Experience in the Development and Testing of the New Module Basic Professional Research Master's Program “Cultural-Historical Psychology and Activity Approach in Education”

955

Abstract

We presented experience in the development and preliminary results of the testing of the new modules of basic professional research master’s program “Cultural-Historical Psychology and Activity Approach in Education”. We discuss the guidelines for the development of such a program, based on the principles of scholar school of Vygotsky, Leontiev, and Luria. There are evidence of the effectiveness of the new program for the training of teachers and researchers who can professionally solve the problems of modern education and apply the concepts and methods of cultural-historical psychology and activity approach to address training and development of children. We have reviewed the organization of training of master students based on network of partner universities using the opportunity of networking with educational institutions at various levels, the need to expand net of places for practical training and increase the research and practice for students. Particular attention is paid to the new methods of evaluation of students’ educational outcomes using through design and research tasks, professional ability of a student to investigate the issues of organization and development of training activities as well as professional communication between student, his/her research advisor and the head of the practical training. We have discussed the discourse workshop which is a new form of teaching and research sessions, which extends the system of professional communications of the students and allows to aim them at finding and solving research problems.

General Information

Keywords: New Module Basic Professional Research Master’s Program “Cultural-Historical Psychology and Activity Approach in Education”, integrative module, practical training and research activity of student, general method to study the training activity

Journal rubric: Pedagogical Education

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2015200302

For citation: Rubtsov V.V., Guruzhapov V.A., Makarovskaya Z.V., Maximov L.K. Experience in the Development and Testing of the New Module Basic Professional Research Master's Program “Cultural-Historical Psychology and Activity Approach in Education” . Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2015. Vol. 20, no. 3, pp. 7–15. DOI: 10.17759/pse.2015200302. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Bolotov V.A. Programma modernizatsii pedagog­icheskogo obrazovaniya 2014–2017 [Elektronnyi resurs] [The program of modernization of teacher education 2014–2017]. Portal soprovozhdeniya proektov modernizatsii pedagogicheskogo obra­zovaniya [Portal support projects for modernization of teacher education]. URL: http://xn--80aaacgdafie­aexjhz1dhebdg0bs2m.xn--p1ai/documents/show/14 (Accessed: 17.07.2014).

 2. Veresov N.N. Eksperimental’no-geneticheskii metod i psikhologiya soznaniya: v poiskakh utra­chennogo (stat’ya pervaya) [Experimental genetic method and the psychology of the consciousness in search of lost (first article)]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-historical psychology], 2014, no. 4, pp. 121–130 (In Russ., abstr. In Engl.). 3.Veresov N.N. Eksperimental’no-geneticheskii me­tod i psikhologiya soznaniya: v poiskakh utrachen­nogo (stat’ya vtoraya) [Experimental genetic method and the psychology of the consciousness in search of lost (second article)]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-historical psychology], 2015, no. 1, pp. 117–126 (In Russ., abstr. In Engl.).

 3. Margolis A.A. Trebovaniya k modernizatsii os­novnykh professional’nykh obrazovatel’nykh pro­gramm (BPEP) podgotovki pedagogicheskikh kadrov v sootvetstvii s professional’nym standartom peda­goga: predlozheniya k realizatsii deyatel’nostnogo podkhoda v podgotovke pedagogicheskikh kadrov [Elektronnyi resurs] [Requirements for the moderni­zation of basic professional educational programs (BPEP) teacher training in accordance with the pro­fessional standard of the teacher: proposals for the implementation of the active approach in teacher training]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2014, no. 2, pp. 1–18. URL: http:// psyedu.ru/journal/2014/2/Margolis.phtml (Accessed: 25.07.2014).

 4. Prikaz Minobrnauki Rossiiskoi Federatsii ot 16.04.2010 № 376 «Ob utverzhdenii i vvedenii v deistv­ie federal’nogo gosudarstvennogo obrazovatel’nogo standarta vysshego professional’nogo obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 050400 Psikhologo­pedagogicheskoe obrazovanie (kvalifikatsiya (ste-pen’) «magistr»)» (red. ot 31.05.2011) [Order of the Ministry of Education of the Russian Federation of 16.04.2010 № 376 “On approval and enactment of the federal state educational standards of higher professional education in the direction of preparation 050400 Psycho-pedagogical education (qualifica­tion (degree) “master”)]. URL: http://www.consultant. ru/document/cons_doc_LAW_101372/ (Accessed: 25.07.2014).

 5. Professional’nyi standart «Pedagog» (peda­gogicheskaya deyatel’nost’ v sfere doshkol’nogo, nachal’nogo obshchego, osnovnogo obshche­go, srednego obshchego obrazovaniya) (vospi­tatel’, uchitel’): Grilozhenie k Prikazu Mintruda Rossii № 544n ot 18.10.2013 g. «Ob utverzhde­nii professional’nogo standartaPedagog» (peda­gogicheskaya deyatel’nost’ v sfere doshkol’nogo, nachal’nogo obshchego, osnovnogo obshchego, srednego obshchego obrazovaniya) (vospitatel’, uchitel’) [Elektronnyi resurs] [The professional standard “Teacher” (educational activities in the field of preschool, primary general, basic general, secondary education) (tutor, teacher): Annex to the Order of the Ministry of Labour of Russia № 544n of 10.18.2013 “On approval of the professional standard for teacher” (teaching activities in the field of preschool, primary general, basic general, sec­ondary education) (tutor, teacher)]. Ministerstvo truda i sotsial’noi zashchity Rossiiskoi Federatsii. [The Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation]. URL: http://www.rosmintrud. ru/docs/mintrud/orders/129 (Accessed: 17.07.2014).

 6. Rubtsov V.V. Sotsial’no-geneticheskaya psikho­logiya razvivayushchegosya obrazovaniya: deya­tel’nostnyi podkhod [Socio-genetic psychology of developmental education: the activity approach]. Moscow: Publ. MGPPU, 2008. 416 p.

 7. Rubtsov V.V., Guruzhapov V.A., Makarov­skaya Z.V., Maksimov L.K. Kompetentnostno­deyatel’-nostnyi podkhod k proektirovaniyu i raz­rabotke novoi modul’noi OPOP issledovatel’skoi magistratury «Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya i deyatel’nostnyi podkhod v obrazovanii»: naprav­lenie podgotovki – Psikhologo-pedagogicheskoe obrazovanie [Competence-active approach to the design and development of a new modular BPEP research Magistrates’ Cultural-historical psychol­ogy and activity approach in education “: the di­rection of training – Psycho-pedagogical educa­tion]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2014, Vol. 19, no. 3, pp.127–142 (In Russ., abstr. In Engl.).

 8. Rubtsov V.V., Margolis A.A., Guruzhapov V.A. O deyatel’nostnom soderzhanii psikhologo-peda­gogicheskoi podgotovki sovremennogo uchitelya dlya novoi shkoly [About the activity content of psy­chological-pedagogical training of future teachers for the new school]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologi­ya [Cultural-historical psychology], 2010, no 4. pp. 62–68 (In Russ., abstr. In Engl.).
 9. Federal’nye gosudarstvennye obrazovatel’nye standarty obshchego obrazovaniya [Elektronnyi resurs] [Federal state educational standards for general education]. Ministerstvo Obrazovaniya i Nauki RF [Ministry of Education and Science of the Russian Federation]. URL: http://xn--80abucjiibh­v9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1% 83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1% 8B/543 (Accessed: 02.09.2015).
 10. El’konin B.D. Sovremennyi etap Kul’turno-Isto­richeskoi Psikhologii: napravlenie razrabotok [The current stage of cultural-historical psychology: the direction of development]. Materialy Dvadtzat pervoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Praktiki razvitiya: individual’nye, korporativnye, institutsional’nye svo­body i ogranicheniya» (g. Krasnoyarsk, 24-26 ap­relya 2014 g.) [Proceedings of the Twenty first scientific and practical conference “Practice of de­velopment: individual, corporate, institutional free­dom and restrictions”]. Krasnoyarsk: Publ. Institute of Psychology development practices, 2015, pp. 39–45.
 11. Yudin E.G. Deyatel’nost’ kak ob”yasnitel’nyi printsip i kak predmet nauchnogo izucheniya [Activities as an explanatory principle and as an object of scientific study]. Problems of Philosophy, 1976, no. 5, pp. 65–79.

Information About the Authors

Vitaliy V. Rubtsov, Doctor of Psychology, Professor, Professor, Academician of the Russian Academy of Education, President, Head of the International UNESCO Chair «Cultural-Historical Psychology of Childhood», Moscow State University of Psychology & Education (MSUPE), President of the Federation of Educational Psychologists of Russia, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2050-8587, e-mail: rubtsovvv@mgppu.ru

Victor A. Guruzhapov, Doctor of Psychology, Professor, Head of the Chair of Pedagogical Psychology, Department of Educational Psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Senior Researcher, Tretyakov Gallery, Moscow, Russia

Zoya V. Makarovskaya, Doctor of Engineering, Professor, Vice-rector for Education, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, e-mail: MakarovskayaZV@mgppu.ru

Leonid K. Maximov, Doctor of Psychology, Professor, Scientific Adviser, Lyceum № 8 “Olympia”, Volgograd, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2911-9836, e-mail: lalemaks@mail.ru

Metrics

Views

Total: 2651
Previous month: 10
Current month: 5

Downloads

Total: 955
Previous month: 1
Current month: 1