Social Psychology and Society

[Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo]
WoS Scopus

Issue Contents 2024. Vol. 15, no. 1