Can Vygotsky's Cultural-Historical Concept Help us to Better Understand What We Do as Therapists?

1679

Abstract

Core methodological issues and trends in modern psychotherapy are addressed from the cultural-historical psychology perspective: the attempts to search for the new conceptual apparatus for describing processes and mechanisms underlying mental health; the issue of the content of therapist's activity: relieving the symptoms or facilitation of development. The heuristics of using the concept of «reflection» and «zone of proximal development» in psychotherapy is justified.

General Information

Keywords: psychotherapy, cultural-historical theory, social intelligence, social brain, mentalization, self-regulation, mediated nature, theory of mind, attachment theory, reflexivity, reflected act, zone of proximal development, resources of development, subjectivity.

Journal rubric: Psychotherapy and Psychocorrection

Article type: scientific article

For citation: Kholmogorova A.B., Zaretsky V.K. Can Vygotsky's Cultural-Historical Concept Help us to Better Understand What We Do as Therapists?. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2011. Vol. 7, no. 1, pp. 108–118. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Alekseev N. G. Poznavatel'naya deyatel'nost' pri formirovanii osoznannogo resheniya zadach // Avtoref. diss. ... kand. psihol. nauk. M., 1975.
 2. Alekseev N. G. Refleksiya i formirovanie sposoba re­sheniya zadach. M., 2002.
 3. Alekseev N. G. Proektirovanie uslovii razvitiya reflek­sivnogo myshleniya // Diss. … d-ra psihol. nauk. M., 2002.
 4. Bek A., Rash A., Sho B., Emeri G. Kognitivnaya terapiya depressii. SPb., 2003.
 5. Vasilyuk F. E. Metodologicheskii analiz v psihologii. M., 2003.
 6. Vygotskii L. S. Problema vysshih intellektual'nyh funkcii v sisteme psihotehnicheskogo issledovaniya. Perepletenie filo­geneticheskoi i kul'turnoi istorii v ontogeneze // Kul'turno­istoricheskaya psihologiya. 2007. № 3.
 7. Vygotskii L. S. Istoricheskii smysl psihologicheskogo krizisa // Vygotskii L. S. Sobr. soch.: V 6 t. T. 1. M., 1982.
 8. Vygotskii L. S. Problemy detskoi (vozrastnoi) psihologii // Tam je. T. 4. M., 1984.
 9. Dubyaga E. V., Mesheryakov B. G. Implicitnaya teoriya razuma // Psihologicheskii zhurnal Mezhdunarodnogo uni­versiteta prirody, obshestva i cheloveka «Dubna», 2010. № 1.
 10. Zagvozdkin V. K. Emocional'nyi intellekt i ego razvitie v usloviyah semeinogo vospitaniya // Kul'turno-istori­cheskaya psihologiya. 2008. № 2.
 11. Zareckii V. K. Dinamika urovnevoi organizacii mysh­leniya pri reshenii tvorcheskih zadach // Avtoref. diss. … kand. psihol. nauk. M., 1984.
 12. Zareckii V. K. Zona blizhaishego razvitiya: o chem ne uspel napisat' Vygotskii… // Kul'turno-istoricheskaya psi­hologiya. 2007. № 3.
 13. Zareckii V. K. Ispol'zovanie refleksii v praktike organizacii resheniya problem // Chteniya pamyati G. P. Shedrovickogo 2004—2005 gg. / Sost. V. V. Ni­kitaev. M., 2006.
 14. Zareckii V. K., Kholmogorova A. B. Smyslovaya reguly­aciya resheniya tvorcheskih zadach // Issledovaniya problem psihologii tvorchestva. M., 1983.
 15. Zeigarnik B. V., Kholmogorova A. B. Narusheniya samoregulyacii poznavatel'noi deyatel'nosti u bol'nyh shi­zofreniei // Zhurn. nevropatologii i psihiatrii. 1985. № 12.
 16. Zeigarnik B. V., Kholmogorova A. B., Mazur E. S. Samoregulyaciya v norme i patologii // Psihologicheskii zhurn. 1989. № 2.
 17. Koul M. Perepletenie filogeneticheskoi i kul'turnoi istorii v ontogeneze // Kul'turno-istoricheskaya psihologiya. 2007. № 3.
 18. Kritskaya V. P., Meleshko T. K., Polyakov Yu. F. Patologiya psihicheskoi deyatel'nosti pri shizofrenii: moti­vaciya, obshenie, poznanie. M., 1991.
 19. Lavrinovich A. N. Emocional'naya i refleksivnaya re­gulyaciya myshleniya u psihopaticheskih lichnostei: Аvtoref. diss. … kand. psihol. nauk. M., 1985.
 20. Nikolaeva V. V. Lichnost' v usloviyah hronicheskogo somaticheskogo zabolevaniya: Аvtoref. diss. … d-ra psihol. nayk. M., 1992.
 21. Semenov I. N. Sistemnoe issledovanie myshleniya v reshenii tvorcheskih zadach // Avtoref. diss. … kand. psihol. nayk. M., 1980.
 22. Freid Z. Vvedenie v psihoanaliz. Lekcii. M., 1991.
 23. Kholmogorova A. B. Metodika issledovaniya narushenii refleksivnoi regulyacii myshleniya na materiale opredeleniya ponyatii // Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 14. Psihologia. 1983. № 36.
 24. Kholmogorova A. B. Narusheniya refleksivnoi reguly­acii poznavatel'noi deyatel'nosti pri shizofrenii //Avtoref. diss. ... kand. psihol. nayk. M., 1983.
 25. Kholmogorova A. B. Teoreticheskie i empiricheskie osnovaniya integrativnoi psihoterapii rasstroistv affektivnogo spektra: Avtoref. diss. … d-ra psihol. nauk. M., 2006.
 26. Kholmogorova A. B. Kognitivnaya psihoterapiya i ote­chestvennaya psihologiya myshleniya // Moskovskii psihote­rapevticheskii zhurnal. 2001. № 4.
 27. Kholmogorova A. B. Obshaya patopsihologiya // Klinicheskaya psihologiya / Pod red. A. B. Holmogorovoi. Uchebnik: V 4 t. T. 1. M., 2010.
 28. Kholmogorova A. B., Zareckii V. K. Mozhet li byt' polez­na rossiiskaya psihologiya v reshenii problem sovremennoi psi­hoterapii: razmyshleniya posle XX kongressa internacional'noi federacii psihoterapii (IFP). [Elektronnyi resurs] // Medicinskaya psihologiya v Rossii: elektron. nauch. zhurn. 2010. № 4. URL: http://medpsy.ru (data obrasheniya: 22.12.2010).
 29. Ellenberger G. Klinicheskoe vvedenie v psihiatri­cheskuyu fenomenologiyu i ekzistencial'nyi analiz // Ekzistencial'naya psihologiya. Ekzistenciya. M., 2001.
 30. Bateman A., Fonagy P. Psychotherapy for Borderline Personality Disorder. Mentalization-based treatment. Oxford, 2009.
 31. Bruene M. «Theory of Mind» in Schizophrenia: a Review of the Literature // Sch. Bull. 2005. Vol. 31, Suppl. 1.
 32. Caspar F. Modeling the Therapeutic Relationship and Resource Orientation: Introduction. Abstract. FMPP Annual Congress of Psychiatry and Psychotherap // 20th IFP World Congress of Psychotherapy. June 16th—19th 2010, KKl. Luzerne, Switzerland.
 33. Caspar F. Perspectives on Psychotherapy Integration. Balanced Psychotherapy research. IFP Newsletter, 01—2010.
 34. Fonagy P., Steele H., Moran, G., Steele M., Higgitt A. The capacity for understanding mental states: The reflective self in parent and child and its significance for security of attach­ment // Infant Mental Health Journal. 1991. Vol. 13.
 35. Grawe K. Agents of Change in the Processes of Psychotherapy. Part I // IFP Newsletter. Zurich, June 2006.
 36. Grawe K. Allgemeine Psychotherapie: Leitbild fuer eine empiriegeleitete psychologische Therapie. Allgemeine Psychotherapie // Integrative Ansaetze / Eds. R. Wagner, P.Becker. Goettingen, Hogrefe, 1999.
 37. Holmes J. Can attachment theory help us understand bet­ter what we'are doing as psychotherapists? Plenary lecture 4. Abstract. FMPP Annual Congress of Psychiatry and Psychotherapy // 20th IFP World Congress of Psychotherapy. June 16th—19th, 2010, KKl, Luzerne, Switzerland.
 38. Kholmogorova A. Macro social factors of affective spectrum disorders in modern Russia. Abstract. FMPP Annual Congress of Psychiatry and Psychotherapy // 20th IFP World Congress of Psychotherapy. June 16th—19th, 2010, KKl, Luzerne, Switzerland.
 39. McCullough J. P. Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy: Treatment for Chronic Depression // Handbook of psychotherapy Integration. J. C.Norcross, M. R. Goldfried (Eds.). L., 2005.
 40. Roder V., Medalia A. (Eds.). Neurucognition and Social Cognition in Schizophrenia Patients. Basic Concepts and Treatment. Karger. Basel-Freiburg-P.-L.-N.-Y., 2010.
 41. Wertsch J. V. From social Interaction to Higher Psychological Processes. A Clarification and Application of Vygotsky's Theory // Human Development. 2008. Vol. 51.
 42. Zaretsky V. Zone of proximal development as the basis for psychological help to children with learning problems. Abstract. FMPP Annual Congress of Psychiatry and Psychotherapy // 20th IFP World Congress of Psychotherapy. June 16th—19th, 2010, KKl, Luzerne, Switzerland.

Information About the Authors

Alla B. Kholmogorova, Doctor of Psychology, Professor, Dean of the Faculty of Counseling and Clinical Psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Leading Researcher, Moscow Research Institute of Psychiatry (A Branch of the National Medical Research Centre for Psychiatry and Narcology), Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5194-0199, e-mail: kholmogorova@yandex.ru

Victor K. Zaretsky, PhD in Psychology, Professor, Chair of Individual and Group Psychotherapy, Faculty of Counseling and Clinical Psychology, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8831-6127, e-mail: zaretskiyvk@mgppu.ru

Metrics

Views

Total: 4824
Previous month: 14
Current month: 11

Downloads

Total: 1679
Previous month: 7
Current month: 10