Gender-specific experiences of uncertainty of professional status in the period of maturity

1278

Abstract

The article represents socio-psychological analysis of gender-specific experiences of uncertainty of professional status in the period of maturity. The authors describe the results of qualitative and quantitative data analysis of 112 people aged 33—39 years old, employed on full time and staying in a situation of threat of job loss or change of important parameters of their employment. On the basis of obtained results the authors make the conclusion about the existence of gender differences in the experiences of uncertainty of professional status in the period of maturity, which become apparent in the decreasing trends of the individual components of the experience of uncertainty from sample to sample, in the differences in the level of expression of these components, as well as in the differences in the configuration of the correlation relationship with different types of gender identity at this stage of ontogenesis. The article indicates the ordered impact of gender identity on the experience of professional status uncertainty in adult life, which is evident in a non-random trend of decreasing symptoms from sample to sample: passion, integral readiness for change and distraction decrease from masculine to feminine; from feminine to masculine — emotions and MITN decrease; from androgynous to feminine — avoidance decreases; from masculine to androgynous — frequency of problem-focused coping decreases.

General Information

Keywords: uncertainty, occupational status, gender identity, masculinity, androgyny, femininity, gender differences, maturity

Journal rubric: Empirical Research

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2016070304

For citation: Koltachuk E.V., Vachkov I. Gender-specific experiences of uncertainty of professional status in the period of maturity. Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2016. Vol. 7, no. 3, pp. 47–59. DOI: 10.17759/sps.2016070304. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Aierman R. Sotsial’naya teoriya i travma [Social theory and trauma]. Sotsiologicheskoe obozrenie [Sociological Review]. 2013. Vol. 12, no. 1, pp. 121—138.
 2. Alekhin A.N., Dubinina E.A., Pul’tsina K.I. Perezhivanie kak psikhologicheskii aspect adaptatsii cheloveka v neprivychnykh usloviyakh zhiznedeyatel’nosti [Elek- tronnyi resurs] [Experience as a psychological aspect of human adaptation to unusual conditions of life]. Meditsinskaya psikhologiya v Rossii: elektronnyi nauchnyi Zhurnal [Medical psychology in Russia: the electronic scientific Journal], 2014, no. 5(28). URL: http://www.medpsy.ru/mprj/archiv_global/2014_5_28/nomer/nomer03.php (Ac- cessed 17.05.2016).
 3. Bauman Z. Tekuchaya sovremennost’ [Liquid modernity]. St. Petersburg: Publ. Piter, 2008. 240 p.
 4. Bendyukov M.A. Emotsional’noe perezhivanie krizisa zanyatosti [The emotional ex- perience of the employment crisis].VestnikSPbGU. Seriya 6: Filosofiya, politologiya, sotsi- ologiya, psikhologiya, pravo, mezhdunarodnye otnosheniya, 2006, no. 2, pp. 88—99.
 5. Vasilyuk F.E. Psikhologiya perezhivaniya. Analiz preodoleniya kriticheskikh situatsii [Psychology of experiences. Analysis of overcoming critical situations]. Moscow: Publ. Moscow University, 1984. 200 p.
 6. Grishina N.V. Izmeneniya zhiznennoisituatsii: situatsionnyi podkhod [Elektronny- iresurs] [Changes in life situation: the situational approach]. Psikhologicheskie issledo- vaniya: elektronnyi nauchnyi zhurnal. 2013. Vol. 6, no. 30. URL: http://psystudy.ru/index. php/num/2013v6n30/860-grishina30.html  (Accessed  17.03.2015).
 7. Demin A.N. Psikhologicheskoe izmerenie nenadezhnosti raboti [Psychological mea- surement unreliability work] // Chelovek. Soobtshestvo. Upravlenie [Human. Community. Control]. 2008, no. 1, pp. 71—76.
 8. Dikaya L.G. Aktual’nyeproblemyiperspektivyissledovanii v psikhologiitruda v us- loviyakhglobalizatsii [Actual problems and prospects of research in the psychology of la- bor in the context of globalization] // Psikhologicheskii zhurnal [Psychological journal]. 2007, no. 3, pp. 29—44.
 9. Il’in E.P. Rabota i lichnost’. Trudogolizm, perfektsionizm, len’ [Work and personality. Workaholism, perfectionism, laziness]. St. Petersburg: Publ. Piter, 2011, 224 p.
 10. Kletsina I. S. Psikhologiya gendernykh otnoshenii. Teoriya i praktika [Psychology of gender relations. Theory and practice]. St. Petersburg: Publ. Aleteiya, 2004, 408 p.
 11. Kornilova T.V. Printsip neopredelennosti v psikhologii: osnovaniyai problem [Elek- tronnyiresurs] [The uncertainty principle in psychology: foundations and problems] // Psikhologicheskie issledovaniya: elektronnyi nauchnyi zhurnal  [Psychological  research- es: electronic scientific journal], 2010. no. 3(11). URL: http://psystudy.ru/index.php/ num/2010n311/320kornilova11.html (Accessed 17.05.2016).
 12. Leonova A.B., Motovilina R.A. Professional’nyi stress v protsesse organizatsionnykh izmenenii [Occupational stress in the organizational change process]. Psikhologicheskii zhurnal [Psychological journal], 2006. Vol. 27, no. 2, pp. 79—92.
 13. Psikhologiya lichnosti v trudakh otechestvennykh psikhologov [Personality psychol- ogy in works of Russian psychologists]. Khrestomatiya. In Kovalev L.V. 2 publ. ispravlen- noe i dopolnennoe. St. Petersburg: Publ. Piter, 2009. 464 p.
 14. Nikulina O. Problema krizisa truda v usloviyakh transformatsii ekonomicheskikh ot- noshenii [Elektronnyiresurs]. [The problem of the crisis of labour in the conditions of transformation of economic relations] // Kadrovaya politika, korporativnaya kul’tura [.2007.  URL:  http://hr-portal.ru/article/problema-krizisa-truda-v-usloviyah-transforma-cii-ekonomicheskih-otnosheniy  (Accessed  17.05.2016).
 15. Petrova I.A., Demin A.N. Osobennosti vospriyatiya rabotnikami izmenenii na pred- priyatii [Peculiarities of perception of the employees of the changes in the company] // Upravlenie personalom [Personnel Management]. 2008, no. 23, pp. 54—56.
 16. Sapogova E.E. Sovremennaya vzroslost’: transformatsiya ili krizis? [Contemporary adulthood: transformation or crisis?] Gorizonty zrelosti [The maturity horizons]. Materialy V Mezhdunarodnoi konferentsii po psikhologii razvitiya [Materials of V International conference on development psychology]. Moscow: Publ. GBOU VPO MGPPU, 2015, pp. 54—59.
 17. Chelovek v situatsii neopredelennosti [People in a situation of uncertainty]. In Bolo- tova A.K. (eds.). Sbornik materialov nauchno-prakticheskoi konferentsii. Moscow: Publ. “TEIS”, 2007, 232 p.
 18. Shishlova E.E. Transformatsiya gendernoi identichnosti: sotsial’no-psikhologicheskii aspect [Transformation of gender identity: social-psychological aspect]. Vestnik MGI- MO, 2012, no. 1, pp. 204—210.

Information About the Authors

Elena V. Koltachuk, Consultant Psychologist, BF “Your territory”, St.Petersburg, Russia, e-mail: mesvamy@list.ru

Igor Vachkov, Doctor of Psychology, Professor, Professor of the Department of General Psychology, Faculty of Psychology, Moscow Institute of Psychoanalysis, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7784-7427, e-mail: vachkoviv@mgppu.ru

Metrics

Views

Total: 2434
Previous month: 17
Current month: 19

Downloads

Total: 1278
Previous month: 4
Current month: 10