Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice Manuscript SubmissionAbout PsyJournals.ruContact Us
Cultural-Historical Psychology - №2 / 2022 | Перейти к описанию
Scopus
Web of Science СС

  Previous issue (2022. Vol. 18, no. 1)

Included in Scopus

Journal Quartiles 2021

CiteScore : Q1
SNIP: Q2
SJR: Q1

Details on scimagojr.com/

CrossRef

Cultural-Historical Psychology

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (printed version): 1816-5435

ISSN (online): 2224-8935

DOI: https://doi.org/10.17759/chp

License: CC BY-NC 4.0

Published since 2005

Published quarterly

Free of fees
Open Access Journal

Affiliated ISCAR

 

Development of Social Competencies of Primary School Children in Schools with Different Ways of Organizing Educational Interactions 159

|

Rubtsov V.V.
Doctor of Psychology, Professor, Academician of the Russian Academy of Education, President, Head of the International UNESCO Chair «Cultural-Historical Psychology of Childhood», Moscow State University of Psychology & Education (MSUPE), Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2050-8587
e-mail: rubtsovvv@mgppu.ru

Ulanovskaya I.M.
PhD in Psychology, Leading researcher at the Laboratory of psychological groundings of new educational technologies, Psychological Institute of the Russian Academy of Education and the Laboratory, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6605-0615
e-mail: iulanovskaya@mail.ru

Abstract
The article focuses on the results of the study on the development of social competencies in primary school students studying in schools with different ways of organizing educational interactions. Two types of schools are analyzed: a school that implements a system of developmental learning (the method of D.B. Elkonin — V.V. Davydov), and a school based on traditional teaching methods. The research is based on the principle of activity theory, according to which the development of social competencies in the learning activity is mediated by the ways of organizing learning interactions and forms of communication between children and adults, aimed at a joint search for a common way to solve a certain class of problems. The study involved fourth graders from Moscow schools (258 students). The author's method "The conflict" was used. It allows to study the students' search for a way to solve the visual-logical problem of identifying a system of features and multiplying them. The article discusses statistically significant differences in the results demonstrated by fourth graders from different types of schools. It is shown that the school of developmental learning creates favorable conditions for students to master productive forms of group interaction, which increases the effectiveness of joint problem solving, and ultimately contributes to the development of social competencies in primary school children. In students, studying in traditional schools, the phenomenon of "loss of content" in communicative competencies was revealed: children united in a group to solve a problem lost their focus on analyzing the content of the problem, replacing the process of finding a joint solution by demonstrating the learned rules of interaction.

Keywords: social competencies, schools with different ways of organizing educational interactions, school of developmental learning, “traditional” school, primary school graduates, joint problem solving.

Column: Learning Interactions: Constructing Developmental Environments

DOI: https://doi.org/10.17759/chp.2021170205

For Reference

References
 1. Vygotsky L.S. Umstvennoe razvitie detei v protsesse obucheniya. [Mental development of children in the learning process]. Moscow: Publ. GIZ, 1935. (In Russ).
 2. Guruzhapov V.A. Umenie analizirovat' uslovie zadachi kak metapredmetnyi rezul'tat obucheniya [The ability to analyze the task conditions as a meta-subject result of training]. Psikhologo-pedagogicheskie issledovaniya[Psychological and pedagogical research], 2013. Volume 5, no. 5. (In Russ).
 3. Davydov V.V. Problemy razvivayushchego obucheniya. Opyt teoreticheskogo i eksperimental'nogo psikhologicheskogo issledovaniya. [Problems of developmental learning. Experience of theoretical and experimental psychological research]. Moscow: Publ. Pedagogika, 1986 (In Russ).
 4. Davydov V.V. Teoriya razvivayushchego obucheniya [Theory of developmental learning]. Moscow: Publ. Intor, 1996 (In Russ).
 5. Kommunikativno-orientirovannye obrazovatel'nye sredy. Psikhologiya proektirovaniya Ed. V.V. Rubtsov [Communication-oriented educational environments. Psychology of design. Ed. V.V. Rubtsov]. M.: Psikhologicheskii institut RAO. [Moscow: Psychological Institute of RAE]. 1996. (In Russ).
 6. Kritskiy A.G. Metodika gruppovoi organizatsii uchebnoi deyatel'nosti s ispol'zovaniem komp'yutera [Methods of group organization of learning activity with the use of a computer]. In: Voprosy psikhologii [Problems of psychology], 1989. No. 1. (In Russ).
 7. Margolis A.A. Zona blizhaishego razvitiya (ZBR) i organizatsiya uchebnoi deyatel'nosti uchashchikhsya [The zone of the proximal development (ZPD) and the organization of learning activity of students]. In: Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological science and Education]. 2020. 2020. Volume 25. No. 4. pp. 6—27. (In Russ).
 8. Obrazovatel'naya sreda shkoly i ee vliyanie na psikhicheskoe razvitie uchashchikhsya / Red. V.V.Rubtsov, N.I.Polivanova. [Educational environment of the school and its influence on the mental development of students. Ed. V.V. Rubtsov, N.I. Polivanova]. Moskva, PI RAO [ Moscow. Publ. Psychological Institute of RAE], 2007 (In Russ).
 9. Otsenka metapredmetnykh kompetentsii vypusknikov nachal'noi shkoly/ pod red. I.M.Ulanovskoi [Evaluation of meta-subject competencies of primary school graduates. Ed. by I.M. Ulanovskaya]. M.: GBOU VPO «MGPPU» [Moscow: Moscow State University of Psychology & Education], 2015 (In Russ).
 10. Perre-Klermon, A.N. Rol' sotsial'nykh vzaimodeistvii v razvitii intellekta detei /red. V.V.Rubtsov. [The role of social interactions in the development of children's intelligence. Ed. V.V. Rubtsov]. Moscow: Publ. Pedagogika, 1991 (In Russ).
 11. Polivanova N.I.,Rubtsov V.V.,Semenova M.A.Refleksiya i ee rol' v protsesse organizatsii i postroeniya kollektivno- raspredelennogo deistviya u detei [Reflection and it’s role in the process of organizing and building a collective distributed action in children]. In Problemy refleksii. Sovremennye kompleksnye issledovaniya [Problems of Reflection. Modern comprehensive research]. Novosibirsk, 1987. (In Russ).
 12. Rivina I.V. Zavisimost' razvitiya uchebno- poznavatel'nykh deistvii mladshikh shkol'nikov ot tipa kollektivnoi deyatel'nosti. [The dependence of the development of educational and cognitive actions of younger schoolchildren on the type of collective activity] In: Voprosy psikhologii [Problems of psychology], 1987. № 5, pp. 62—70. (In Russ).
 13. Rivina I.V., Polivanova, N.I., Ulanovskaya I.M. Vyyavlenie umeniya uchashchikhsya nachal'noi shkoly deistvovat' sovmestno v usloviyakh sotsio-kognitivnogo konflikta [Identifying the ability of   primary   school students to act together in a socio-cognitive conflict]. In: Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education]. 2013. № 4. (In Russ).
 14. Rubtsov V.V. Sotsial'nye vzaimodeistviya i obuchenie: kul'turno-istoricheskii kontekst [Social interactions and training: cultural and historical context]. In: Kul'turno- istoricheskaya psikhologiya [Cultural and Historical Psychology]. 2005. № 1. (In Russ).
 15. Rubtsov V.V. Sovmestnaya deyatel'nost' shkol'nikov pri usvoenii teoreticheskikh ponyatii (na materiale fiziki) [Joint activity of schoolchildren in the assimilation of theoretical concepts (on the material of physics)].In: Formirovanie uchebnoi deyatel'nosti shkol'nikov [Formation of educational activity of schoolchildren], pp. 170—178. Moscow, 1982 (In Russ).
 16. Rubtsov V.V., Margolis A.A., Telegin M.V. Psikhologicheskoe issledovanie geneza i razvitiya zhiteiskikh ponyatii v usloviyakh uchebnogo dialoga (pervyi etap) [Psychological study of the genesis and development of everyday concepts in the context of a learning dialogue (the first stage)]. In: Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2007, No. 2, pp. 61—72. (In Russ).
 17. Ulanovskaya I.M. Sistema razvivayushchego obucheniya kak faktor stanovleniya kommunikativnykh umenii u uchashchikhsya nachal'noi shkoly [The system of developmental learning as a factor in the formation of communicative skills in primary school students]. In: Kravtsov G. G. (ed.) Teoriya i praktika kul'turno-istoricheskoi psikhologii: Materialy XVIII Mezhdunarodnykh chtenii pamyati L. S. Vygotskogo [Theory and Practice of cultural-historical psychology: Materials of the XVIII International Readings in Memory of L.S. Vygotsky]. Moscow, November 13—17, 2017. Moscow: Lev, 2017, pp. 157— 163. (In Russ).
 18. Federal'nyi gosudarstvennyi obrazovatel'nyi standart nachal'nogo obshchego obrazovaniya [Federal State Educational Standard of primary Education] / (utverzhden prikazom Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot 6 oktyabrya 2009 g. N 373) / (approved by Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation of October 6, 2009 N 373)] (In Russ).
 19. Zukerman G.A. Ot sovmestnogo deistviya — k konstruirovaniyu novykh sotsial'nykh obshchnostei: Sovmestnost'. Tvorchestvo. Obrazovanie. Shkola (Kruglyi stol    metodologicheskogo    seminara    pod    rukovodstvom V.V. Rubtsova, B.D. El'konina) [From joint action to the construction of new social communities: Compatibility. Creation. Education. School (Round table of the methodological seminar under the leadership of V.V. Rubtsov, B.D. Elkonin)]. In: Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural and Historical Psychology], 2018. Volume 14, No. 3. pp. 5—30. (In Russ).
 20. Apres Vygotski et Piaget. Ed. C.Garnier, N.Bednarz, I. Ulanovskaya. De Boeck Universite, Bruxelles, 1991.
 21. Deutsch, M. Cooperation and trust: Some theoretical notes/ In M. Jones (Ed.), Nebraska symposium on motivation. Lincoln, NE: University of Nebraska Press. 1962. pp. 275—319.
 22. Doise W, Mugny G. Social cognitive conflict structuration of individual and collective performance // European Journal of Social Psychology. 1978.
 23. Johnson, D.W., & Johnson, F. Joining together: Group theory and group skills (10th ed.). Boston: Allyn & Bacon. 2009.
 24. Johnson, D.W., & Johnson, R. Learning together and alone: Cooperative, competitive, and individualistic learning (5th Ed.). Boston: Allyn & Bacon. 1999.
 25. Rubtsov, V., Konokotin, A. Formation of higher mental functions in children with special educational needs via social interaction in: Evaluation and Treatment of Neuropsychologically Compromised Children. Ed. Darlyne G. Nemeth, Janna Glozman, Academic Press (an imprint of Elsevier), 2020.
 26. Rubtsov, V., Ulanovskaya I. Educational Environment and Indicators of Child Development. In: Lurian journal, N 2, 2020, pp. 71—84.
 27. Slavin, R.E. "Cooperative Learning: Applying Contact Theory in Desegregated Schools. In: Journal of social issues. 41/3 (1985): 45—62.
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2022 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at Youtube ??????.???????