Center for Social-Psychological Partnership “Three Whales” as a Subject of the Regional Innovation System “University — Future Teacher — Preschool Educational Organization”

74

Abstract

The article considers the University as the core of the formation and development of a regional innovation system that implements the innovative vector of development of the region and the country as a whole. In modern Russian society, including in education, problems related to the ecology of the child’s personality, with the processes of his socialization and individualization in the socio-cultural space are being updated. Concerning to this, changes in the socio-cultural conditions of the higher education system appears. There is a need not only to expand and deepen the professional competence of the teaching staff, but also to strengthen professional knowledge, practice-oriented orientation of students as future specialists. The article substantiates the need to create a Center for social-psychological partnership “Three Whales” as a single integral subject of innovative development of the system “university — future teacher — preschool educational organization” on the basis of the University. The main goal of the Center “Three Whales” is to improve the psychological culture of the subjects of the system “university — future teacher — preschool educational organization”. Primary psychological prevention is a priority area of its work.

General Information

Keywords: regional innovation system, socially active university, center for social-psychological partnership, system “university — future teacher — preschool educational organization”, psychological culture, psychological prevention, levels of psychoprophylaxis.

Journal rubric: Axiological and Personality-Oriented Basis of Cooperation and Interaction of Educational Environment Subjects

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/bppe.2019160407

For citation: Maiorova T.E., Savchina M.D. Center for Social-Psychological Partnership “Three Whales” as a Subject of the Regional Innovation System “University — Future Teacher — Preschool Educational Organization” [Elektronnyi resurs]. Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya = Bulletin of Psychological Practice in Education, 2019. Vol. 16, no. 4, pp. 72–79. DOI: 10.17759/bppe.2019160407. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Boldyrikhina V.N. Problema organizatsii pedagogicheskogo vzaimodeistviya vuza i detskogo sada na sovremennom etape [The problem of organizing the pedagogical interaction of the university and kindergarten at the present stage]. GAUDEAMUS, 2017. Vol. 16, no. 2, pp. 117–119.
 2. Grebennikova O.V., Khuzeeva G.R., Konchalovskaya M.M., Ayanyan A.N. Sotsial’nye predstavleniya i tsennostnye orientatsii v kartine mira sovremennykh podrostkov: mozaika protivorechii [Social representations and value orientations in the worldview of modern adolescents: a mosaic of contradictions]. Psikhologicheskie issledovaniya [Psychological Research], 2017. Vol. 10, no 53, pp. 5. Available at: http://psystudy.ru/index.php/num/2017v10n53/1428-grebennikova53.html (Accessed 20.12.2019).
 3. Dubrovina I.V. Psikhologicheskaya kul’tura lichnosti v strukture professional’noi kompetentnosti [The psychological culture of personality in the structure of professional competence]. Gumanizatsiya obrazovaniya [Humanization of Education], 2013, no. 5, pp. 40–47.
 4. Zabrodin Yu.M., Pakhal’yan E.V. Psikhologicheskoe prosveshchenie v kontekste soderzhaniya FGOS i standartov professional’noi deyatel’nosti [Psychological education in the context of the content of the Federal State Educational Standard and standards of professional activity]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2017. Vol. 9, no. 1, pp. 135–147. doi: 10.17759/psyedu.2017090114.
 5. Zakharova L.M. Setevoe vzaimodeistvie doshkol’noi organizatsii i vuza v usloviyakh sotsial’nogo partnerstva [Network interaction of a preschool organization and a university in a social partnership]. In E.F. Nikolaeva, E.A. Denisova (eds.). Sotsial’noe partnerstvo v deyatel’nosti psikhologa: teoriya i praktika: Sbornik materialov Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Tol’yatti, 15–17 maya 2015 goda) [Social partnership in the activities of a psychologist: theory and practice. Collection of materials of the International scientific-practical conference (Tolyatti, 2015, May 15–17)]. Tol’yatti: TGU Publ., 2015, pp. 61–65.
 6. Zedgenidze V.Ya. Osobennosti sotsial’no-psikhologicheskogo partnerstva doshkol’nogo obrazovatel’nogo uchrezhdeniya i sem’i vospitannika [Features of the socio-psychological partnership of the preschool educational institution and the family of a prescholar]. Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Novgorod State University], 2008, no. 45, pp. 35–37. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15196202 (Accessed 20.12.2019).
 7. Ioda E.V., Ioda Yu.V. Studencheskii biznes-inkubator kak infrastrukturnaya ploshchadka integratsii regional’nykh problemno-indutsirovannykh proektov [Student’s business incubator as an infrastructure platform for the integration of regional problem-induced projects]. Voprosy sovremennoi nauki i praktiki. Universitet im. V.I. Vernadskogo [Questions of Modern Science and Practice. University named after V.I. Vernadsky], 2019, no. 2 (72), pp. 41–51.
 8. Margolis A.A. Problemy i perspektivy razvitiya pedagogicheskogo obrazovaniya v RF [Problems and prospects for the development of teacher education in the Russian Federation]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2014. Vol. 19, no. 3, pp. 41–57. Available at: https://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml (Accessed 20.12.2019).
 9. Martsinkovskaya T.D. Problema sotsializatsii v istoriko-geneticheskoi paradigme [The problem of socialization in the historical genetic paradigm]. Moscow: Smysl, 2015. 248 p.
 10. Syryamkina E.G., Rumyantseva T.B., Liventsova E.Yu. Obrazovatel’nyi potentsial tekhnologii “sotsial’nyi akselerator” dlya razvitiya sotsial’no-predprinimatel’skoi kompetentnosti studentov v klassicheskom universitete [The educational potential of the technology “social accelerator” for the development of socioentrepreneurial competence of students in a classical university]. Obrazovanie i nauka [Education and Science], 2018. Vol. 20, no. 1, pp. 171–187.
 11. Fel’dshtein D.I. Mir Detstva v sovremennom mire (problemy i zadachi issledovaniya) [World of Childhood in the modern world (problems and tasks of research)]. Voronezh: MODEK, 2013. 336 p.
 12. Kharitonova T.G. Neopredelennost’ fenomenologii psikhoprofilaktiki v deyatel’nosti prakticheskogo psikhologa [Uncertainty of the phenomenology of psychoprophylaxis in the activities of a practical psychologist]. Nauchno-metodicheskii elektronnyi zhurnal “Kontsept” [Scientific and Methodological Electronic Journal “Concept”], 2016. Vol. 15, pp. 2216–2220. Available at: http://e-koncept.ru/2016/96363.htm (Accessed 20.12.2019).
 13. Khuzeeva G.R. Izuchenie protsessov sotsializatsii i individualizatsii detei starshego doshkol’nogo vozrasta [The study of the processes of socialization and individualization of children of preschool age]. Psikhologicheskie issledovaniya [Psychological Researches], 2017. Vol. 10, no. 54, pp. 8. Available at: http://psystudy.ru/index.php/num/2017v10n54/1453-khuzeeva54.html (Accessed 20.12.2019).
 14. Tsvetkova L.A., Alekhin A.N., Koroleva N.N. Profilakticheskaya model’ deyatel’nosti psikhologa v sisteme obrazovaniya [Preventive model of psychologist’s activity in the education system]. Vestnik Mininskogo universiteta [Bulletin of the Minin University], 2017, no. 4. doi: 10.26795/2307-1281-2017-4-10.

Information About the Authors

Tatyana E. Maiorova, PhD in Psychology, Associate Professor of the Department of Preschool Education of the Institute of Pedagogy and Psychology, Syktyvkar State University n.a. Pitirim Sorokin, Syktyvkar, Russia, e-mail: mayorte76@mail.ru

Marina D. Savchina, PhD in Psychology, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Preschool Education of the Institute of Pedagogy and Psychology, Syktyvkar State University n.a. Pitirim Sorokin, Syktyvkar, Russia, e-mail: savchina79@mail.ru

Metrics

Views

Total: 422
Previous month: 14
Current month: 4

Downloads

Total: 74
Previous month: 1
Current month: 0