Olga Vasilievna Ogorodnova

Olga Vasilievna Ogorodnova

PsyJournalsID: 7814

PhD in Education, Head of the Chair of Psychology and Pedagogics of Childhood, Tyumen State University, Tyumen, Russia, o.v.ogorodnova@utmn.ru

Last updated: 11.05.2018