Social Psychology and Society

[Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo]
WoS Scopus

Issue Contents 2013. Vol. 4, no. 3