Calculation of the Complexity of Game Tests for the PLines System

9

Abstract

The paper proposes a method for calculating the complexity of game tests. Calculations are carried out for the PLines gaming system. Brief information about the PLines system is provided.

General Information

Keywords: game test, the complexity of the test

Journal rubric: Data Analysis

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/mda.2023130103

Received: 17.12.2022

Accepted:

For citation: Voitov V.K., Shepeleva E.A., Gavrilova E.V. Calculation of the Complexity of Game Tests for the PLines System. Modelirovanie i analiz dannikh = Modelling and Data Analysis, 2023. Vol. 13, no. 1, pp. 25–35. DOI: 10.17759/mda.2023130103. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

  1. Chelnyshkova M.B. "Teoriya i praktika konstruirovaniya pedagogicheskikh testov. Uchebnoe posobie" M. "Logos", 2002.
  2. Neiman Yu.M., Khlebnikov V.A. "Vvedenie v teoriyu modelirovaniya i parametrizatsii pedagogicheskikh testov" M. 2000.
  3. Voitov V.K. "Raschet znachenii slozhnostei zadanii dlya adaptivnogo testa intellekta", Eksperimental'naya psikhologiya, 2013, tom 6, №2, s. 120-128.
  4. Voitov V.K., Kosikhin V.V., Ushakov D.V. Rabochaya pamyat' kak perspektivnyi konstrukt kognitivnoi psikhologii i metody ego izmereniya // Modelirovanie i analiz dannykh. 2015. № 1. S. 57-78.
  5. Voitov V.K., Shepeleva E.A., Gavrilova E.V. , Dumin P.N., Ermakov S.S. Novye sredstva psikhologicheskogo testirovaniya // Modelirovanie i analiz dannykh. 2021 № 1 94-108.

Information About the Authors

Vladimir K. Voitov, PhD in Engineering, Professor at the Faculty of Information Technology, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6486-3049, e-mail: vojtovvk@mgppu.ru

Elena A. Shepeleva, PhD in Psychology, Senior Researcher, Center for Applied Psychological and Pedagogical Research, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9867-6524, e-mail: shepelevaea@mgppu.ru

Evgeniya V. Gavrilova, PhD in Psychology, Research Fellow, Centre of Applied Researches in Psychology and Education, Moscow State University of Psychology and Educationsocial, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0848-3839, e-mail: gavrilovaev@mgppu.ru

Metrics

Views

Total: 29
Previous month: 10
Current month: 1

Downloads

Total: 9
Previous month: 1
Current month: 1