Situational-Vectorial Analysis of Transcripts of Sessions, Aimed at Overcoming of Learning Difficulties: A Case Study

597

Abstract

The article presents an analysis of the case of the provision of psychological and pedagogical help to students with learning difficulties by means of a reflective-activity approach. The evaluation carried out using the methodology of situational-vectorial analysis, developed on the basis of a multi-dimensional model of zone of proximal development and modification of the method of analysis of speech production in creative problem solving. The article briefly describes the stages of applying the methodology: dividing transcripts into situations, analyzing the statements of the counsellor and the student using the method of analyzing of speech production in solving creative problems, correlating statements with the described vectors, fixing the dynamics of changes in the boundaries of the zones of proximal and actual development. Provided detailed analysis of three situations from three sessions with a student of 6th grade who have difficulties in English, the dynamics of personal development described.

General Information

Keywords: multi-dimensional model of the zone of proximal development, reflective-activity approach, overcoming learning difficulties, situational-vecotral analysis, cognitive-personal development

Journal rubric: Applied Research

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/cpse.2020090110

For citation: Nikolaevskaia I.A. Situational-Vectorial Analysis of Transcripts of Sessions, Aimed at Overcoming of Learning Difficulties: A Case Study [Elektronnyi resurs]. Klinicheskaia i spetsial'naia psikhologiia = Clinical Psychology and Special Education, 2020. Vol. 9, no. 1, pp. 186–203. DOI: 10.17759/cpse.2020090110. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Alekseev N.G. Proektirovanie uslovii razvitiya refleksivnogo myshleniya: diss… dokt. psikhol. n. v vide nauchnogo doklada [Projecting conditions of development of reflective thinking science report]. Moscow, 2002. 41p.
 2. Akhutina T.V., Pylaeva N.M. Preodolenie trudnostei ucheniya: neiropsikhologicheskii podkhod [Overcoming learning difficulties: neuropsychological approach]. Saint-Petersburg: Piter, 2008. 320 p.
 3. Belopol'skaya N.L. Otsenka kognitivnykh i emotsional'nykh komponentov zony blizhaishego razvitiya u detei s zaderzhkoi psikhicheskogo razvitiya [Evaluation of cognitive and emotional components of zone of proximal development in children with cognitive disabilities] Voprosy psikhologii [Questions of Psychology], 1997, no, 1, pp. 19–25.
 4. Veraksa N.E. Detskoe razvitie: dve paradigmy [Child’s development: two paradigms]. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2018, vol. 14, no. 2, pp. 102–108. doi:10.17759/chp.2018140211
 5. Vygotskii L.S. Istoriya razvitiya vysshikh psikhicheskikh funktsii: Sobr. soch. v 6 t. [History of development of higher mental functions collected works in 6 vol.], vol. 3. Moscow: Pedagogika, 1983. 368p.
 6. Vygotskii L.S. Problemy detskoi (vozrastnoi psikhologii):  Sobr. soch. v 6 t. [Issues of child (age) psychology collected works in 6 vol.], vol. 4. Moscow, 1984. 433p.
 7. Glozman Zh.M. Igrovye metody korrektsii trudnostei obucheniya v shkole
  (v soavtorstve) [Game methods of correction learning difficulties at school]. Moscow: Tvorcheskii Tsentr Sfera, 2006
 8. Guruzhapov V.A., Adaskina A.A. Vvedenie [Electronic resource] Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya [Journal of Modern Foreign Psychology], 2019, vol. 8, no. 1, pp. 5–6. URL: https://psyjournals.ru/jmfp/2019/n1/Guruzhapov.shtml (Accessed: 30.03.2020)
 9. Zaretskii V.K. Semenov I.N. Metodika opredeleniya stilya myshleniya rukovoditelya [Methodology for determining the leader’s thinking style]. In Prakticheskie zanyatiya po sotsial'noi psikhologii dlya rukovoditelei i spetsialistov narodnogo khozyaistva [Practical classes in social psychology for managers and specialists of the national economy]. Riga: MIPK SNKh Latv. SSR, 1980, pp. 40–66.
 10. Zaretskii V.K. Zona blizhaishego razvitiya: o chem ne uspel napisat' Vygotskii… [Zone of proximal development: what Vygotskii had no time to write about…] Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2007, vol. 3, no. 3, pp. 96–104. doi: https://doi.org/10.17759/chp
 11. Zaretskii V.K. Nikolaevskaia I.A. Situational-dimensional method of analysis of cognitive-personal development of student while overcoming learning difficulties Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2020, vol. 16, no. 1.
 12. Isaev E.I., Kosaretskii S.G., Mikhailova A.M. Zarubezhnyi opyt profilaktiki
  i preodoleniya shkol'noi neuspevaemosti u detei, vospityvayushchikhsya v sem'yakh s nizkim sotsial'no-ekonomicheskim statusom [Western European experience of overcoming school failure and input from this experience in Russian education] Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya [Journal of Modern Foreign Psychology], 2019, vol. 8, no. 1,
  pp. 7–16. doi:10.17759/jmfp.2019080101
 13. Lokalova N.P. Kak pomoch' slabouspevayushchemu shkol'niku (okonchanie) [How help poor student] Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya [Bulletin of Practical Psychology of Education], 2006, no. 1, pp. 97–109.
 14. Obukhova L.F., Korepanova I.A. Prostranstvennovremennaya skhema zony blizhaishego razvitiya [Space-time model of zone of proximal development] Voprosy psikhologii [Questions of Psychology], 2005, no. 5, pp. 13–26.
 15. Petrovskii V.A. Sub"ektnost': novaya paradigma v obrazovanii [Subjectness: new paradigm in education] Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychology Science and Education], 1996, vol. 1, no. 3.
 16. Podshivalova E.P., Tsukerman G.A. Stanovlenie sub"ekta uchebnoi deyatel'nosti (trekhletnee longityudnoe issledovanie mladshikh shkol'nikov) [Setting of subject of learning activity (three years long study of primary students] Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychology Science and Education], 2003, vol. 8, no. 2.
 17. Slobodchikov V.I., Isaev E.I. Osnovy psikhologicheskoi antropologii. Psikhologiya cheloveka: Vvedenie v psikhologiyu sub"ektivnosti [Bases of psychological anthropology: Introduction in psychology of subjectness]. Moscow: Shkola-Press, 1995. 384 p.
 18. Tsukerman G.A., Venger A.L. Razvitie uchebnoi samostoyatel'nosti [Development of learning independence]. Moscow: OIRO, 2010. 432 p.
 19. El'konin B.D. Krizis detstva i osnovaniya proektirovaniya form detskogo razvitiya [Childhood crisis and bases for projecting forms of child development] Voprosi psikhologii [Questions of Psychology], 1992, no. 3-4, pp. 7–13.

Information About the Authors

Irina A. Nikolaevskaia, Senior Lecturer, Chair of Individual and Group Psychotherapy, Faculty of Counseling and Clinical Psychology, Moscow State Psychological & Pedagogical University, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1057-2064, e-mail: nikolaevskayaia@mgppu.ru

Metrics

Views

Total: 910
Previous month: 7
Current month: 5

Downloads

Total: 597
Previous month: 3
Current month: 8