Evgeny Valerievich Krasnov

Evgeny Valerievich Krasnov

PsyJournalsID: 7958

applicant of the Department of General psychology of psychology faculty, Moscow state University. M. V. Lomonosova, Khimki, Russia, evkrasnov@gmail.com

Last updated: 15.09.2023

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 2