Synergy of Tradition and Innovation

118

Abstract

This article considers the views related to the organization of distance interaction between students and the teacher in a digital educational environment, presents practice-oriented cases of building the logic of organizing the educational process from technological to methodological aspects.

General Information

Keywords: digital educational environment; educational cooperation; distance learning systems; digital educational resources; hybrid pedagogy

Publication rubric: Digital Transformation and Online Education: Technologies, Tools & Models

Article type: scientific article

Acknowledgements. The authors are grateful to their supervisor Vaindorf-Sysoeva M.E., doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor / Professor of the Department of Technology and Professional Training of the Institute of Physics and Technology of the Moscow State Pedagogical University.

For citation: Tikhonovetskaya I.P., Vyun N.D. Synergy of Tradition and Innovation. Digital Humanities and Technology in Education (DHTE 2021): Collection of Articles of the II All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation. November 11-12, 2021 / V.V. Rubtsov, M.G. Sorokova, N.P. Radchikova (Eds). Moscow: Publishing house MSUPE, 2021., pp. 182–198.

References

  1. Vaindorf-Sysoeva M.E. Distantsionnoe obuchenie v usloviyakh pandemii: problemy i puti ikh preodoleniya [Distance learning in a pandemic: problems and ways to overcome them]. Vaindorf- Sysoeva M.E. Subocheva M.L. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya [Problems of modern pedagogical education], 2020, no. 67–4, pp. 70–74.
  2. Vaindorf-Sysoeva M.E. Metodika distantsionnogo obucheniya: uchebnoe posobie dlya vuzov [The methodology of distance learning: a textbook for universities]. In Vaindorf-Sysoeva M.E. Subocheva M.L. (ed.), Metodika distantsionnogo obucheniya: uchebnoe posobie dlya vuzov [The methodology of distance learning: a textbook for universities]. Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. 194 pp.
  3. Vyun N.D. «Obratnyi tekst» – integrativnaya strategiya raboty s tekstom v usloviyakh smeshannogo obucheniya [“Reverse Text” is an integrative strategy for working with text in a mixed learning environment]. Materialy VI mezhregional’noi konferentsii molodykh issledovatelei s mezhdunarodnym uchastiem “Integratsiya nauki, tekhnologii i obrazovaniya: INTO – 2021” (g.Moscow, 14 aprelya 2021 g.) [Integration of Science, technology and education: INTO – 2021: proceedings of the VI Interregional Conference of Young Researchers with International participation]. Moscow: MPGU, 2021. 222 p.
  4. Vyun N.D. Elektronno-obrazovatel’nye resursy: budushchee? Nastoyashchee! [Electronic educational resources: the future? The present!] Materialy Mezhdunarodnoi nauch.-prakt. internet-konferentsii “Virtual’naya real’nost’ sovremennogo obrazovaniya. VRME 2020” (g.Moscow, 12–16 oktyabrya 2020 g.) [International scientific and practical Internet conference “Virtual reality of modern education. VRME 2020»].Kemerovo: GBU DPO «KRIRPO», 2021. 54 p.
  5. Tikhonovetskaya I.P. Distantsionnoe obuchenie shkol’nikov vo vremya karantina[Distance learning of schoolchildren during quarantine]. Pachatkovae navuchanne: syam’ya, dzіtsyachy sad, shkola. Ser., “U dapamogu pedagogu”: navukova-metadychny chasopis [Primary education: family, kindergarten, school. Ser. “To help the teacher”], 2020, no. 10, pp.1–8. (In Russ.; abstr. in Engl.).
  6. Tikhonovetskaya I.P. Organizatsiya uchebnogo sotrudnichestva v tsifrovoi obrazovatel’noi srede[formation of educational cooperation in the digital educational environment]. Materialy VI mezhregional’noi konferentsii molodykh issledovatelei s mezhdunarodnym uchastiem “Integratsiya nauki, tekhnologii i obrazovaniya: INTO – 2021” (g.Moscow, 14 aprelya 2021 g.) [Integration of Science, technology and education: INTO – 2021: proceedings of the VI Interregional Conference of Young Researchers with International participation]. Moscow: MPGU, 2021, pp. 33–36.
  7. Tikhonovetskaya I.P. Formirovanie tsifrovykh navykov mladshikh shkol’nikov v uchebnom protsesse[formation of digital skills of younger schoolchildren in the educational process]. Materialy 2 nauch.-prakt. konf. “Tsifrovaya transformatsiya obrazovaniya DTE-2019” (g. Minsk, 27 marta 2019 g.) [Materials of the 2nd scientific and practical conference Digital transformation of education DTE-2019]. Minsk: GIATs, 2019, pp. 310–313.
  8. Tikhonovetskaya I.P.Vyun N.D. Formirovanie chitatel’skoi gramotnosti u mladshikh shkol’nikov s ispol’zovaniem IKT [Formation of reading literacy among younger schoolchildren with using information and communication technologies]. Pachatkovae navuchanne: syam’ya, dzіtsyachy sad, shkola. Ser., “U dapamogu pedagogu”: navukova-metadychny chasopis [Primary education: family, kindergarten, school. Ser. “To help the teacher”], 2021, no. 4, pp. 1–16. (In Russ.; abstr. in Engl.)

Information About the Authors

Inga P. Tikhonovetskaya, State Educational Institution “Secondary School No. 111 of Minsk”, Moscow Pedagogical State University (IFTIS MPGU), Minsk, Belarus, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9820-9715, e-mail: inga.t1973@gmail.com

Natalie D. Vyun, Moscow Pedagogical State University (IFTIS MPGU), Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6710-7214, e-mail: vyniha@yandex.ru

Metrics

Views

Total: 136
Previous month: 3
Current month: 5

Downloads

Total: 118
Previous month: 3
Current month: 4