Implementation of an integrated approach to training scientific and pedagogical staff at the Academy of management of the Ministry of internal Affairs of Russia

359

Abstract

The article deals with the organizational and procedural aspects of training human resources in the field of science in the context of reforming the education system and the transformation of socio-economic processes in modern society. The existing problems in this field are analyzed, namely the low scientific level of protected works, the lack of unity and consistency of the trends in the development of science and the content of educational programs for the training of this category of students, etc. The first results of the reform are summed up, statistical data of indicators of efficiency of activity of Institute of postgraduate study are analyzed. The article highlights the experience of the Summer scientific school of young scientists, which was attended by 60 representatives of educational institutions from 19 regions of the country, as well as 5 representatives of 4 foreign countries. The effectiveness of the training system is evaluated through the prism of such important indicators of research activities as active and effective participation in research grants, competitions, scientific and representative events; successful defense of dissertations and preparation of research works; publication activity of young scientists.

General Information

Keywords: educational training, scientific and scientific-pedagogical personnel, educational organization, adjuncture, postgraduate study, dissertation research, internal Affairs bodies.

Journal rubric: Psychology of Professional Activity

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/psylaw.2018080305

For citation: Konev A.N., Pavlichenko N.V., Ulyanina O.A. Implementation of an integrated approach to training scientific and pedagogical staff at the Academy of management of the Ministry of internal Affairs of Russia [Elektronnyi resurs]. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2018. Vol. 8, no. 3, pp. 60–82. DOI: 10.17759/psylaw.2018080305. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Bednyi B.I. Novaya model' aspirantury: pro et contra [New model of postgraduate study: pro et contra]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 2017, no. 4 (211), pp. 5–16.
 2. Bendyukova T.S., Bogoslovskii V.I. Model' uchebnogo plana podgotovki aspiranta: podkhody k formirovaniyu obrazovatel'noi programmy v aspiranture novogo tipa [Model of the curriculum of postgraduate training: approaches to the formation of the educational program in a new type of graduate school]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk. Sotsial'nye, gumanitarnye, mediko-biologicheskie nauki [News of the Samara scientific center of the Russian Academy of Sciences. Social, humanitarian, medical and biological Sciences], 2012, Vol. 14, no. 2-4, pp. 872–876.
 3. Berezina E.V., Lebedev K.V., Pluzhnova N.A., Prokhorova L.V., Fedin A.V. Statistika nauki i obrazovaniya. vypusk 3. podgotovka nauchnykh kadrov vysshei kvalifikatsii v rossii. Inf.-stat. mat. [Statistics of science and education. Issue 3. Training of highly qualified scientific personnel in Russia. Information and statistics]. Moscow: FGBNU NII RINKTsE Publ., 2017. 170 p.
 4. Bol'shova N.N. Aspirantura: opyt universitetov Zapada. MGIMO: ofitsial'nyi sait [Elektronnyi resurs] [Fellowship: the experience of the universities of the West. MGIMO-University official website]. URL: http://mgimo.ru/files2/y08_2010/160572/ Aspirantura_Bol6ova.pdf (Accessed 12.06.2018).
 5. Gel'man V.Ya., Khmel'nitskaya N.M. O nekotorykh problemakh podgotovki nauchno-pedagogicheskikh kadrov vysshei kvalifikatsii [On some problems of training of scientific and pedagogical personnel of higher qualification]. Nauka. Innovatsii. Obrazovanie [Science. Innovations. Education], 2017, no. 1 (23), pp. 102–119.
 6. Gulyaev V. N., Ivanov E. S., Loginov I. P., Khasanov R. Sh. K voprosu o podgotovke nauchno-pedagogicheskikh kadrov na sovremennom etape razvitiya vysshei voennoi shkoly [On the issue of training of scientific and pedagogical personnel at the present stage of development of higher military school]. Voennyi akademicheskii zhurnal [Military academic journal], 2017, no. 1(13), pp. 139–148.
 7. Zhukova, G. S., Gaponenko, A. V. Podgotovka nauchnykh i nauchno-pedagogicheskikh kadrov vysshei kvalifikatsii [Elektronnyi resurs] [Training of scientific and scientific-pedagogical personnel of higher qualification]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-nauchnyh-i- nauchno-pedagogicheskih-kadrov-vysshey-kvalifikatsii (Accessed 10.06.2018).
 8. Zayavlenie Soveta po nauke pri Ministerstve obrazovaniya i nauki RF o modernizatsii aspirantury, 31.03.2016 [Elektronnyi resurs] [Statement of the Council for science under the Ministry of education and science of the Russian Federation on the modernization of graduate school, 31.03.2016]. URL: http://www.sovet-po-nauke.ru/ info/31032016-declaration_postgraduate (Accessed 12.06.2018).
 9. Kiryushina O.N. Tendentsii razvitiya nauchno-informatsionnogo i kadrovogo resursov vysshei shkoly [Trends in the development of scientific, information and human resources of higher education]. Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya [World of science, culture, education], 2017, no. 3 (64), pp. 62–65.
 10. Krasnova, G. A. Doktorant dorogogo stoit [Elektronnyi resurs] [The doctoral student is worth a lot]. Nezavisimaya gazeta [Independent newspaper]. 12.03.2014 // URL: http://www.ng.ru/science/2014-03-12/10_doctorant.html (Accessed 12.06.2018).
 11. Lavrechkin N.V. Group training as a method of development of professionally important qualities [Elektronnyi resurs]. Psikhologiia i pravo [Psychology and Law], 2017. Vol. 7, no. 1, pp. 250–263. doi:10.17759/psylaw.2017070120. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 12. Mironenko E.S. Sovremennye tendentsii v razvitii aspirantury v kontekste zarubezhnogo i rossiiskogo opyta [Modern trends in the development of postgraduate studies in the context of foreign and Russian experience]. Voprosy territorial'nogo razvitiya [Territorial development issues], 2017, no. 2 (37), pp. 1–12.
 13. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 08.05.2013 № 760-r «Ob utverzhdenii Kontseptsii federal'noi tselevoi programmy «Nauchnye i nauchno-pedagogicheskie kadry innovatsionnoi Rossii» na 2014 - 2020 gody» [Elektronnyi resurs] [Order of the Government of the Russian Federation of 08.05.2013 No. 760-R «On approval of the Concept of the Federal target program «Scientific and scientific-pedagogical personnel of innovative Russia» for 2014-2020»]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146334/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/ (Accessed 10.06.2018).
 14. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 08.12.2011 № 2227-r «Ob utverzhdenii Strategii innovatsionnogo razvitiya Rossiiskoi Federatsii na period do 2020 goda» [Elektronnyi resurs] [Order of the Government of the Russian Federation of 08.12.2011 No. 2227-R «On approval of the strategy of innovative development of the Russian Federation for the period up to 2020»]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/ (Accessed 10.06.2018).
 15. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 17.11.2008 № 1662-r (red. ot 10.02.2017) «O Kontseptsii dolgosrochnogo sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossiiskoi Federatsii na period do 2020 goda» [Elektronnyi resurs] [Order of the Government of the Russian Federation of 17.11.2008 № 1662-R (ed. from 10.02.2017) «On the Concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period up to 2020»]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ (Accessed 10.06.2018).
 16. Tamarskaya N.V., Bokarev M.Yu., Mamonova A.V. Interaktivnye tekhnologii formirovaniya kompetentsii aspirantov [Interactive technologies of formation of graduate students ' competences]. Yaroslavskii pedagogicheskii vestnik [Yaroslavl pedagogical Bulletin], 2018, no. 1, pp. 84–89.
 17. Federal'nyi zakon ot 29.12.2012 № 273-FZ (red. ot 07.03.2018) «Ob obrazovanii v Rossiiskoi Federatsii» [Elektronnyi resurs] [Federal law No. 273 of 29.12.2012-FL (as amended on 07.03.2018) «On education in the Russian Federation»]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (Accessed 13.06.2018).
 18. Fedorov A.A., Paputkova G.A., Samerkhanova E.K., Fil'chenkova I.F., Demidova N.N. Proektirovanie novogo dizaina obrazovatel'noi ekosistemy vuza v kontekste modernizatsii otechestvennogo obrazovaniya [Design the new design of the educational ecosystem in the context of modernization of Russian education]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological science and education], 2018, Vol. 23, no.1, pp. 52–63. (In Russ., Abstr. in Engl.).

Information About the Authors

Andrey N. Konev, Doctor of Engineering, Associate Professor, the Head of the Academy, Federal State Public Educational Establishment of Higher Education «Management Academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation», Moscow, Russia

Nikolay V. Pavlichenko, Doctor of Law, Professor, Deputy Director, Federal State Public Educational Establishment of Higher Education «Management Academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation», Moscow, Russia, e-mail: Pavlichenko.pro@mail.ru

Olga A. Ulyanina, Doctor of Psychology, Associate Professor, Head of the Federal Coordination Center for the Provision of Psychological Services in the Education System of the Russian Federation, Moscow State University of Psychology & Education, Corresponding member of the RAE, Chief Researcher of the Research Center, Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia; Professor of Faculty of Social Sciences, School of Psychology at National Research University “Higher School of Economics”, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9300-4825, e-mail: ulyaninaoa@mgppu.ru

Metrics

Views

Total: 2221
Previous month: 15
Current month: 4

Downloads

Total: 359
Previous month: 2
Current month: 5