Specific System-Forming Properties of Intellectual- Personal Potential of Employees of the Federal Penitentiary Service of Russia at the Initial Stage of Official Activity

146

Abstract

In the article, the authors presented the results of an empirical study of the intellectual and personal potential of employees of the Federal penitentiary service of Russia at the initial stage of official activity. The purpose of the study was to study the structural components of the intellectual and personal potential of employees of the Federal penitentiary service of Russia and its features depending on the chosen professional activity. The study involved 275 employees of the Federal penitentiary service of Russia of students in various directions (specialties) training during the initial training in a rural training center of the Academy of the Federal penitentiary service of Russia. To assess the intellectual and personal potential of employees of the Federal penitentiary service of Russia, the following methods were used: "Advanced progressive matrices" by J. Raven; test "word Exclusion"; subtest "Numerical series" of the intelligence structure test by R. Amthauer in the adaptation by K. Sugonyaev; "Personal profile" by G. Eysenck (Eysenck Personality Profiler) in the adaptation by K. Sugonyaev; "Questionnaire of career orientations" by E. Shane in the adaptation of V.A. Chiker, V.E. Vinokurova "career Anchors". With the help of correlation analysis it was found that at the initial stage of the service activities of the intellectual-personal potential of employees of the Federal penitentiary service of Russia varies depending on the direction (specialty) training specific backbone properties: "autonomy" and "motivational ripeness" (the specialization of Operatively-search activity); "extraversion" and "motivational ripeness" (the specialization of Organization of the regime in prisons); "motivation for service" and "management" (specialization in Penitentiary psychology); "challenge" and "extroversion " (specialization in Logistics in the UIS).

General Information

Keywords: intellectual and personal potential, direction (specialty) of training, employee of the Federal Penitentiary Service of Russia, specific system-forming properties, the initial stage of official activity, personal-motivational component, intellectual component

Journal rubric: Developmental Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu.2020120208

For citation: Kovalchuk I.A., Sochivko D.V. Specific System-Forming Properties of Intellectual- Personal Potential of Employees of the Federal Penitentiary Service of Russia at the Initial Stage of Official Activity [Elektronnyi resurs]. Psychological-Educational Studies, 2020. Vol. 12, no. 2, pp. 127–143. DOI: 10.17759/psyedu.2020120208. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Apparatno-programmnyi psikhodiagnosticheskii kompleks «Mul'tipsikhometr» [Hardware- software psychodiagnostic complex "Multipsychometer"]: metod. ruk. Ch. 1. Moscow. 2008. 117 p. (In Russ.).
 2. Bochkova M.N. Emotsional'nyi intellekt i kreativnost': svyaz' i vzaimodeistvie na primere raznykh kategorii osuzhdennykh [Emotional intelligence and creativity: communication and interaction on the example of different categories of convicts]. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2020. Vol. 10, no 1, pp. 92–102. DOI:10.17759/psylaw.2020100108. (In Russ.).
 3. Vasil'eva E.N., Shcherbakov A.V. Gendernaya spetsifika lichnostnogo komponenta v strukture kar'ernogo potentsiala na nachal'nom etape obucheniya v vuze [Gender specificity of the personal component in the structure of career potential at the initial stage of study at a university]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2020. Vol. 25, no 1, pp. 26–35. DOI:10.17759/pse.2020250103. (In Russ.).
 4. Doklad o rezul'tatakh i osnovnykh napravleniyakh deyatel'nosti na 2015–2017 gody Federal'noi sluzhby ispolneniya nakazanii [Report on the results and main lines of activity for 2015–2017 of the Federal Penitentiary Service]. Ofitsial'nyi sait FSIN Rossii = Official site of the Federal Penitentiary Service of Russia. Available at: http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad (Accessed 12.09.2019). (In Russ.).
 5. Klimov E.A. Psikhologiya professionala: Izbrannye psikhologicheskie Trudy [Professional Psychology: Selected Psychological Works]. Moscow; Voronezh: Izd-vo Moskovskogo psikhologo- sotsial'nogo instituta; NNPO «MODEK» = Voronezh: Publishing House of the Moscow Psychological and Social Institute. 2003. 456 p. (In Russ.).
 6. Koval'chuk I.A. Intellektual'no-lichnostnyi potentsial budushchikh spetsialistov FSIN Rossii na etape pervichnoi podgotovki k sluzhbe i obucheniyu [Intellectual and personal potential of future specialists of the Federal Penitentiary Service of Russia at the stage of initial preparation for service and training]. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2018. Vol. 8, no 4, pp. 204–218. DOI:10.17759/psylaw.2018080418. (In Russ.).
 7. Koval'chuk I.A. Sotsial'no-psikhologicheskii trening kak sposob razvitiya intellektual'no- lichnostnogo potentsiala sotrudnikov FSIN Rossii na nachal'nom etape sluzhebnoi deyatel'nosti [Socio-psychological training as a way to develop the intellectual and personal potential of employees of the Federal Penitentiary Service of Russia at the initial stage of career]. Vestnik Yaroslavskogo gosudarstvennogo universiteta im. P.G. Demidova. Seriya Gumanitarnye nauk = Bulletin of Yaroslavl State University. P.G. Demidova. Humanities Series, 2019, no. 3 (49), pp. 102–106. (In Russ.).
 8. Kornilova T.V. Printsip neopredelennosti v psikhologii vybora i riska [The principle of uncertainty in the psychology of choice and risk]. Psikhologicheskie issledovaniya = Psychological research, 2015. Vol. 8, no. 40, pp. 3. Available at: http://psystudy.ru (Accessed: 16.08.2018). (In Russ.).
 9. Kornilova T.V. Neopredelennost', vybor i intellektual'no-lichnostnyi potentsial cheloveka (v razvitie smyslovoi teorii myshleniya) [Uncertainty, choose a person’s intellectual and personal potential (in the development of a semantic theory of thinking)]. Metodologiya i istoriya psikhologii = Methodology and History of Psychology, 2009. Vol. 4, no. 4, pp. 47–59. (In Russ.).
 10. Ob utverzhdenii Instruktsii ob organizatsii deyatel'nosti psikhologicheskoi sluzhby UIS : prikaz Minyusta Rossii [ot 12 dek. 2005 g. № 238] [On approval of the Instruction on the organization of the psychological service of the penal system: order of the Ministry of Justice of Russia [from 12 Dec 2005, No. 238]. Byulleten' normativnykh aktov feder. organov ispolnitel'noi vlasti = Federal Bulletin of Regulations. executive authorities, 2006, no. 9. (In Russ.).
 11. O Kontseptsii razvitiya ugolovno-ispolnitel'noi sistemy Rossiiskoi Federatsii do 2020 goda : postanovlenie Pravitel'stva Ros. Federatsii [ot 14 okt. 2010 g. № 1772-r; po sostoyaniyu na 23 sent. 2015 g.] [On the Concept for the Development of the Criminal Executive System of the Russian Federation until 2020: Resolution of the Government of the Russian Federation. Federation [from October 14, 2010 No. 1772-p; as of Sep 23 2015]. Sobr. zakonodatel'stva Ros. Federatsii = Sobr. legislation of the Russian Federation, 2010, no. 43. St. 5544. (In Russ.).
 12. Pavlova A.M. Professional'no-lichnostnyi potentsial spetsialista: fenomen i ponyatie [Professional and personal potential of a specialist: phenomenon and concept]. Ezhegodnik Rossiiskogo psikhologicheskogo obshchestva = Yearbook of the Russian Psychological Society. St. Petersburg. 2003. Vol. 6, pp. 207–210. (In Russ.).
 13. Sergienko E.A. Kontrol' povedeniya: individual'nye resursy sub"ektnoi regulyatsii [Behavior control: individual resources of subjective regulation]. Psikhologicheskie issledovaniya = Psychological research, 2009, no. 5 (7). Available at: http://psystudy.ru (Accessed: 21.09.2016). (In Russ.).
 14. Sokolov V.V. Filosofiya dukha i materii Rene Dekarta [The philosophy of spirit and matter Rene Descartes]. Moscow: Librokom = Librocom, 2011, 143 p. (In Russ.).
 15. Stakhanova O.V. O strukture trudovogo potentsiala [On the structure of labor potential]. Sotsiologicheskie issledovaniya = Case studies, 1981, no. 2, pp. 75–79. (In Russ.).
 16. Stolyarenko A.M. Entsiklopediya yuridicheskoi psikhologii [Encyclopedia of Legal Psychology]. Moscow: Yuniti Dana = Ûniti Dana, 2003. 607 p. (In Russ.).
 17. Sukhodol'skii G.V. Osnovy matematicheskoi statistiki dlya psikhologov: uchebnik. 2-e izd. [Fundamentals of mathematical statistics for psychologists: a textbook. 2nd edition]. St. Petersburg: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo universiteta = Publishing House of St. Petersburg University, 1998. 464 p. (In Russ.).
 18. Ul'yanina O.A. Kontseptsiya psikhologicheskogo soprovozhdeniya professional'noi podgotovki sotrudnikov organov vnutrennikh del [The concept of psychological support for the professional training of employees of internal affairs bodies]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2019. Vol. 24, no. 6, pp. 28–37. DOI: 10.17759/pse.2019240603. (In Russ.).
 19. Ushakov D.V. Struktura i dinamika intellektual'nykh sposobnostei: dis. ... d-ra psikhol. nauk: 19.00.01 [The structure and dynamics of intellectual abilities]. Moscow.: Institut psikhologii RAN = Institute of Psychology RAS, 2004. 370 p. (In Russ.).
 20. Ushatikov A.I. Penitentsiarnaya psikhologiya: uchebnik. 2-e izd., pererab. i dop. [Prison Psychology]. Ryazan': Akademiya prava i upravleniya Minyusta Rossii=Academy of Law and Management of the Ministry of Justice of Russia, 2003. 758 p. (In Russ.).
 21. Chigrinova I.A. Prinyatie neopredelennosti i makiavellizm v regulyatsii moral'nogo vybora [Acceptance of uncertainty and Machiavellianism in the regulation of moral choice]. Psikhologicheskie issledovaniya = Psychological research, 2010, no. 5 (13). Available at: http://psystudy.ru/index.php/num/2010n5-13/380-chigrinova13.html (Accessed: 13.09.2019). (In Russ.).
 22. Yuridicheskaya psikhologiya: sb. nauch. tr. / pod red. G.Kh. Efremova, A.R. Ratinova [Legal psychology]. Moscow: Publ. NII problem ukrepleniya zakonnosti i pravoporyadka, 1998. 124 p. (In Russ.).

Information About the Authors

Ilya A. Kovalchuk, PhD in Psychology, Associated Professor Department of General and Pedagogic Psychology, Academy of Law Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5400-9815, e-mail: iljakvlchk@rambler.ru

Dmitry V. Sochivko, Doctor of Psychology, professor, Professor of the Department of General Psychology, Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9926-8610, e-mail: sochivo@mail.ru

Metrics

Views

Total: 383
Previous month: 7
Current month: 3

Downloads

Total: 146
Previous month: 5
Current month: 0