Pedagogy of Exceptional Childhood by V.P. Kashchenko: to the 110th Anniversary of the Sanatorium-school for Retarded Abnormal Children by Dr. V.P. Kashchenko

1996

Abstract

The article is dedicated to the 110th anniversary of one of the first Russian medical and educational institutions for children with developmental disorders - Sanatorium-school for retarded abnormal children, opened in Moscow by V.P. Kashchenko in 1908. Published during the life of V.P. Kashchenko methodical, scientific and practical work, as well as memories of his daughter A.V. Kashchenko allow us to trace the history of the Sanatorium for two decades before the removal V.P. Kashchenko from the institution in 1926. A detailed description of Sanatorium children, the management of their life, instruction and upbringing is given in the book. Special attention is paid to the research work of V.P. Kashchenko, and in particular, to the creation of a unique Museum of Pedology and Pedagogy of exceptional childhood. On the basis of generalization of the experience of medical and pedagogical activity V.P. Kashchenko formulated the principles of correctional pedagogics called bases of practical work with the defective (exclusive) child. In conclusion, an attempt is made to identify the contribution of V.P. Kashchenko to the development of psychological and pedagogical science and practice of instruction and upbringing of children with developmental disorders.

General Information

Keywords: therapeutic (correctional) pedagogy, defectology, Sanatorium-school for retarded abnormal children by Dr. V.P. Kashchenko, defective child, exceptional children, problem child, medical and educational institutions for children with developmental disorders, V.P. Kashchenko

Journal rubric: Theoretical Research

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/cpse.2018070301

For citation: Stepanova M.A. Pedagogy of Exceptional Childhood by V.P. Kashchenko: to the 110th Anniversary of the Sanatorium-school for Retarded Abnormal Children by Dr. V.P. Kashchenko [Elektronnyi resurs]. Klinicheskaia i spetsial'naia psikhologiia = Clinical Psychology and Special Education, 2018. Vol. 7, no. 3, pp. 1–23. DOI: 10.17759/cpse.2018070301. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Azbukin D.I. Obshchestvenno-pedagogicheskaya deyatel'nost' V.P. Kashchenko [Socio-pedagogicai activity by V.P. Kashchenko]. Uchenye zapiski MGPI imeni V.I. Lenina [Scientific Notes of Lenin Moscow State Pedagogical University], 1947, vol. 49, no. 3,
  pp. 101–109.
 2. Vladimirova E. Anna Kashchenko. Sekret ee molodosti [The secret of her youth]. Russkii mir [Russian World], 2011, October, pp. 86–91.
 3. Vygotskii L.S. Pedologicheskie osnovy raboty s umstvenno-otstalymi i fizicheski-defektivnymi det'mi [Pedagogical Graunds of working with mentally retarded and physically defective children]. In A.G. Kalashnikov (ed.) Pedagogicheskaya entsiklopediya [Pedagogical encyclopedia]. Vol. 2. Moscow: Rabotnik Prosveshcheniya, 1928, pp. 392–397.
 4. Golovanov L.V. Dostoinyi primer zhizni i tvorchestva [A worthy example of life and creativity] In V.P. Kashchenko Pedagogicheskaya korrektsiya: Ispravlenie nedostatkov kharaktera u detei i podrostkov [Educational correction: rectification of character defects in children and adolescents]. Moscow: Prosveshchenie, 1992, pp. 5–21.
 5. Golos Moskvy. Ezhednevnaya gazeta [The voice of Moscow. Weekly newspaper], 1909, no. 82, April, 11.
 6. Kashchenko V.P. Defektivnye deti i shkola [Abnormal children and the school]. Moscow: Knigoizdatel'stvo K.I. Tikhomirova, 1912, 279 p.
 7. Zaitseva G.L. Kashchenko Vsevolod Petrovich [Kashchenko Vsevolod Petrovich]. In Rossiiskaya pedagogicheskaya entsiklopediya [Russian Pedagogical encyclopedia]. Vol. 1. Moscow: BRE, 1993, pp. 424.
 8. Zamskii Kh.S. Vrachebno-pedagogicheskaya deyatel'nost' professora Vsevoloda Petrovicha Kashchenko i ee rol' v razvitii vspomogatel'noi shkoly SSSR [Medical-pedagogical activity of Professor Vsevolod Petrovich Kashchenko and its role in the development of the special school of the USSR]. Uchenye zapiski MGPI imeni V.I. Lenina [Scientific Notes of Lenin Moscow State Pedagogical University], 1959, vol. 131, no. 7, pp. 95–108.
 9. Zamskii Kh.S. Vsevolod Petrovich Kashchenko (K 100-letiyu so dnya rozhdeniya) [Vsevolod Petrovich Kashchenko (To the 100 anniversary from the birthday)]. Defektologiya [Defectology], 1970, no. 5, pp. 78–81. (In Russ., abstr. In Engl.).
 10. Zamskii Kh.S. Umstvenno otstalye deti: Istoriya ikh izucheniya, vospitaniya i obucheniya s drevnikh vremen do serediny XX veka [Mentally retarded children: the history of their study, upbringing and instruction from ancient times to the middle of the XX century]. Moscow: NPO «Obrazovanie», 1995, 400 p.
 11. Kashchenko A.V. I vse eto bylo… [And it was...]. Defektologiya [Defectology], 2006, no. 4, pp. 8–17. (In Russ., abstr. In Engl.).
 12. Kashchenko A.V. I vse eto bylo… [And it was...]. Defektologiya [Defectology], 2006, no. 5, pp. 3–14. (In Russ., abstr. In Engl.).
 13. Kashchenko Vsevolod Petrovich [Kashchenko Vsevolod Petrovich]. BSE [Great Soviet encyclopedia]. 1st ed. 1936, vol. 32, p. 58. 
 14. Kashchenko V.P. Pedagogicheskaya korrektsiya. Ispravlenie nedostatkov kharaktera u detei i podrostkov [Educational correction: rectification of character defects in children and adolescents]. Moscow: Prosveshchenie, 1992, 223 p.
 15. Kashchenko V.P. Pedagogicheskaya korrektsiya: Ispravlenie nedostatkov kharaktera u detei i podrostkov [Educational correction: rectification of character defects in children and adolescents]. 6th ed. Moscow: Akademiya, 2010, 304 p.
 16. Kashchenko V.P., Kryukov S.N. Vospitanie i obuchenie trudnykh detei [Upbringing and instruction of abnormal children]. Moscow, 1914, 55 p.
 17. Kashchenko V.P., Murashev G.V. Isklyuchitel'nye deti. Ikh izuchenie i vospitanie [Exceptional children. Reseaching and Instruction]. Moscow: Rabotnik prosveshcheniya, 1929, 125 p.
 18. Kashchenko V.P., Murashev G.V. Pedologiya isklyuchitel'nogo detstva [Pedology of exceptional childhood].  In A.G.  Kalashnikov (ed.) Pedagogicheskaya entsiklopediya [Pedagogical encyclopedia]. Vol. 1. Moscow: Rabotnik Prosveshcheniya, 1927, pp. 192–214.
 19. Muzei pedologii i pedagogiki isklyuchitel'no detstva [Museum of Pedology and Pedagogy of exceptional childhood]. In Nauchno-prikladnye i estestvenno-istoricheskie muzei Moskvy. Putevoditel' [Applied science and natural history museums of Moscow. Guide]. Moscow: publ. of Mosk. Komm. Khoz-va, 1926, pp. 71–73.
 20. Sanatorii-shkola dlya defektivnykh detei v zavedyvanii doktora V.P. Kashchenko [The sanatorinm-school for retarded abnormal children by Dr. V.P. Kashchenko]. Moscow: Gorodskaya tipografiya, 1911, 30 p.21.
 21. Stepanova M.A. V.P. Kashchenko i L.S. Vygotskii: k istorii nazvaniya nauki o defektivnom rebenke [V.P. Kashchenko and L.S. Vygotsky:  A history of the name for the science of the defective child].  Voprosy psikhologii [Issues in Psychology], 2017, no. 3,
  pp. 119–136. (In Russ., abstr. In Engl.).
 22. Novik F.M. (comp). Khrestomatiya po istorii oligofrenopedagogiki [Reader on the history of oligophrenopedagogy]. Moscow: Gosud. uch-pedag. izd-vo Narkomprosa RSFSR, 1941, 280 p.

Information About the Authors

Marina A. Stepanova, Doctor of Psychology, Associate Professor, Department of Psychology and Pedagogy of Education, Faculty of Psychology, M. V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2308-058X, e-mail: marina.stepanova@list.ru

Metrics

Views

Total: 2024
Previous month: 12
Current month: 20

Downloads

Total: 1996
Previous month: 10
Current month: 8