Dynamics of the subject development of students and study groups at different stages of educational process in university

1015

Abstract

This article is devoted to the problem of subject development of students in uni- versity. A small student study group is explored as an environment for the subject development of students and a community that has its own potential to become a collective subject. The level of subject development, interconnection-interdepen- dence of group members, ability of group subject to implement different forms of group collective activity and to manifest as a subject of self-reflection are inves- tigated as essential characteristics of a small study group’s subjectity. An average and percentage indicators of the level of students’ subjectity development at dif- ferent stages of educational process in university are revealed on a sample of 24 small student study groups (N = 364 full-time students, age of respondents is from 17 to 25 years). The study of the correlation between the level of students’ subjec- tity development and subject characteristics, the level of subjectity development of their small study groups allowed to identify and to describe the qualitative fea- tures, the dynamics of the subject development of small study groups and students in the period of six-year education.

General Information

Keywords: six-year education in university, a small student study group, the dynamics of subject development, the level of a group subjectity development, the level of personal subjectity development

Journal rubric: Empirical Research

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2018090207

For citation: Iarotskaia A.S. Dynamics of the subject development of students and study groups at different stages of educational process in university. Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2018. Vol. 9, no. 2, pp. 93–109. DOI: 10.17759/sps.2018090207. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Ancyferova L.I. Psihologicheskoe soderzhanie fenomena sub’ekta i granicy sub’ektno- dejatel’nostnogo podhoda [The psychological content of the subject’s phenomenon and the boundaries of the subject-activity approach]. In A.B. Brushlinskij i dr (ed.). Problema sub’ekta v psihologicheskoj nauke [The problem of the subject in psychological science]. Moscow: Publ. «Akademicheskij proekt», 2000, pp. 27—42.
 2. Akopov G.V. Social’naja psihologija obrazovanija [Social Psychology of Education]. Moscow: Moskovskij psihologo-social’nyj institut: Flinta, 2000. 296 p.
 3. Akopov G.V. Varfolomeeva T.P. Chernyshova E.L. Social’najapsihologijaobrazovanija [Social Psychology of Education]. Samarskij nauchnyj vestnik [Samara Scientific Bulletin], 2013, no. 4(5), pp. 9—11.
 4. Atlas novyh professij [Atlas of new professions] [Elektronnyi resurs]. Moscow: Agentstvo strategicheskih iniciativ, Biznes-shkola «Skolkovo», 2014. Available at: http:// atlas100.ru/future/ (Accessed: 25.05.2017).
 5. Brushlinskij A.B. Psihologija sub’ekta [Psychology of a subject]. SaintPetersburg: Aletejja [Alethea], 2003. 268 p.
 6. Bulkina N.A. Trebovanija k sovremennomu specialistu: kompetencii, kriterii, pokazateli [Requirements for the modern specialist: competences, criteria, indicators]. Vestnik  FGOU  VPO  MGAU  [Bulletin  FSEIHPE  MSAU],  2011, no. 3, pp. 107—109.
 7. Bukharina A.Y. Talent management: what to teach employees today to survive tomorrow. Sotsial’naia psikhologiia i obshchestvo [Social Psychology and Society], 2017. Vol. 8, no. 1, pp. 144—162. doi:10.17759/sps.2017080109. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 8. Varchev A.E. Sotsial’no-psikhologicheskie osobennosti sovremennoi studencheskoi uchebnoi gruppy [Socio-psychological Peculiarities of Modern Student Study Group Ph.D. (Psychology) Thesis]. Moscow, 2003. 21 p.
 9. Gajdar K.M. Social’no-psihologicheskaja diagnostika gruppovogo sub’ekta: uchebno- metodicheskoe posobie dlja vuzov [Socio-psychological diagnostics of the group subject: the educational-methodical manual for high schools]. Voronezh: IPC VGU [CPI VSU], 2012. 70 p.
 10. Gajdar K.M. Social’no-psihologicheskaja koncepcija gruppovogo sub’ekta [The socio- psychological concept of a group subject]. Voronezh: Publ. Voronezh. gos. un-ta, 2013. 396 p.
 11. Elizarov S.G. Motivatsionno-tsennostnaya vklyuchennost’ uchebnykh grupp v usloviyakh raznykh tipov sotsial’nykh sistem [Motivational Inclusion of Study Groups in Different Social Systems]. Vestnik universiteta (Gosudarstvennyi universitet upravleniya) [Bulletin of State University of Management]. Seriya: Sotsiologiya i upravlenie personalom [Part: Sociology and Human Resource Management]. M.: GUU, 2008, no. 1 (39), pp. 49—52.
 12. Zhuravlev A.L. Kollektivnyi sub’ekt: osnovnye priznaki, urovni i psikhologicheskie tipy [Collective Subject: its main features, levels and psychological types]. Psikhologicheskii zhurnal [Psychological Journal], 2009, no. 30(5), pp. 72—80.
 13. Kondrat’ev M.Yu., Kondrat’ev Yu.M. Psikhologiya otnoshenii mezhlichnostnoi znachimosti [Psychology of Interpersonal Significance]. M.: PER SE, 2006. 272 p.
 14. Kondratyev Yu.M., Sachkova M.Y. Relationships of Interpersonal Importance in a Student Group at Different Stages of Learning [Elektronnyi resurs]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie psyedu.ru [Psychological Science  and  Education  psyedu.ru],  2011, no. 1. Available at: https://psyjournals.ru/psyedu_ru/2011/n1/39945.shtml (Accessed: 04.06.2016) (In Russ., аbstr. in Engl.)
 15. Krushelnitskaya O.B., Kiselev A.V. Intragroup Structuring of Study Groups in Different Types of Educational Institutions. Sotsial’naia psikhologiia i obshchestvo [Social Psychology and Society], 2011. no. 3, pp. 54—64. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 16. Krushelnitskaya O.B., Orlov V.A., Sachkova M.Y. Social psychology of education as a branch of scientific knowledge [Elektronnyi resurs]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie psyedu.ru [Psychological Science  and  Education  psyedu.ru],  2013.  no.  2,  pp. 1—14. (In Russ., аbstr. in Engl.). Available at: https://psyjournals.ru/psyedu_ru/2013/n2/61292_full.shtml (Accessed: 02.07.2017).
 17. Lunev Yu.A. Metodiki sotsial’no-psikhologicheskogo issledovaniya mezhgruppovogo vzaimodeistviya v uchebnykh organizatsiyakh [Techniques for Socio-Psychological Investigation of Intergroup Interaction in Educational Institutions]. In A.L. Zhuravlev, E.V. Zhuravleva (ed.). Metodiki sotsial’no-psikhologicheskogo issledovaniya lichnosti i malykh grupp [Techniques for Socio-Psychological Investigation of Personality and Small Groups]. Moscow: Institut psikhologii RAN, 1995, pp. 138—153.
 18. Petrovskii A.V. Teoriya deyatel’nostnogo oposredstvovaniya mezhlichnostnykh otnoshenii i traditsionnaya psikhologiya malykh grupp v ikh printsipial’nykh razlichiyakh [Theory of Action Mediation of Interpersonal Relations and Traditional Psychology of Small Groups]. In A.V. Petrovskii(ed.). Psikhologicheskayateoriyakollektiva[Psychological Theory of Collective]. Moscow: Pedagogika, 1979, pp. 197—218.
 19. Petrovskij V.A. Lichnost’ v psihologii: paradigma sub’ektnosti [Personality in psychology: the paradigm of subjectness]. Rostov on Don: Publ. «Feniks», 1996. 512 p.
 20. Psihologija sub’ekta i psihologija chelovecheskogo bytija: monografija [Psychology of  the  subject  and  psychology  of  human  existence:  monograph].  In  V.V. Znakov, Z.I. Rjabikina, E.A. Sergienko (ed.). Krasnodar: Kubanskij gos. un-t, 2010. 372 p.
 21. Sachkova M.Y. Current Approach to the Study of Status Relations in Student Groups within the Framework of the School of Thought of the Department of Social Psychology at MSUPE. Sotsial’naia psikhologiia i obshchestvo [Social Psychology and Society], 2016. Vol. 7, no. 1, pp. 59—71. doi:10.17759/sps.2016070105. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 22. Sergienko E.A. Kriterii stanovlenija sub’ekta [Criteria for becoming a subject]. Ezhegodnik Rossijskogo psihologicheskogo obshhestva: Materialy 3-go Vserossijskogo s’ezda psihologov. 25—28 ijunja 2003 goda: v 8 t. T. 7. [Yearbook of the Russian Psychological Society: Materials of the 3rd All-Russian Congress of Psychologists. June 25—28, 2003: in     8 vol. Vol. 7]. Saint-Petersburg: Publ. S.-Peterb. un-ta, 2003, pp. 127—131.
 23. Sidorenkov A.V., Koval’ E.S. Vzaimosvyaz’ gruppovykh fenomenov i sotsial’no- psikhologicheskoi adaptatsii rabotnikov v organizatsii [Correlation of Group Phenomena and Socio-Psychological Adaptation of employees in Organization]. Psikhologicheskii zhurnal [Psychological Journal], 2015. Vol. 36, no. 1. pp. 34—45.
 24. Sidorenkov A.V., Mondrus A.L. Podkhody k ponimaniyu splochennosti maloi gruppy [Approaches to Understanding of Small Group’s Cohesion]. Severo-Kavkazskii psikhologicheskii  vestnik  [Northern  Caucasus  Psychological  Bulletin],  2007,  no.  5/1, pp. 45—53.
 25. Sidorenkov A.V. Malye gruppy i neformal’nye podgruppy: mikrogruppovaja teorija: monografija [Small groups and informal subgroups: microgroup theory: monograph]. Rostov on Don, Publ. JuFU, 2010. 272 p.
 26. Trikshina N.S. Sotsial’no-psikhologicheskie osobennosti identichnosti individa v maloi gruppe i neformal’noi podgruppe [Socio-Psychological Peculiarities of Person’s Identity in Small Group and non-formal subgroup Ph.D. (Psychology) Thesis]. Rostov- na-Donu, 2010. 21 p.
 27. Umanskii L.I. Poetapnoe razvitie gruppy kak kollektiva [Phases of Development of Group as a Collective]. In E.V. Shorokhova, K.K. Platonov, O.I. Zotova, N.V. Kuchevskaya (ed.). Kollektiv i lichnost’ [Collective and Personality]. Moscow: Nauka, 1975, pp. 77—87.
 28. Federal’nyj gosudarstvennyj obrazovatel’nyj standart vysshego professional’nogo obrazovanija [Federal State Educational Standard of Higher Professional Education] [Elektronnyi resurs]. Federal’nye gosudarstvennye obrazovatel’nye standarty [Federal state educational standards]. Moscow: Institut strategicheskih issledovanij v obrazovanii RAO. Available at: http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1 (Accessed:  28.06.2017).
 29. Chernyshev A.S. Sotsial’no-psikhologicheskie usloviya stanovleniya sub’ektnosti malykh grupp: teoretiko-eksperimental’nyi podkhod k issledovaniyu [Socio-Psychological Conditions of Small Group’s Subjectity Development]. Psychologicaljournal[Psychological Journal], 2012. Vol. 33, no. 2, pp. 35—44.
 30. Chernyshova E.A. Correlation between Students’ Personal Constructs and Their Status Position within the Student Group. Sotsial’naia psikhologiia i obshchestvo [Social Psychology and Society], 2012, no. 1, pp. 59—72. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 31. Shkerina L.V. Shashkina M.B. Bagachuk A.V. Kriterial’naja model’ i urovni sformirovannosti kompetencij studentov-budushhih bakalavrov v formate FGOS VPO [Criterial model and levels of competency formation for future bachelor students in the format of GEF HPE]. Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Journal], 2012, no. 8, pp. 93—99.
 32. Shhukina M.A. Osobennosti razvitija sub’ektnosti lichnosti v podrostkovom vozraste [Features of development of subjectivity of the person at teenage age. Ph.D. (Psychology) Thesis]. Tjumen’, 2004. 168 p.

Information About the Authors

Anastasiia S. Iarotskaia, Postgraduate student of the Department of Social Psychology, Taurida Academy of V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia, e-mail: a.s.yarockaya@gmail.com

Metrics

Views

Total: 3266
Previous month: 6
Current month: 2

Downloads

Total: 1015
Previous month: 15
Current month: 1