Development of Students’ Research Position during the Study of «Cultural-Historical Approach in Clinical Psychology and Special Education» Module

942

Abstract

The article analyzes the possibilities of forming a research position of students studying module on clinical psychology and special education of “cultural-historical theory and activity approach to education” master’s program. Research position is a personal educational result of students training in the research master’s degree. It is regarded as a kind of internal position of the person (the term by L. I. Bozhovich), which correlates motives of research activities and possibilities for its implementation. Performing a design and research tasks on clinical psychology and special education by the students is seen as a means for generating a research position. The article presents that training actions according to V.V. Davydov (analysis, planning, reflection) are satisfy stages of design and research tasks performing by the student and presents various possibilities of using such a task to form a students’ research position.

General Information

Keywords: clinical psychology and special education, module of master’s program, developing education, research position, personal internal position, design and research task, analysis, reflection, planning

Journal rubric: Educational Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2015200315

For citation: Lubovsky D.V. Development of Students’ Research Position during the Study of «Cultural-Historical Approach in Clinical Psychology and Special Education» Module . Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2015. Vol. 20, no. 3, pp. 147–156. DOI: 10.17759/pse.2015200315. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

  1. Bozhovich L.I. Etapy formirovaniya lichnosti v on­togeneze (II) [Stages of formation of the personality in ontogenesis (II)]. In Bozhovich L.I. Lichnost’ i ee formirovanie v detskom vozraste [The personality and her formation at childhood]. Saint-Petersburg: Piter, 2008, pp. 345–357.
  2. Gromyko Yu.V. Teoreticheskoe otnoshenie k deistvitel’nosti v ramkakh proektnoi ustanovki kak tip lichnoi identichnosti [The theoretical attitude toward reality within design attitude as a type of personal identity]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological science and education], 2010, no. 4, pp. 61–67 (In Russ., abstr. in Engl.).
  3. Davydov V.V., Slobodchikov V.I., Tsukerman G.A. Mladshii shkol’nik kak sub”ekt uchebnoi deyatel’nosti [Elementary school child as subject of educational activity]. Voprosy psikhologii [Questions of psycho­logy], 1992, no. 3–4, pp. 14–19.
  4. Ermolaeva M.V., Lubovskii D.V. Osobennosti vnutrennei pozitsii studentov-psikhologov [Features of an internal position of students psychologists]. Voprosy psikhologii [Questions of psychology], 2015, no. 3, pp. 58–65.
  5. Lubovskii D.V. Fenomenologiya i dinamika raz­vitiya vnutrennei pozitsii u sovremennykh mlad­shikh shkol’nikov [Phenomenology and dynamics of development of an internal position in modern elementary school children] [Elektronnyi resurs].
  6. Rubtsov V.V., Guruzhapov V.A., Makarovs­kaya Z.V., Maksimov L.K. Kompetentnostno-deya­tel’nostnyi podkhod k proektirovaniyu i razrabotke novoi modul’noi OPOP issledovatel’skoi magistratu­ry «Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya i deya­tel’nostnyi podkhod v obrazovanii»: napravlenie podgotovki – Psikhologo-pedagogicheskoe obrazo­vanie [Competence-based and activity approach to design and development of a new modular educa­tional program of a research magistracy “Cultural and historical psychology and activity approach in education”: direction of preparation – Psychological and pedagogical education]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological science and education], 2014, no. 3, pp.127–142 (In Russ., abstr. in Engl.).
  7. Rubtsov V.V., Panov V.I., Lebedeva V.P. Ot raz­vivayushchego obucheniya k razvivayushchemu obrazovaniyu [From the developing training to the developing education]. Moscow: Institut nauchnoi informatsii i monitoringa RAO, 2010. 272 p.
  8. Dewey J. Unity of Science as a Social Problem. International Encyclopedia of Unified Science I (1). Chicago: University of Chicago Press, 1939, pp. 29–38.

Information About the Authors

Dmitry V. Lubovsky, PhD in Psychology, associate professor, Professor of the UNESCO Department “Cultural and Historical Psychology of Childhood”, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7392-4667, e-mail: lubovsky@yandex.ru

Metrics

Views

Total: 2232
Previous month: 9
Current month: 1

Downloads

Total: 942
Previous month: 2
Current month: 1