Poetry as Means of Personal Emotional-Semantic Sphere Regulation

1050

Abstract

This article discusses the interaction between psychology and the arts, particularly poetry. Psychology should encompass the highest achievements of arts in the field of active influence on personality. Art (Poetry) is a carrier of «unscientific,» «live» psychological knowledge, through which it provides psychological in its content influence on personality. This gives grounds to consider it as a form of psychotechnical influence and allows regarding it as a precursor of psychological practice. We have developed two ways to use poetry as means for personal emotional-semantic sphere regulation: poetry workshop in a mode of Bibliotherapy and poetry workshop in a mode of creative expression. The novelty of this alternative approach to workshops' organization lies in the process of poetry selection that is based on identifying the tension degree of emotional and semantic field of the poem as a specific means of influence on the workshop's participant personality.

General Information

Keywords: psychology, art, psychological practice, Bibliotherapy, poetry workshop, the regulation of personal emotional-semantic sphere of a poetic workshop participant

Journal rubric: Psychology of Art

Article type: scientific article

For citation: Oganesyan N.T. Poetry as Means of Personal Emotional-Semantic Sphere Regulation. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2010. Vol. 6, no. 3, pp. 46–53. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Burno M. E. Terapiya tvorcheskim samovyrazheniem. M., 1999.
 2. Vasilyuk F. E. Metodologicheskii analiz v psihologii. M., 2003.
 3. Vasilyuk F. E. Ot psihologicheskoi praktiki k psihotehnicheskoi teorii // Moskovskiy psichoterapevticheskiy zhurnal. 1992. № 1.
 4. Vygotskii L. S. Psihologiya iskusstva. M., 2000.
 5. Gippenreiter Yu. B. Vvedenie v obshuyu psihologiyu: Uchebnik dlya stud. untov. M., 1988.
 6. Zinchenko V. P. Vozmozhna li poeticheskaya antropologiya? M., 1994.
 7. Zinchenko V. P. Zhivoe znanie. Psihologicheskaya pedagogika: Мaterialy k kursu lekcii. Samara, 1998.
 8. Zinchenko V. P. Posoh Osipa Mandel'shtama i trubka Mamardashvili. K nachalam organicheskoi psihologii. M., 1997.
 9. Zinchenko V. P. Razmyshleniya o dushe i ee vospitanii // Voprosy filosofii. 2002. № 2.
 10. Leont'ev A. A. Yazyk i rechevaya deyatel'nost' v obshei i pedagogicheskoi psihologii: Izbrannye psihologicheskie trudy. M., 2001.
 11. Leont'ev D. A. Metodika predel'nyh smyslov (metodicheskoe rukovodstvo). M., 1999.
 12. Lotman Yu. M. Struktura hudozhestvennogo teksta. Semioticheskie issledovaniya po teorii iskusstva. L., 1970.
 13. Mamardashvili M. K. Obyazatel'nye formy (vystuplenie na «кruglom stole» po teme «Vzaimodeistvie nauki i iskusstva v usloviyah NTR») / Voprosy filosofii. 1976. № 12.
 14. Oganesyan N. T. Biblioterapiya: Samoaktualizaciya psihicheskih sostoyanii cherez poeziyu. M., 2002.
 15. Oganesyan N. T. Praktikum po psihologii tvorchestva. M., 2007.
 16. Rubinshtein S. L. Problemy obshei psihologii. M., 1976.
 17. Florenskii P. A. U vodorazdelov mysli. Ch. I. M., 1990.
 18. Freud S. Hudozhnik i fantazirovanie. M., 1995.

Information About the Authors

Natalya T. Oganesyan, PhD in Education, Associate professor; leading researcher, scientific laboratory of psychological security in education, center of emergency psychological help, Moscow State University of psychology and education (MSUPE), Moscow, Russia, e-mail: ogas@list.ru

Metrics

Views

Total: 5114
Previous month: 72
Current month: 56

Downloads

Total: 1050
Previous month: 5
Current month: 3