and practical seminar. “Pedagogy of abilities. To the 70th anniversary of O. M. Dyachenko”].Moscow: FGOU VO MGPPU Publ., 2018, pp.11—19.(In Russ.).
 5. Gorshkova E.V.Znakom’tes’: “Vyrazitel’noe dvizhenie” [Meet: the “Expressive movement”].Doshkol’noe vospitanie [Preschool education], 1999, no.10, pp.10—15.(In Russ.).
 6. Gorshkova E.V.O razvitii obrazno-plasticheskogo tvorchestva u doshkol’nikov: voprosy teorii i praktiki [The Development of Character Creativity in Preschoolers: Issues of Theory and Practice].Sovremennoe doshkol’noe obrazovanie. Teoriya i praktika [ Modern preschool education. Theory and practice], 2017, no.7, pp.29—37.(In Russ.).
 7. Gorshkova E.V.Obuchenie yazyku dvizhenii kak sredstvo formirovaniya u doshkol’nikov muzykal’no-dvigatel’nogo tvorchestva.Diss.kand.ped.nauk [Teaching the language of movements as a means of formation of musical and motor creativity in preschool children.Ph.D.(Pedagogy) diss.].Moscow, 1989.251 p.(In Russ.).
 8. Gorshkova E.V.Razvitie voobrazheniya u doshkol’nikov sredstvami vyrazitel’nyh dvizheniy [Development of imagination in preschoolers by means of expressive movements].Materialy VII Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii po psikhologii razvitiya (chteniya pamyati L.F. Obukhovoy) “Vozmozhnosti i riski cifrovoy sredy” (Moscow, 12— 13 dekabrya 2019 g.) [Proceedings of the VII all-Russian Scientific and Practical Conference on Developmental Psychology (Readings in Memory of L.F. Obukhova)Opportunities and Risks of the Digital Environment”].Vol.1.Moscow: FGOU VO MGPPU Publ., 2019, pp. 143—146.(In Russ.).
 9. Gorshkova E.V.Razvitie vyrazitel’nykh dvizhenii u doshkol’nikov: uchebnoe posobie [Development of expressive movement in preschool children: Тextbook].Moscow: Nekommercheskoe partnerstvo «Avtorskii Klub» Pabl., 2018.336 p.(In Russ.).
 10. Gorshkova E.V., Ryzhova E.Yu.Psikhologo-pedagogicheskaya ocenka razvitiya dvizhenii u detey 5—7 let [Psychological and Pedagogical Assessment of Movement Development in Children of 5—7 years].Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie=Psychological Science and Education.2019.Vol.24, no 3, pp 85—94.DOI:10 17759/pse 2019240308 (In Russ.).
 11. D’yachenko O.M.Razvitie voobrazheniya doshkol’nikov [Development of imagination of preschool children].Moscow: Mezhdunarodnyi obrazovatel’nyi psikhologicheskii kolledzh Pabl., 1996.197 p.(In Russ.).
 12. Zagrevskaya A.I., Sosunovskii V.S., Zal’mezh T.N.Psikhomotornye osobennosti detei starshego doshkol’nogo vozrasta [Psychomotor characteristics of children of senior preschool age].Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie=Psychological science and education, 2018.Vol.23, no.5, pp.13—21.DOI:10.17759/pse.2018230502 (In Russ.).
 13. Migunova E.V.Organizatsiya teatralizovannoi deyatel’nosti v detskom sadu: Ucheb.-metod.posobie [The Organization of theatrical activities in the kindergarten: educational and methodical manual].Velikii Novgorod: NovGU imeni Yaroslava Mudrogo Pabl., 2006.126 p.(In Russ.)
 14. Furmina L.S.Tvorcheskie proyavleniya starshikh doshkol’nikov v teatralizovannykh igrakh [Creative displays of the senior preschool children in theatrical games].In Vetlugina N.A.(ed.) Khudozhestvennoe tvorchestvo i rebenok [Artistic creativity and the child].Moscow: Pedagogika Pabl., 1972, pp.15—19.(In Russ.).
 15. Khudozhestvennoe tvorchestvo i rebenok [Artistic creativity and the child].In Vetlugina N.A.(ed.).Moscow: Pedagogika Pabl., 1972.288 p.(In Russ.).
 16. Esteticheskoe vospitanie v detskom sadu: Posobie dlya vospitatelei det.sada [Aesthetic education in kindergarten: Guide for teachers of kindergarten].In Vetlugina N.A.(ed.).2-e izd.Moscow: Prosveshchenie Pabl., 1985.207 p.(In Russ.).

Information About the Authors

Elena V. Gorshkova, PhD in Education, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Preschool Pedagogics and Psychology, Faculty of Psychology of Education, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8516-6573, e-mail: e-gorshkova@yandex.ru

Metrics

Views

Total: 1518
Previous month: 19
Current month: 10

Downloads

Total: 701
Previous month: 4
Current month: 11