Social Psychology and Society

[Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo]
WoS Scopus

Issue Contents 2022. Vol. 13, no. 1

Empirical Research