The Relationship of Personal Traits and Alienation of Students with Disabilities

154

Abstract

The article deals with the problem of alienation from academic work among students with disabilities, as well as the relationship of alienation from study and personal characteristics. The relevance lies in the need to study the alienation from study of students with disabilities due to the fact that they are at risk for academic failure due to the difficulties that arise during training in conditions of the need for inpatient treatment and the need for special equipment. The purpose of the article is to determine the relationship of personal characteristics and alienation of students with HIA. The sample consisted of students of the Moscow State Psychological and Pedagogical University (N=75; respondents aged 20 to 25 years (M=22.6, SD=2.5), of which 88% of respondents were female). All students have the status of "limited health opportunities" (cerebral palsy, visually impaired, hearing impaired, having chronic kidney diseases and autoimmune system). Data collection was carried out using Kettell's personal 16-factor questionnaire and the test questionnaire «Subjective alienation of educational work» (V.N. Kosyrev). The obtained results demonstrate the existence of a relationship between the alienation of students with disabilities from educational activities and such character traits as adequate self-esteem, intelligence, emotional instability, courage, sensitivity, dreaminess, conformity, tension. The results can be used in the development of psychocorrective programs aimed at overcoming the alienation of students with the status of disabilities from educational activities.

General Information

Keywords: alienation, educational activity, higher education, students, limited health opportunities

Journal rubric: Developmental Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu.2021130404

Received: 18.07.2021

Accepted:

For citation: Tretyak E.V. The Relationship of Personal Traits and Alienation of Students with Disabilities [Elektronnyi resurs]. Psychological-Educational Studies, 2021. Vol. 13, no. 4, pp. 58–72. DOI: 10.17759/psyedu.2021130404. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Anohina Zh.A., Levchenko Yu.A., Preobrazhenskaya N.S. Individualizaciya obucheniya kak osnova effektivnogo pedagogicheskogo vzaimodeistviya so studentami-pervokursnikami medicinskih vuzov [Individualization of training as a basis for effective pedagogical interaction with first-year students of medical universities]. Nauchno-pedagogicheskie i social'nye aspekty psikhologii i pedagogiki: sbornik mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferencii [Scientific-pedagogical and social aspects of psychology and pedagogy: collection of the international scientific-practical conference]. Perm, 2016, Part 1, pp. 10–12. (In Russ.).
 2. Belenkova L.Yu., Sizaeva V.E. Vzaimosvyaz' statusov identichnosti s razlichnymi formami otchuzhdeniya v raznykh sferakh zhizni studentov inklyuzivnogo vuza [The relationship of identity statuses with various forms of alienation in different spheres of life of inclusive university students]. Problems of modern pedagogical education [Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya], 2020, no. 69-3, pp. 248–253. (In Russ.).
 3. Vedgunov A.A. Fenomen otchuzhdeniya i ego posledstviya [The phenomenon of alienation and its consequences]. Razvitie lichnosti [Personal development], 2017, no. 3, pp. 129–145. (In Russ.).
 4. Gulevsky A.N., Gulevskaya N.A. Otchuzhdenie kak sotsial'no-filosofskaya problema [Alienation as a socio-philosophical problem]. Filosofiya prava [Philosophy of Law], 2017, no. 2(81), pp. 87–94. (In Russ.).
 5. Zhuravleva Yu.A. Nekotorye osobennosti mezhlichnostnykh otnoshenii sub"ektov pedagogicheskogo protsessa [Some features of interpersonal relations of subjects of the pedagogical process]. Vestnik Kurganskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Kurgan State University], 2017, no. 3(46), pp. 51–56. (In Russ.).
 6. Zaladina M.V., Shetulova E.D. Proyavleniya otchuzhdeniya morali v sovremennom obshchestve [Manifestations of moral alienation in modern society]. Vestnik VyatGU [Vestnik VyatGU], 2017, no. 5, pp. 6–8. (In Russ.).
 7. Zolotareva A.A. Psikhometricheskii analiz novoi shkaly apatii [Psychometric analysis of a new scale of apathy]. Psikhologiya. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki [Psychology. Journal of the Higher School of Economics], 2020, no. 2, pp. 191–202. (In Russ.).
 8. Kopteva N.V. Perezhivanie otchuzhdeniya pri internet-zavisimosti [The experience of alienation in Internet addiction]. Mir nauki. Pedagogika i psikhologiya [The world of science. Pedagogy and psychology], 2018, no. 5, pp. 1–10. (In Russ.).
 9. Kosyrev V.N. Ponyatie otchuzhdeniya uchebnogo truda studentami i metodika ego izucheniya [The concept of alienation of educational work by students and the methodology of its study]. In Kosyrev V.N. (eds.). Potencial lichnosti: kompleksnaya problema: materialy Devyatoj Mezhdunarodnoj konferencii (zaochnoi) [The potential of the individual: a complex problem: materials of the Ninth International Conference (correspondence)]. Tambov, 2010, pp. 67–75. (In Russ.).
 10. Kosyrev V.N. Test-oprosnik «Sub"ektivnoe otchuzhdenie uchebnogo truda» [Test-questionnaire «Subjective alienation of educational work»]. Vestnik TGU [Bulletin of TSU], 2011, no. 11, pp. 222–228. (In Russ.).
 11. Kravchenko A.I. Kontseptsiya otchuzhdeniya Erikha Fromma [Erich Fromm's concept of alienation]. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filosofiya. Sotsiologiya. Pravo [Scientific Vedomosti of the Belgorod State University. Series: Philosophy. Sociology. Right], 2018. Vol. 43, no. 1, pp. 46–52. (In Russ.).
 12. Mityaeva A.M., Fomina S.N., Chilikina E.S. Adaptatsiya studenta-inostrantsa k sotsiokul'turnoi srede vuza v protsesse predvuzovskoi podgotovki [Adaptation of a foreign student to the socio-cultural environment of a university in the process of pre-university preparation]. Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta [Scientific notes of the Oryol State University], 2021, no. 2(91), pp. 253–257. (In Russ.).
 13.  Smirnov M.Yu., Trofimov M.Yu. Otchuzhdenie cheloveka v kontekste distantsionnogo obrazovaniya [Alienation of a person in the context of distance education]. Natsional'nye prioritety Rossii [National priorities of Russia], 2020, no. 2(37), pp. 96–99. (In Russ.).
 14. Stepanova I.N., Kalacheva E.V. Otchuzhdenie v obrazovanii [Alienation in education]. Vestnik Kurganskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Kurgan State University], 2018, no. 1(48), pp. 85–87. (In Russ.).
 15. Chaplinskaya Ya.I. Professional'noe vygoranie kak forma otchuzhdeniya [Professional burnout as a form of alienation]. Vektory blagopoluchiya: ekonomika i sotsium [Vectors of well-being: economy and society], 2017, no. 4(27), pp. 84–91. (In Russ.).
 16. Chernaya A.V., Bodrukhina A.Yu. Psikhologicheskie osobennosti sub"ektivnogo otchuzhdeniya u studentov [Psychological features of subjective alienation among students]. Vestnik VyatGU [Vestnik VyatGU], 2020, no. 4, pp. 118–130. (In Russ.).
 17. Yakovleva E.P. Problema otchuzhdeniya cheloveka (razmyshleniya) [The problem of human alienation (reflections)]. Pedagogika. Psikhologiya. Filosofiya. [Pedagogy. Psychology. Philosophy], 2019, no. 2(14), pp. 67–71. (In Russ.).
 18. Leopold D. (eds.). Alienation. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2018. Available at: https://plato.stanford.edu/entries/alienation (Accessed 16.05.2021).
 19. Barnhardt B., Ginns P. An alienation-based framework for student experience in higher education: new interpretations of past observations in student learning theory. Higher Education, 2014. Vol. 68, no. 6, pp. 789–805.
 20. Maddi S.R., Kobasa S.C., Hoover M. An alienation test. Journal of Humanistic Psychology, 1979. Vol. 19, no. 1, pp. 73–76.
 21. Moses H. Ǖber das Geldwesen. Rheinische Jahrbücher zur gesellschaftlichen Reform. Bd.1. Darmstadt, 1985, pp. 1–33.
 22. Osin E.N. Alienation from Study as a Predictor of Burnout in University Students: the Role of the Educational Environment Characteristics. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2015. Vol. 20, no. 4, pp. 57–74. DOI:10.17759/pse.2015200406 (In Russ.).

Information About the Authors

Elina V. Tretyak, PhD in Education, Senior Lecturer, Department of Psychology and Pedagogy of Distance Learning, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8496-2578, e-mail: tretyakev@fdomgppu.ru

Metrics

Views

Total: 575
Previous month: 8
Current month: 10

Downloads

Total: 154
Previous month: 2
Current month: 2