Correlation Between the Contents of Ethnic Stereotypes and Types of Adolescents' Ethnic Identity (at the example of Russian and Jewish adolescents)

1072

Abstract

The article describes and analyses the results of empirical research of interconnections between ethnic identity and ethnic stereotypes in Russian and Jewish adolescents. It is shown that both Russian and Jewish adolescents display correlation between the intensity of ethnic autostereotypes and the type of ethnic identity as well as between the intensity of ethnic autostereotypes and the strength of ethnic identity. It is outlined that correlation between the intensity of ethnic autostereotypes and the type of ethnic identity is culturally universal for adolescence while peculiarities of the contents of that correlation depend on cultural specificity.

General Information

Keywords: adolescents, ethnic identity, ethnic stereotypes.

Journal rubric: Experimental Research

Article type: scientific article

For citation: Chibisova M.Y., Zvereva M.A. Correlation Between the Contents of Ethnic Stereotypes and Types of Adolescents' Ethnic Identity (at the example of Russian and Jewish adolescents). Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2011. Vol. 2, no. 2, pp. 63–79. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Ageev V. S. Mezhgruppovoe vzaimodeistvie: Social'no-psihologicheskie problemy. M., 1990.
 2. Andreeva G. M. Psihologiya social'nogo poznaniya. M., 1997.
 3. Arutyunyan Yu. V., Drobizheva L. M., Susokolov A. A. Etnosociologiya. M.,1998.
 4. Belinskaya E. P., Stefanenko T. G. Etnicheskaya socializaciya podrostka. M.; Voronezh, 2000.
 5. Gitel'man C., Chervyakov V. V., Shapiro V. D. Nacional'noe samosoznanie rossiiskih evreev. Materialy sociologicheskogo issledovaniya 1997—1998 gg. // Diaspory / Diasporas. M., 2000. № 3.
 6. Doncov A. I., Stefanenko T. G. Social'nye stereotipy: Vchera, segodnya, zavtra / Social'naya psihologiya: Hrestomatiya / Belinskaya E. P., Tihomandrickaya A. O. M., 2008.
 7. Kon I. S. Psihologiya predrassudka // Novyi mir. 1966. № 9.
 8. Lebedeva N. M. Vvedenie v etnicheskuyu i kross-kul'turnuyu psihologiyu. M., 1999.
 9. Platonov Yu. P., Pochebut L. G. Etnicheskaya social'naya psihologiya. SPb., 1993.
 10. Romanova O. L. Razvitie etnicheskoi identichnosti u detei i podrostkov. Avtoref. diss. ... kand. psihol. nauk. M., 1994.
 11. Sobkin V. S., Gracheva A. M. K psihologii evreiskoi identichnosti // Etnos. Identichnost'. Obrazovanie: Trudy po sociologii obrazovaniya. T. IV. Vyp. VI / Pod red. V. S. Sobkina. M., 1998.
 12. Soldatova G. U. Psihologiya mezhetnicheskoi napryazhennosti. M., 1998.
 13. Stefanenko T. G. Social'naya psihologiya etnicheskoi identichnosti: Diss. ... d-ra psihol. nauk. M., 1999.
 14. Stefanenko T. G. Etnopsihologiya: Praktikum. M., 2006.
 15. Phinney J. S. A three-stage model of ethnic identity development in adolescence // Ethnic identity: Formation and transmission among Hispanics and other minorities / Ed. by M. E. Bernal, G. P. Knight. Albany, 1993.
 16. Tajfel H. Intergroup behavior // Tajfel H., Fraser C. (eds.) Introducing social psy­chology. N. Y., 1978.
 17. Tajfel H. Social stereotypes and social groups // Turner J. C., Giles H. (eds.) Intergroup behavior. Oxford, 1981.
 18. Turner J. Social identification and psychological group formation // Tajfel H. (ed.) Social dimension. Cambridge, 1984.

Information About the Authors

Marina Y. Chibisova, PhD in Psychology, Associate Professor, Chair of Social Pedagogy and Psychology, Faculty of Pedagogics and Psychology, Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8174-6001, e-mail: marina_jurievna@mail.ru

Maria A. Zvereva, Ph.D student, Head of Psychological Service at the Secondary School № 258, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, e-mail: mariya_zvereva@list.ru

Metrics

Views

Total: 2646
Previous month: 12
Current month: 10

Downloads

Total: 1072
Previous month: 4
Current month: 3