Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice For AuthorsAbout PsyJournals.ruContact Us

  Previous issue (2020. Vol. 25, no. 6)

Included in Scopus

CrossRef

Psychological Science and Education

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (printed version): 1814-2052

ISSN (online): 2311-7273

DOI: https://doi.org/10.17759/pse

License: CC BY-NC 4.0

Started in 1996

Published 6 times a year

Free of fees
Open Access Journal

 

Subject-Environment Interactions with Television and the Internet in the Context of Traditional and Modern Gender Representations 757

|

Lidskaya E.V.
Junior researcher, Laboratory of ecopsychology of development and psychodidactics, FSBSI “Psychological Institute of Russian Academy of Education”, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0239-1960
e-mail: elidskaya@gmail.com

Mdivani M.O.
PhD in Psychology, Leading Research Associate, Laboratory of developmental ecopsychology and psychodydactics, Psychological Institute of Russian Academy of Education (FG¬BNU PI RAO), Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1573-0359
e-mail: mdivanim@gmail.com

Abstract
The article focuses on the identification of the relationship between gender representations and subject-environment interactions using the example of TV and the Internet. Among the considered interactions are object, subject and quasi-subject types. The survey involved 400 respondents, 40% male and 60% female, aged 18 to 65 years. The respondents filled out two online questionnaires. One questionnaire (GRBS) was aimed at assessing the respondents’ propensity to traditional or modern gender-role representations. The other questionnaire was a technique developed on the basis of eco-psychological types of interaction with the information environment. The study revealed a correlation between gender representations and the types of interaction with TV and the Internet. Interactions with TV most often refer to the object type, and least often to the quasi-subject one. The indicators for all three types of interactions were higher in the respondents with traditional gender beliefs as compared to the respondents with modern gender beliefs. The correlation between gender stereotypes and the Internet was found only in women and only in the case of quasi-subject type of interactions.

Keywords: subject-environment interactions, TV, Internet, object, subject, quasi-subject, traditional gender beliefs, modern gender beliefs

Column: Developmental Psychology

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2017220415

For Reference

References
 1. Groshev I.V.Reklamnye tekhnologii gendera [Advertising technologies of gender].Obshchestvennye nauki i sovremennost’ [Social sciences and modernity], 2000, no.4, pp.172–187.
 2. Deryabo S.D.Ehkologicheskaya psihologiya: diagnostika ehkologicheskogo soznaniya [Ecological psychology: diagnostics of ecological consciousness].Moscow: Publ.MPSI, 1999.310 p.
 3. Dudareva A.Reklamnyi obraz.Muzhchina i zhenshchina [Advertising image.Man and woman].Moscow: Publ.RIP-holding, 2003.222 p.
 4. Duskazieva Zh.G.Gendernaya psikhologiya: ucheb.posobie [Gender psychology].Krasnoyarsk: Publ.Krasnoyar.gos.ped.un-t im.V.P.Astaf’eva, 2010.108 p.
 5. Klecina I.S.Psikhologiya gendernyh otnoshenii: Teoriya i praktika [Psychology of Gender Relations: Theory and Practice].Saint Petersburg: Publ.Aletejya, 2004.408 p.
 6. Mdivani M.O.Metod issledovaniya ehkopsihologicheskih vzaimodeistvii cheloveka s informacionnoi sredoi [The method of studying ecopsychological interactions of a person with the information environment].Akmeologiya [ Acmeology], 2017, no.1(61), pp.59–65.
 7. Panov V.I.Informacionnaya sreda v kontekste ehkopsihologicheskogo podhoda k razvitiyu psihiki: konceptual’nye predposylki [Elektronnyi resurs] [Information environment in the context of the ecopsychological approach to the development of the psyche: conceptual premises].In Mitina L.M.(eds.), Dvenadtzataya Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya “Psihologiya lichnostno-professional’nogo razvitiya: sovremennye vyzovy i riski” [The Twelves International scientific-practical conference “Psychology of personal and professional development: modern challenges and risks”].Moscow: Publ.“Pero”, 2016, pp.23–27.URL: http://www.pirao.ru/images/news/2016/08/XII-Vyzovy-i-Riski.pdf (Accessed: 11.11.2016)
 8. Sabitova G.V., Zubenko N.Yu.Kul’turno-istoricheskii aspekt opredeleniya gendernyh stereotipov v psihologo-pedagogicheskih issledovaniyah [The cultural and historical aspect of the definition of gender stereotypes in psychological and pedagogical studies].Obshchestvo: sociologiya, psikhologiya, pedagogika [Society: sociology, psychology, pedagogy], 2016, no. 2, pp.105–107.
 9. Safronov D.A.Predpochteniya starsheklassnikov v ispol’zovanii resursov seti internet: gendernyj podhod [Elektronnyi resurs] [Preferences of high school students in using Internet resources: a gender approach].Elektronnyi nauchno-obrazovatel’nyi zhurnal VGPU “Grani poznaniya” [Electronic scientific and educational journal of the VGPU “Facets of knowledge”], 2009, no.3(4), pp.77–79.Available at: http://grani.vspu.ru/ avtor/85.phtml (Accessed: 12.10.2016).
 10. Skornyakova S.S.Gendernye stereotipy v sredstvah massovoj kommunikacii [Gender stereotypes in the mass media].Sbornik nauchnykh trudov “Aktual’nye problemy teorii kommunikacii” [Сollection of scientific papers “Actual problems of the theory of communication”].Saint Petersburg: Publ.SPbGPU, 2004, pp.225–231.
 11. Sokolova E.A.Kompleks gendernyh stereotipov v medijnom portrete zhenshchiny v mestnoj presse [A complex of gender stereotypes in a media portrait of a woman in the local press].Fundamental’nye issledovaniya [ Basic research], 2013, no.1, pp.775– 779.
 12. Sokolova E.A.Kompleks muzhskih stereotipnyh obrazov v gazete russkogo provincial’nogo goroda [Elektronnyi resurs] [A complex of male stereotyped images in the newspaper of the Russian provincial city].Nauchnoe obozrenie. Filologicheskie nauki [ Scientific review. Philology], 2014, no.1, pp.66–66.Available at: http://philology.science-review.ru/ru/article/view?id=98.phtml (Accessed: 04.12.2016).
 13. Ashmore R.D.The social Psycology of Female – male relations: a critical analysis of central concepts.New York, 1986, pp.69–119.
 14. Basow S.A.Gender: stereotypes and roles.Pacific Grove.CA: Brooks/Cole, 1992.447 p.
 15. Brown M.J., Gladstone N.Development of a Short Version of the Gender Role Beliefs Scale.International Journal of Psychology and Behavioral Sciences, 2012, vol.2, no.5, pp.154–158.
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2021 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at facebook Psyjournals at Twitter Psyjournals at Youtube ??????.???????