Calculation of the Complexity of Game Tests for the PLines System

31

Abstract

The paper proposes a method for calculating the complexity of game tests. Calculations are carried out for the PLines gaming system. Brief information about the PLines system is provided.

General Information

Keywords: game test, the complexity of the test

Journal rubric: Data Analysis

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/mda.2023130103

Received: 17.12.2022

Accepted:

For citation: Voitov V.K., Shepeleva E.A., Gavrilova E.V. Calculation of the Complexity of Game Tests for the PLines System. Modelirovanie i analiz dannikh = Modelling and Data Analysis, 2023. Vol. 13, no. 1, pp. 25–35. DOI: 10.17759/mda.2023130103. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

  1. Chelnyshkova M.B. "Teoriya i praktika konstruirovaniya pedagogicheskikh testov. Uchebnoe posobie" M. "Logos", 2002.
  2. Neiman Yu.M., Khlebnikov V.A. "Vvedenie v teoriyu modelirovaniya i parametrizatsii pedagogicheskikh testov" M. 2000.
  3. Voitov V.K. "Raschet znachenii slozhnostei zadanii dlya adaptivnogo testa intellekta", Eksperimental'naya psikhologiya, 2013, tom 6, №2, s. 120-128.
  4. Voitov V.K., Kosikhin V.V., Ushakov D.V. Rabochaya pamyat' kak perspektivnyi konstrukt kognitivnoi psikhologii i metody ego izmereniya // Modelirovanie i analiz dannykh. 2015. № 1. S. 57-78.
  5. Voitov V.K., Shepeleva E.A., Gavrilova E.V. , Dumin P.N., Ermakov S.S. Novye sredstva psikhologicheskogo testirovaniya // Modelirovanie i analiz dannykh. 2021 № 1 94-108.

Information About the Authors

Vladimir K. Voitov, PhD in Engineering, Professor at the Faculty of Information Technology, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6486-3049, e-mail: vojtovvk@mgppu.ru

Elena A. Shepeleva, PhD in Psychology, Senior Research Fellow of the Sector "Center for Cognitive Research of the Digital Educational Environment" CIRCC, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9867-6524, e-mail: shepelevaea@mgppu.ru

Evgeniya V. Gavrilova, PhD in Psychology, Research Fellow, Centre of Applied Researches in Psychology and Education, Moscow State University of Psychology and Educationsocial, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0848-3839, e-mail: gavrilovaev@mgppu.ru

Metrics

Views

Total: 118
Previous month: 9
Current month: 6

Downloads

Total: 31
Previous month: 3
Current month: 0